Rynek

Rak nie cofa się w pandemii – spadek profilaktyki onkologicznej i wzrost operacji da Vinci

Najnowsze badania dowodzą, że pandemia koronawirusa wstrzymała profilaktykę chorób onkologicznych. Prawie połowa pacjentów trafiła lub trafi na pierwsze wizyty do onkologa, chirurga onkologicznego lub radioterapeuty później niż powinna. Tymczasem, prognozuje się, że liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych może wzrosnąć – w związku z epidemią COVID-19 – nawet o 20%. Równolegle rośnie liczba onkologicznych operacji w asyście robota da Vinci. Od początku pandemii liczba takich zabiegów wzrosła o 51%.
2021-07-20 10:17

Pierwsze podanie CAR-T w Polsce u pacjenta ze szpiczakiem plazmocytowym – Janssen rozpoczyna badanie kliniczne III fazy w Polsce

W Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Poznaniu podano po raz pierwszy terapię CAR-T u pacjenta z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym. Cała procedura nadzorowana była przez prof. Lidię Gil i prof. Dominika Dytfelda. Jest to pierwsze w Polsce badanie skuteczności terapii CAR-T w leczeniu pacjentów z tym nowotworem krwi.
2021-07-19 12:09

Prof. Maciej Banach nowym dyrektorem medycznym w firmie Nomi Biotech

Prof. dr hab. n.med. Maciej Banach, światowej sławy kardiolog i epidemiolog, dołącza do polsko-japońskiej firmy nutraceutycznej Nomi Biotech Corporation w roli Dyrektora ds. Medycznych. Prof. Banach będzie kierował badaniami klinicznymi oraz projektami badawczymi firmy, ściśle współpracując ze szpitalami, instytutami naukowymi oraz czołowymi lekarzami oraz naukowcami na całym świecie.
2021-07-13 14:45

Namnażanie komórek macierzystych krwi pępowinowej nadzieją dla chorych na nowotwory

Przeszczepienia krwi pępowinowej od ponad 30 lat są stosowane w leczeniu ponad 80 różnych chorób zagrażających życiu, takich jak np. białaczki, chłoniaki i anemie sierpowato krwinkowe. Udowodniono również, że w obszarze medycyny regeneracyjnej podanie komórek krwi pępowinowej przynosi chorym korzyść kliniczną. Ze względu na swoje ograniczenia krew pępowinowa była stosowana częściej u pacjentów pediatrycznych niż dorosłych. Była - bo wyniki nowych badań klinicznych pokazują, że namnożone komórki macierzyste krwi pępowinowej mogą być skutecznie przeszczepiane także dorosłym pacjentom.
2021-07-12 13:40

84. Wiosenna Konferencja PTK & XIII Konferencja „Kardiologii Polskiej” dobiegła końca - nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

21 sesji, 29 godzin wykładów i warsztatów oraz blisko 500 uczestników – zakończyła się doroczna Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego & Konferencja „Kardiologii Polskiej”. Ze względu na kolejny rok pandemii COVID-19, wydarzenie odbyło się w trybie online. Jednym z najważniejszych punktów w programie konferencji było przedstawienie wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology).

2021-06-24 14:03

Najwybitniejsi polscy nefrolodzy na XXVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w Rzeszowie

Wiodący temat obrad XXVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w Rzeszowie brzmi Przewlekła choroba nerek pandemią XXI wieku.  Specjaliści szacują, że na całym świecie choroba ta dotyczy około 700 mln osób, w Polsce odpowiednio ponad 4,5 mln mieszkańców. Epidemia COVID-19 znacznie pogorszyła ich sytuację i powiększyła te liczby w nieznanej dotąd skali. W najnowszym badaniu, opublikowanym przez czasopismo Nature, ustalono, że u 27% pacjentów z SARS-CoV-2 doszło do uszkodzenia nerek.
2021-06-24 13:16

Fapon Biotech: pilna potrzeba wczesnego wykrywania mukormykozy w przebiegu COVID-19

Mukormykoza, znana pod nazwą czarny grzyb wyniszczająca infekcja, która rozprzestrzenia się w Indiach u osób chorujących na COVID-19, przykuła uwagę całego świata. Ostatnio odnotowano w tym kraju 57150 przypadków, co spowodowało umieralność na poziomie 54%. Niestety, diagnoza mukormykozy jest często stawiana zbyt późno ze względu na przedłużające się obciążenie systemu opieki zdrowotnej spowodowane epidemią COVID-19, pogarszającą jeszcze bardziej tę sytuację.
2021-06-22 09:26

Stacje dializ są gotowe koordynować proces leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

„W Polsce stacje dializ mogą z sukcesem – tak jak w innych krajach – koordynować proces leczenia pacjentów w zaawansowanych stadiach przewlekłej choroby nerek i dializowanych, by zabezpieczać ich złożone potrzeby. W tym modelu widzimy korzyści i dla pacjentów, i dla systemu” – apeluje dr hab. n. med. Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita Polska.
2021-06-17 11:02

Szybsze wykrywanie chorób serca dzięki polskim naukowcom

Choroby układu krążenia są przyczyną blisko połowy wszystkich zgonów w Polsce[1]. Kluczowe jest ich wykrywanie na bardzo wczesnym etapie, co wciąż stanowi wyzwanie. Opracowane przez polskich badaczy przełomowe rozwiązanie Health Discoverer Platform pozwala określić ryzyko wystąpienia wybranych schorzeń kardiologicznych.
2021-06-15 09:06

By ozdrowieniec był zdrowy – opieka okołocovidowa w modelu 360

„Pragniemy żyć zdrowo – nie w cieniu COVID-19”. O powikłaniach koronawirusa, usługach medycznych dla ozdrowieńców i nowym modelu opieki nad pacjentem w czasie pandemii, opowiada lek. med. Patryk Poniewierza – p.o. Dyrektora Medycznego w Medicover Polska.
2021-06-10 10:39

Jak wypełnić lukę między naukowcami a przedsiębiorcami - kluczowe pytanie 11. edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia

Polska ma duży potencjał w produkcji farmaceutyków i badań klinicznych faz późnych. Naukowcy dokonują obiecujących odkryć, ale wprowadzenie ich na rynek okazuje się problematyczne. Co Polska mogłaby zrobić, aby wypełnić lukę między środowiskiem akademickim a sektorem prywatnym? Jak Polska może wzmocnić swój ekosystem badawczo-rozwojowy (B+R) i start-upowy w dziedzinie farmacji i nauk przyrodniczych? Między innymi na te pytania odpowiedzą eksperci podczas 11. Polsko-Szwajcarskiego Forum dla Zdrowia, które odbędzie się 22 czerwca 2021r.
2021-06-10 10:19

e-POLSTIM 2021: Elektrofizjologia i elektroterapia XXII wieku

Wyzwania związane z rosnącą liczbą coraz bardziej skomplikowanych przypadków zaburzeń rytmu serca oraz najnowsze technologie medyczne stosowane w ich diagnostyce i terapii – to tematy przewodnie tegorocznej edycji konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego e-POLSTIM 2021, która odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2021 roku online. Już dziś elektrofizjologia i elektroterapia oferują rozwiązania na miarę XXII wieku, ale w leczeniu arytmii wciąż sięgamy do źródeł – przekonują kardiolodzy elektrofizjolodzy.
2021-06-10 09:41