Wydarzenia z dnia

16 maja 2023

1 wyników

15. konferencja “Polityka lekowa"

Wydarzenie: 15. edycja konferencji “Polityka lekowa”, organizowanej przez “Puls Medycyny”
Data: 16 maja 2023 r.
Miejsce: Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8, Warszawa
Konferencja ma na celu zebranie rekomendacji ekspertów: klinicystów, farmakoekonomistów, pacjentów, przedstawicieli przemysłu, farmaceutów.

PROGRAM KONFERENCJI „Polityka lekowa – nowe otwarcie”
9.00 Wprowadzenie

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia: Podsumowanie Polityki lekowej na lata 2018-2020

9.15-10.45 Dostępność refundacyjna

Tematyka dyskusji:

Jaki jest stan dostępności refundacyjnej?
Najpilniejsze potrzeby refundacyjne.
Korzyści z szerokiego dostępu do terapii.
Poprawa efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na refundację w celu uzyskania jak najlepszego efektu zdrowotnego.
Przejrzystość podejmowanych decyzji refundacyjnych oraz poziomu zaufania w dialogu pomiędzy uczestnikami systemu.

10.45-12.15 Przemysł farmaceutyczny i dostępność rynkowa

Tematyka dyskusji:

Bezpieczeństwo lekowe.
Zmiany w przemyśle farmaceutycznym w ostatniej dekadzie.
Specyfika rynku leków w Polsce.
Warunki dopuszczania leków i produktów leczniczych do obrotu.
Nadzór nad bezpieczeństwem wytwarzania leków.
Nielegalny wywóz leków – przyczyny i jak mu przeciwdziałać.
Dostępność do leków – perspektywa pacjenta i klinicysty.
12.15 - 12:45 Lunch

12:45-14.15 Profilaktyka pierwotna w zakresie szczepień ochronnych

Tematyka dyskusji:

Strategia dotycząca szczepień w całym cyklu życia człowieka. Propozycje rozwiązań na najbliższe lata.
Systemy motywujące do szczepień i zniechęcające do postaw antyszczepionkowych.
Szczepienie w grupach ryzyka, np. pacjentów onkologicznych i kardiologicznych.
Jak zapewnić odpowiedni sposób finansowania szczepień ochronnych ze środków publicznych.
14.15-15.45 Kadry, czyli rola lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów

Tematyka dyskusji:

Zwiększenie kompetencji pielęgniarek np. w zakresie ordynacji leków.
Współpraca pomiędzy uczestnikami systemu prowadzącymi farmakoterapię oraz osobami uprawnionymi do realizacji recept.
Rola farmaceutów w procesie leczenia.
Skoordynowanie współpracy środowisk odpowiedzialnych za politykę antybiotykową, propagowanie zasady odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i środków przeciwbakteryjnych.
Polipragmazja, compliance i stosowanie leków off label.

15:45-17.15 Systemy informacyjne w ochronie zdrowia

Tematyka dyskusji:

E-zdrowie – ułatwienia dla medyków i pacjentów.
Identyfikacja priorytetowych obszarów, które warto objąć monitorowaniem w ramach systemu rejestrów medycznych.
Centralna kolejka do świadczeń. Jak ma poprawić dostęp pacjentów do leczenia?
Rozwój telemedycyny w Polsce – w jakim miejscu jesteśmy?
Rola sztucznej inteligencji w rozwoju nowoczesnej medycyny.
Systemy IT dla podmiotów leczniczych.
2023-05-16 09:00:00