Rynek

FPP: Leki dla seniorów – nie wystarcza pieniędzy na ich dystrybucję. Apteki dopłacają do rządowych projektów

Przedstawiciele rządu zapowiadają skierowanie w najbliższym czasie do prac parlamentarnych projektu ustawy nowelizującej program nieodpłatnego dostępu leków dla seniorów. Niestety, Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że sytuacja aptek ogólnodostępnych – od których zależy wydanie dodatkowych milionów opakowań leków – jest coraz gorsza. Marże apteczne dla leków refundowanych nie pokrywają kosztów ich dystrybucji – a więc apteki dopłacają do rządowych projektów z własnej kieszeni. Nieprzewidywalność sytuacji prawnej wzmacniają również zapowiedzi powrotu do prac nad nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne.

2023-06-01 10:51

Przełom w leczeniu stwardnienia rozsianego to jeden z największych postępów w medycynie

30 maja obchodzony jest Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Z tej okazji – o zmianach, jakie zaszły w leczeniu tej choroby oraz najpilniejszych potrzebach osób żyjących z SM w Polsce i opiekujących się nimi neurologów – mówią Dominika Czarnota, sekretarz generalna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj, przewodniczący Doradczej Komisji Medycznej PTSR, dyrektor Centrum Neurologii w Łodzi, kierownik Katedry Neurologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2023-05-29 14:34

Nowoczesne terapie szansą dla pacjentek z rakiem piersi

Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet - stanowi 23 proc. wszystkich nowotworów w tej grupie chorych. Jednak nowoczesne terapie, które onkolodzy mogą wdrożyć zarówno na wczesnym etapie rozwoju tego raka, jak i na etapie zaawansowanym, leczą lepiej, pacjentki żyją dłużej, są narażone na niewiele działań niepożądanych.
2023-05-29 12:17

Nowa kategoryzacja opatrunków specjalistycznych szansą dla pacjentów z ranami przewlekłymi

Istnieje szansa, że pacjenci z ranami przewlekłymi w końcu otrzymają szerszy dostęp do opatrunków specjalistycznych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu organizacji branżowych, towarzystw naukowych i organizacji pacjenckich udało się znaleźć porozumienie z Ministerstwem Zdrowia ws. nowej kategoryzacji grup limitowych opatrunków specjalistycznych. Obecnie trwają intensywne prace, aby zmiany te jak najszybciej mogły wejść w życie.  

2023-05-24 11:34

Ekspert: Antykoncepcja bez estrogenu to antykoncepcja hormonalna pierwszego wyboru u kobiet po 40. roku życia

Wybór metody antykoncepcyjnej dla kobiet w każdym wieku, a szczególnie po 40. roku życia, zależy od wielu czynników, które trzeba uwzględnić w wywiadzie lekarskim. Należy do nich m.in. ryzyko wystąpienia niebezpiecznych dla życia chorób. Jednoskładnikowa antykoncepcja bez estrogenu jest bezpieczniejsza niż dwuskładnikowa i skuteczna dla kobiet po czterdziestce, chorujących na cukrzycę, nadciśnienie czy otyłość, a nawet dla pacjentek po przebytej zakrzepicy. To jednak nie wszystkie jej zalety. Tegoroczna, druga edycja kampanii Nowa Generacja – Antykoncepcja bez Estrogenu odbywa się pod hasłem „40 to nowa 20”. Jej celem jest uświadamianie kobiet oraz zachęcanie ich do podejmowania w gabinecie lekarskim tematu antykoncepcji po 40. roku życia.
2023-05-19 11:33

Jak zwiększyć efektywność funkcjonowania apteki szpitalnej oraz gospodarowania lekami w szpitalu?

