Rynek

Diagnoza i leczenie osób z SM w Polsce. Perspektywa pacjenta. Czy jesteśmy na światowym poziomie?

W Polsce na stwardnienie rozsiane (SM) choruje około 55 000 osób. Co roku diagnozę tej choroby słyszy kolejne 2 500 pacjentów. Są to przede wszystkim młode kobiety (które chorują 3-krotnie częściej niż mężczyźni) w wieku między 20 a 40 lat. Na szczęście, w ostatnich latach doszło do prawdziwej rewolucji w leczeniu SM – pojawiły się nowe leki bardzo skutecznie modyfikujące przebieg tej choroby, ale warunkiem sukcesu jest wczesne postawienie rozpoznania i rozpoczęcie terapii. Leki te są dostępne również w Polsce w ramach programu lekowego. Czy to oznacza, że dziś w Polsce opieka nad osobami z SM stoi na europejskim poziomie?
2024-05-29 09:25

Dla kogo pobiegniesz w tym roku? Startują zapisy na 17. Onkobieg - Razem po zdrowie!

17. Onkobieg - Razem po zdrowie! odbędzie się 8 września 2024 r. Główny bieg niezmiennie będzie miał miejsce przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, gdzie wszystko się zaczęło. Tam również stanie studio, z którego relacjonowane będą na żywo emocje uczestników, rozmowy z lekarzami, specjalistami i pacjentami. Wszystko po to, aby uświadamiać i angażować społeczeństwo do aktywności fizycznej i edukacji w zakresie profilaktyki.
2024-05-29 09:08

Kongres EHRA 2024 – najważniejsze doniesienia

Ogłoszenie dwóch nowych dokumentów eksperckich: konsensusu dotyczącego ablacji migotania przedsionków oraz dokumentu dotyczącego burzy elektrycznej, stymulacja fizjologiczna oraz ablacje metodą elektroporacji, interesujące wyniki badań i nowe doniesienia kliniczne z zastosowaniem nowych technologii – najważniejsze zagadnienia tegorocznego Kongresu EHRA (European Heart Rhythm Association) podsumowuje dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
2024-05-28 14:14

Polscy hematolodzy o przeciwciałach dwuswoistych jako nowych możliwościach leczenia chłoniaków

Przeciwciała dwuswoiste to nowa kategoria leków, które znajdują szerokie zastosowanie w hematoonkologii. Mogą być wykorzystywane m.in. w leczeniu nowotworów układu chłonnego, np. chłoniaku rozlanym z dużych komórek B czy chłoniaku grudkowym. Z okazji obchodzonego 28 maja Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi, prezentujemy wypowiedzi czołowych polskich ekspertów, którzy opowiadają o tym, czym są przeciwciała bispecyficzne i jakie są możliwości ich stosowania w chłoniakach.
2024-05-28 14:06

Rak płuca każdego roku zabija ćwierć miliona Polaków. W większości są to nałogowi palacze

Na rzucenie nałogu nigdy nie jest za późno – mówi Elżbieta Kozik z PARS i przypomina, że właśnie palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju raka płuca. Tymczasem od początku XXI w. liczba palaczy na świecie wzrosła aż o 20 proc[1]. W Polsce regularnie pali co czwarty dorosły i nawet co ósmy nastolatek[2].
2024-05-28 14:01

Każdy pacjent w szpitalu otrzymuje przynajmniej raz płyny infuzyjne. A co gdyby w Polsce ich zabrakło?

Płyny infuzyjne to najczęściej stosowane leki w lecznictwie szpitalnym, a ich zastosowanie jest niezwykle szerokie – od oddziałów pediatrycznych, poprzez internistyczne i chirurgiczne, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedyczne i wiele innych. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia czy konflikt zbrojny, płyny infuzyjne to produkty pierwszej potrzeby. Ich dostępność to wyznacznik bezpieczeństwa lekowego kraju. Jak pod tym względem wygląda sytuacja w Polsce?
2024-05-27 16:23

Rozjechać szpiczaka!

Rajd Po Zdrowie to inicjatywa Fundacji Carita, która powstała w 2010 roku. Jej założycielka Wiesława Adamiec zachorowała na szpiczaka plazmocytowego i uczyła się, jak można żyć z chorobą. Stała się przykładem dla innych chorych, że to życie może wyglądać całkiem normalnie i nie musi się wiązać z ciągłą rezygnacją z rzeczy, które się lubi. Fundacja powstała z myślą wspierania innych osób, które czują się zagubione po usłyszeniu diagnozy, działa także na rzecz wyrównania szans pacjentów, by każdy mógł mieć dostęp do najnowszych metod leczenia. Robi to m.in. poprzez organizację warsztatów i spotkań edukacyjnych w całej Polsce, a od 2019 roku także z pomocą projektu Rajd Po Zdrowie.
2024-05-27 08:41

27 maja świętujemy Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

W tym szczególnym dniu, życzenia i słowa podziękowania do wszystkich członków samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych skierowała prezes KRDL dr Monika Pintal-Ślimak. W liście otwartym prezes KRDL przypomniała, że "priorytetem VI kadencji KRDL jest współpraca z samorządami zawodów medycznych, organizacjami pacjenckimi oraz administracją publiczną, w szczególności przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Misją tej kadencji jest też podniesienie rangi zawodu diagnosty laboratoryjnego, a także współpraca i działania na rzecz wzmocnienia roli medycyny laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia". 
2024-05-27 08:18

Współpraca polsko-amerykańska w zakresie opieki zdrowotnej - podsumowanie konferencji Advancing Poland-US Success in Health Care

Maj obfituje w ważne dla Narodowego Instytutu Onkologii wydarzenia. W minionym tygodniu wiele uwagi poświęcono współpracy polsko-amerykańskiej. Podczas trzydniowej konferencji Advancing Poland-US Success in Health Care, organizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Alliance for Innovation (AFI), która zakończyła się wczoraj rozmowy toczyły się wokół identyfikacji szans jakie w zakresie opieki zdrowotnej daje współpraca obu krajów.
2024-05-27 08:12

Na ile "sztuczna" będzie medycyna przyszłości – relacja z siedemnastej edycji MEDmeetsTECH

Użyty w tytule zwrot "sztuczna", może nadawać zły wydźwięk temu tytułowi, ale to polskie brzmienie i kontekst częstego używania tego słowa mogą dawać taki efekt. Natomiast chodzi w tym, krótkim artykule jednak o pokazanie dobrego wydźwięku "sztuczności" w medycynie.

2024-05-22 10:45

Bezpieczniejsza radioterapia w walce z nowotworami - badania polskiej naukowiec dr Magdaleny Zdrowowicz-Żamojć

Radioterapia to metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego, która ściśle łączy się z onkologią kliniczną. Obok chemioterapii i chirurgii onkologicznej, jest obecnie jedną z najskuteczniejszych technik walki z nowotworami. Jej wadą jest jednak fakt, że promieniowanie jonizujące niszczy nie tylko komórki nowotworowe, lecz także zdrową tkankę[1]. Badania polskiej naukowczyni dr Magdaleny Zdrowowicz-Żamojć, stypendystki programu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki, mogą znacząco wpłynąć na proces leczenia za pomocą radioterapii, aby był on skuteczniejszy i bezpieczniejszy dla człowieka.
2024-05-22 10:13

Konferencja PolEcho 2024 za nami

W dniach 10-11 maja w Krakowie odbyła się XXV Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2024. To po Kongresie PTK największa ogólnopolska konferencja kardiologiczna. W tym roku zgromadziła łącznie ponad 1400 uczestników i blisko 100 wykładowców.

2024-05-21 11:26