Beata Małecka-Libera apeluje o większą kontrolę punktów sprzedaży jednorazowych papierosów

Problem polega na tym, że aktualnie wiele produktów, niespełniających norm i przepisów ustawowych, jest nadal dostępnych w sklepach stacjonarnych i internetowych, dlatego przede wszystkim należy zwiększyć kontrolę nad respektowaniem już obowiązujących przepisów, podkreślała podczas łączonego posiedzenia senackich komisji zdrowia i klimatu, Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia - Apeluję bardzo mocno o to, żeby Państwowa Inspekcja Handlowa zadziałała i weszła do sklepów, by zweryfikować to, czy sprzedawane tam przedmioty są zgodne z prawem. Niczego więcej nie oczekuję, tylko tego, żeby w tej chwili z obrotu zniknęły takie produkty. Z dopalaczami uporaliśmy się bardzo szybko.
2024-03-21 11:18

4 priorytety dla szybkiej diagnostyki w onkologii

5 marca 2024 roku, odbyło się w Sejmie wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. profilaktyki nowotworowej "RAK STOP" i Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii. W posiedzeniu udział wzięła Wicemarszałkini Sejmu RP Monika Wielichowska. Parlamentarzyści wraz z ekspertami i przedstawicielami organizacji pacjenckich podjęli dyskusję nt. roli badań genetycznych w onkologii, optymalizacji leczenia nowotworów kobiecych oraz skutecznych algorytmów optymalizacji diagnostyki i terapii. Podczas posiedzenia przedstawiono też 4 priorytety dla szybkiej diagnostyki w onkologii.
2024-03-18 09:13

Powstały 4 nowe stałe podkomisje sejmowe ds. zdrowia

Sejmowa Komisja Zdrowia powołała cztery podkomisje stałe: do spraw organizacji ochrony zdrowia, do spraw zdrowia psychicznego, do spraw zdrowia publicznego oraz do spraw onkologii.
2024-03-07 09:14

Kadry medyczne okiem GUS

Zauważalna jest tendencja starzenia się kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia. Wyzwaniem staje się racjonalne planowanie rozwoju kadr medycznych i zachęcenie odpowiedniej liczby osób do kształcenia na kierunkach medycznych – czytamy w analizie GUS.
2024-01-05 12:46

Otyłość może być leczona przez kardiologa

Nadciągającą epidemia otyłości i chorób z nią związanych wciąż jest do opanowania. Potrzebne są jednak zdecydowane, ale niepopularne działania – przekonuje prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Szpitalu CMKP w Warszawie.
2024-01-05 10:12

GUS policzył lekarzy

Średni wiek lekarza pracującego bezpośrednio z pacjentem w 2022 roku wyniósł ok. 49 lat, o rok więcej niż w 2021 roku, przy czym wśród kobiet był on nieco niższy niż wśród mężczyzn – czytamy w analizie statystycznej GUS.
2024-01-03 10:26

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju WCO przeciwni negatywnej opinii Ministra Zdrowia o celowości inwestycji w sprawie projektu rozwoju placówki

Ministerstwo Zdrowia wydało negatywną opinię w sprawie inwestycji WCO pt. „Rozbudowa Zakładu radioterapii oraz diagnostyki genetycznej, świadczeń rehabilitacji, psychologii i koordynacji pacjentów”. Projekt został zgłoszony do postępowania konkursowego na wybór propozycji strategicznych w zakresie dofinansowania z Funduszu Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja resortu była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego w WCO, które odbyło się 12 września 2023 r.
2023-09-19 11:49

Diagności laboratoryjni: jaki jest zakres tajemnicy zawodowej diagnosty laboratoryjnego?

Na kwestie związane z zakresem tajemnicy zawodowej diagnosty laboratoryjnego i wyłączenia ochrony tajemnicy zwracała uwagę Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia. Posiedzenie zespołu pod przewodnictwem senator Agnieszki Gorgoń-Komor odbyło się 20 lipca w Senacie RP.

2023-07-21 09:30

Pielęgniarki i położne nie odpuszczają! Doprowadziły do pierwszego czytania wnioskowanej ustawy obywatelskiej w Sejmie

Postulaty pielęgniarek i położnych z majowego protestu, wczoraj ponownie usłyszeli posłowie i posłanki. 13 lipca br. w Sejmie RP, dzięki staraniom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych z 5 i 6 grupy. Przemówienie wygłoszone przez przewodniczącą OZZPiP Krystynę Ptok, spotkało się z salwą braw. Postulowane wnioski poparły także kluby i koła poselskie.
2023-07-14 11:07

Czas na zmianę polityki antytytoniowej w Polsce? O strategiach opartych na dowodach naukowych i doświadczeniach krajów europejskich rozmawiano w Sejmie

W dniu 10 lipca podczas kolejnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego posłowie i eksperci dyskutowali w Sejmie o dobrych rozwiązaniach i narzędziach wspierających profilaktykę i programy ograniczenia dostępu do papierosów w Polsce. Przedmiotem spotkania były doświadczenia innych krajów europejskich, takich jak Czechy, Szwecja i Wielka Brytania w walce z uzależnieniem od palenia tytoniu i możliwości ich adaptacji do warunków krajowych.
2023-07-14 09:49

Seniorzy nadal muszą oszczędzać na lekach - oczekiwanie na zmiany legislacyjne

Politycy prześcigają się w  kolejnych obietnicach dotyczących programu bezpłatnych leków dla seniorów. Najpierw prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w połowie maja podczas dwudniowej konwencji programowej partii obniżenie kryterium wiekowego do 65. roku życia. Niedługo potem potwierdzili to w kolejnych wystąpieniach publicznych minister Adam Niedzielski i premier Mateusz Morawiecki, z wypowiedzi którego wynikało, że ustawa ma być przyjęta przez rząd najpóźniej do końca czerwca. Pacjentów niepokoją jednak informacje płynące z KPRM, że ustawy, która ma wprowadzić przedmiotowe zmiany, rząd nie przedyskutował na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Ministrów, choć wcześniej było to zapowiadane.
2023-06-19 12:33

Posiedzenie Podskomisji Stałej ds. Onkologii - 7.03.2023

We wtorek, 7 marca 2023 r. o godz. 15:00, odbędzie się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone nowotworom kobiecym - programy profilaktyczne i badania przesiewowe zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, funkcjonowanie ośrodków kompetencji diagnostyki i leczenia oraz progrmay edukacyjne.
2023-03-07 13:44