„Optymalizacja gospodarki lekiem w warunkach szpitalnych” to projekt prowadzony przez inicjatywę All.Can Polska, który ma na celu podniesienie jakości procesów związanych z przygotowaniem i stosowaniem leków podawanych drogą parenteralną w dawkach indywidualnych, w ramach leczenia pacjentów w programach lekowych i z wykorzystaniem chemioterapii. Dzięki temu zwiększy się efektywność funkcjonowania apteki szpitalnej oraz gospodarowania lekami w szpitalu - mówi Szymon Chrostowski, Przewodniczący Prezydium Grupy Sterującej All.Can Polska.

2023-05-17 14:52

Oncoindex wzrósł o 10 punktów. Dostępność do terapii onkologicznych w Polsce na najwyższym poziomie od 5 lat!

Dynamiczny trend wzrostowy wskaźnika Oncoindex w Polsce występuje równolegle ze spadkiem dostępności do terapii przeciwnowotworowych w Hiszpanii, gdzie Alivia działa już drugi rok. Czy dogoniliśmy Hiszpanię? 

2023-05-17 10:39

Diagnozowanie anemii będzie możliwe bez badania krwi. Nowe rozwiązanie może być szczególnie pomocne w biedniejszych krajach

Na podstawie zdjęć zrobionych smartfonem naukowcy z Wielkiej Brytanii i Ghany z powodzeniem zdiagnozowali przypadki głębokiej anemii u dzieci w wieku poniżej czterech lat. Ich odkrycie pozwoli opracować system wczesnego i szybkiego badania przesiewowego niedokrwistości. Obecnie do stwierdzenia anemii niezbędne jest wykonanie badania analitycznego z próbki krwi, na którego wynik trzeba czekać nawet kilka dni. Jeszcze trudniej taki wynik uzyskać w krajach, w których zabezpieczenie opieki zdrowotnej jest na niskim poziomie. Tymczasem nieleczona anemia może być groźna zwłaszcza w przypadku małych dzieci.

2023-05-16 14:31

Operacja bariatryczna jedną z opcji skutecznego leczenia otyłości

Ministerstwo Zdrowia chce do końca roku 2024 wydłużyć program leczenia otyłości KOS-BAR, który przewiduje kompleksową terapię włącznie z operacją bariatryczną. Warto się tym programem zainteresować - przybywa dowodów naukowych, że interwencja chirurga-bariatry przynosi nie tylko zmniejszenie masy ciała. W pakiecie z takim leczeniem jest mniejsze ryzyko zawałów, cukrzycy czy nowotworów. Łatwiej nawet jest się ożenić albo wyjść za mąż.
2023-05-11 12:08

Kandydująca szczepionka GSK Arexvy dla osób starszych przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) uzyskuje pozytywną opinię CHMP Europejskiej Agencji ds. Leków

Pozytywna opinia CHMP przybliża GSK do celu, którym jest zapewnienie osobom starszym szczepionki chroniącej przed zakażeniem syncytialnym wirusem oddechowym. Opinię wydano na podstawie danych potwierdzających wyjątkową skuteczność ocenianej kandydującej szczepionki u osób starszych, w tym z chorobami współistniejącymi. Pozwolenie na dopuszczenie preparatu do obrotu jest spodziewane w lipcu 2023 r.
2023-05-10 12:01

Hipercholesterolemia najgorzej monitorowanym i leczonym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Rok 2023 został ogłoszony rokiem walki z hipercholesterolemią, która jest czynnikiem ryzyka wielu chorób sercowo-naczyniowych. Podczas 86 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbyła się 17-18 marca w Opolu eksperci podkreślali potrzebę skupienia się na prewencji tych chorób.

2023-05-04 12:40

Usprawnienie diagnostyki i finansowanie nowoczesnych terapii dla osób z nowotworami krwi znacznie poprawi sytuację chorych

W leczeniu chorych z nowotworami krwi kluczowe jest usprawnienie diagnostyki, dostęp do nowoczesnych terapii i koordynacja działań w zespołach specjalistów opiekujących się pacjentami, co powinna zapewnić sieć ośrodków hematoonkologicznych – wskazały ekspertki w dyskusji podczas warszawskiego Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2023.
2023-05-04 09:39