Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju WCO przeciwni negatywnej opinii Ministra Zdrowia o celowości inwestycji w sprawie projektu rozwoju placówki

Ministerstwo Zdrowia wydało negatywną opinię w sprawie inwestycji WCO pt. „Rozbudowa Zakładu radioterapii oraz diagnostyki genetycznej, świadczeń rehabilitacji, psychologii i koordynacji pacjentów”. Projekt został zgłoszony do postępowania konkursowego na wybór propozycji strategicznych w zakresie dofinansowania z Funduszu Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja resortu była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego w WCO, które odbyło się 12 września 2023 r.
2023-09-19 11:49

Diagności laboratoryjni: jaki jest zakres tajemnicy zawodowej diagnosty laboratoryjnego?

Na kwestie związane z zakresem tajemnicy zawodowej diagnosty laboratoryjnego i wyłączenia ochrony tajemnicy zwracała uwagę Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia. Posiedzenie zespołu pod przewodnictwem senator Agnieszki Gorgoń-Komor odbyło się 20 lipca w Senacie RP.

2023-07-21 09:30

Pielęgniarki i położne nie odpuszczają! Doprowadziły do pierwszego czytania wnioskowanej ustawy obywatelskiej w Sejmie

Postulaty pielęgniarek i położnych z majowego protestu, wczoraj ponownie usłyszeli posłowie i posłanki. 13 lipca br. w Sejmie RP, dzięki staraniom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych z 5 i 6 grupy. Przemówienie wygłoszone przez przewodniczącą OZZPiP Krystynę Ptok, spotkało się z salwą braw. Postulowane wnioski poparły także kluby i koła poselskie.
2023-07-14 11:07

Czas na zmianę polityki antytytoniowej w Polsce? O strategiach opartych na dowodach naukowych i doświadczeniach krajów europejskich rozmawiano w Sejmie

W dniu 10 lipca podczas kolejnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego posłowie i eksperci dyskutowali w Sejmie o dobrych rozwiązaniach i narzędziach wspierających profilaktykę i programy ograniczenia dostępu do papierosów w Polsce. Przedmiotem spotkania były doświadczenia innych krajów europejskich, takich jak Czechy, Szwecja i Wielka Brytania w walce z uzależnieniem od palenia tytoniu i możliwości ich adaptacji do warunków krajowych.
2023-07-14 09:49

Seniorzy nadal muszą oszczędzać na lekach - oczekiwanie na zmiany legislacyjne

Politycy prześcigają się w  kolejnych obietnicach dotyczących programu bezpłatnych leków dla seniorów. Najpierw prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w połowie maja podczas dwudniowej konwencji programowej partii obniżenie kryterium wiekowego do 65. roku życia. Niedługo potem potwierdzili to w kolejnych wystąpieniach publicznych minister Adam Niedzielski i premier Mateusz Morawiecki, z wypowiedzi którego wynikało, że ustawa ma być przyjęta przez rząd najpóźniej do końca czerwca. Pacjentów niepokoją jednak informacje płynące z KPRM, że ustawy, która ma wprowadzić przedmiotowe zmiany, rząd nie przedyskutował na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Ministrów, choć wcześniej było to zapowiadane.
2023-06-19 12:33

Posiedzenie Podskomisji Stałej ds. Onkologii - 7.03.2023

We wtorek, 7 marca 2023 r. o godz. 15:00, odbędzie się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone nowotworom kobiecym - programy profilaktyczne i badania przesiewowe zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, funkcjonowanie ośrodków kompetencji diagnostyki i leczenia oraz progrmay edukacyjne.
2023-03-07 13:44

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. onkologii - 11 stycznia 2023 r.

W środę 11 stycznia 2023 r. o godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Podkomisji stałej ds. onkologii poświęcone sprawności systemu DILO w skali kraju oraz funkcjonowaniu opieki i leczenia pacjentów w ośrodkach onkologicznych o różnym stopniu referencyjności.
2023-01-11 12:56

Posiedzenie Sejmowej Podkomisji ds. Onkologii 7 czerwca 2022 r. - transmisja

We wtorek, 7 czerwca odbędzie się posiedzenie Sejmowej Podkomisji ds. Onkologii poświęcone dostępowi do diagnostyki molekularnej w onkologii i zasadom jej finansowania. Transmisja online rozpocznie się o godz. 16:00.
2022-06-07 13:51

Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii - 11 maja 2022r.

W środę 11 maja odbędzie się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone ścieżce refundacyjnej wyrobów medycznych w onkologii. Transmisja posiedzenia rozpocznie się o godzinie 18:00.
2022-05-11 10:01

Posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Onkologii 7.04.22

W czwartek, 7 kwietnia 2022r. o godz. 12:30, w Sejmie RP odbędzie się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone dostępowi do jednoczesnej radiochemioterapii.
2022-04-07 10:32

RAZEM dla pacjentów onkologicznych! - w Sejmie powołano Zespół ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Z inicjatywy Posła Bartłomieja Wróblewskiego powołano Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO), którego celem będzie wspieranie rozwoju placówki onkologicznej wraz z jej filiami w Pile i Kaliszu poprzez prowadzenie dialogu z ekspertami, środowiskiem pacjentów, przedstawicielami samorządu oraz Ministerstwa Zdrowia.  WCO jako lider w leczeniu pacjentów onkologicznych w Wielkopolsce prowadzi długofalową politykę zwiększania dostępności do leczenia dla pacjentów z regionu poprzez rozwój ośrodków satelickich, unowocześnianie bazy leczniczej oraz podnoszenie kwalifikacji personelu WCO.  
2022-03-30 13:48

Podkomisja Stała ds. Onkologii - rak jelita grubego, trzustki, wątroby - 9 marca

W środę o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone rozpatrzeniu informacji na temat nowotworów jelita grubego, wątroby i trzustki.
2022-03-09 14:54