Portal internetowy www.medicalpress.pl  powstał z potrzeby udostępniania społeczeństwu najnowszych doniesień oraz szybkiej aktualizacji informacji w obszarze ochrony zdrowia.
Oferujemy naszym czytelnikom pełny obraz sytuacji w zakresie działań: systemowych, administracji publicznej, placówek opieki zdrowotnej, pacjentów, ośrodków naukowych oraz sektora farmaceutycznego.
Poruszamy kluczowe tematy, mające wpływ na sytuację zdrowotną Polaków oraz przedstawiamy najważniejsze doniesienia z Europy i ze Świata.

Marek Kustosz
Redaktor Naczelny

Ekspert ds. komunikacji w ochronie zdrowia, członek Polskiej Unii Organizacji Pacjentów i Koalicji Serce dla Kardiologii. Od ponad 12 lat jest związany z obszarem zdrowia i wdrażaniem projektów marketingowych w tym wielu kampanii społecznych budujących świadomość Polaków nt. profilaktyki zdrowia oraz wspierających pacjentów w różnych obszarach terapeutycznych realizowanych we współpracy z organizacjami pacjenckimi.

Agnieszka Niewożewska
Redaktor Prowadząca

Od wielu lat interesuję się problematyką ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności tematem profilaktyki i szybkiej diagnostyki, a medyczne wykształcenie pozwala mi na gruntowne zrozumienie i ciągłe pogłębianie wiedzy z zakresu medycyny i farmacji. Specjalizuję się także w zakresie komunikacji oraz jestem konsultantem merytorycznym w projektach realizowanych w obszarze ochrony zdrowia.

Tel. +48 666 661 321 / E-mail: redakcja@medicalpress.pl

Zapraszamy do współpracy!