Irena Rej: W sprawie leków 75 zapanował szokujący impas

Możliwość uzyskania recepty na leki z listy 75 plus to niepodważalne prawo pacjenta. Teoretycznie, bo od połowy ubiegłego roku niekorzystne zapisy legislacyjne uniemożliwiają części seniorów uzyskanie takiej recepty bezpośrednio od lekarza specjalisty. Mimo apeli różnych środowisk problem nie został rozwiązany. W ostatnim czasie pojawiają się głosy przyznające, że problem istnieje. Brak jednak działań naprawczych. To absurd – uważa Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.
2021-05-13 09:36

Ruszają badania kliniczne nad lekiem na Covid-19

Już w maju, dzięki współpracy z Agencją Badań Medycznych oraz wsparciu administracji publicznej, firma Roche uruchomi w Polsce rekrutację pacjentów do drugiej, a następnie trzeciej fazy badań klinicznych nad przeciwwirusowym lekiem AT-527.
2021-04-29 16:56

Ewolucja w leczeniu szpiczaka plazmocytowego a dostępność do terapii w czasie pandemii COVID-19

Pacjenci hematoonkologiczni, których układ odpornościowy jest osłabiony, są bardziej podatni na zakażenie Covid-19. Zmiana, jakiej przez pandemię potrzebują zarówno pacjenci, jak i lekarze, dotyczy reorganizacji pracy i wprowadzenia uproszczeń do systemu opieki zdrowotnej w leczeniu, gdyż wiele osób zdecydowało się na przerwanie leczenia, unikanie placówek szpitalnych w obawie przed zakażeniem. Jak wskazują hematoonkolodzy, obecnie do szpitala trafia więcej osób z zaawansowaną postacią choroby, niż było to przed pandemią.
2021-04-26 13:45

Ofatumumab, lek dla pacjentów chorych na rzutową postać stwardnienia rozsianego - zarejestrowany w Europie

Na stwardnienie rozsiane (SM) w Europie choruje ponad 1 milion pacjentów. Ofatumumab to odpowiedź na dotąd niezaspokojoną potrzebę wysoko skutecznej terapii o bardzo dobrym profilu bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego podawania w domu. Lek został zarejestrowany w oparciu o wyniki dwóch badań fazy III ASCLEPIOS, w których osiągnięto pierwszorzędowe punkty końcowe. Wykazano w nich, że ofatumumab zapewnia zmniejszenie liczby rzutów choroby w ciągu roku o ponad 50% w porównaniu z teryflunomidem, lekiem stosowanym w I linii leczenia SM, i ponad 30% względne zmniejszenie 3-miesięcznej potwierdzonej progresji niepełnosprawności (CDP)2.
2021-04-14 12:56

Rysdyplam - pierwszy doustny lek do stosowania w SMA dopuszczony do obrotu w UE

Firma Roche ogłosiła dziś, że Komisja Europejska (KE) zatwierdziła lek rysdyplam do stosowania w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni 5q (SMA) u pacjentów w wieku 2 miesięcy i starszych, z klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1, typu 2 lub typu 3 lub posiadających od jednej do czterech kopii genu SMN2. SMA stanowi jedną
z głównych genetycznych przyczyn zgonu niemowląt, a SMA 5q to najczęściej występująca postać tej choroby. U pacjentów z SMA obserwuje się osłabienie mięśniowe i postępującą utratę zdolności ruchu, a z istotną niezaspokojoną potrzebą medyczną mamy do czynienia w szczególności w populacji dorosłych żyjących z tą chorobą.
2021-03-30 13:33

Terapia CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej: rok od pierwszego podania

W marcu minął rok, odkąd pierwszy pacjent w Polsce otrzymał komórki CAR-T we wskazaniu oporna/nawrotowa ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B u dzieci i dorosłych do 25. r.ż.[1] Po wieloletnich zmaganiach z chorobą, po raz pierwszy nie nastąpił jej nawrót. Obecnie chłopiec jest zdrowy, ma niewykrywalną chorobę resztkową[2]. Do tej pory z innowacyjnej terapii CAR-T w Polsce skorzystało kilkoro dzieci[3]. Metoda CAR-T wykorzystuje własny układ odpornościowy pacjenta i zaawansowaną inżynierię genetyczną, by walczyć z nowotworami dzięki zmodyfikowanym genetycznie limfocytom T[4].
2021-03-08 13:21

Komisja Europejska zarejestrowała fedratynib Bristol Myers Squibb do leczenia dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną i z wtórną mielofibrozą

Fedratynib – doustny lek stosowany raz na dobę – jest pierwszą nową opcją leczenia mielofibrozy zarejestrowaną w Europie od niemal dekady Zastosowanie fedratynibu spowodowało klinicznie znaczące zmniejszenie objętości śledziony i objawów choroby u pacjentów z mielofibrozą, u których leczenie ruksolitynibem zakończyło się niepowodzeniem, którzy nie tolerują ruksolitynibu lub nie byli dotychczas leczeni inhibitorami JAK.
2021-03-02 11:53

Nowa insulina trafi do refundacji od marca

Na nowej liście leków refundowanych znalazł się nowoczesny analog insuliny doposiłkowej – insulin aspart, który charakteryzuje się szybszym początkiem działania i krótszym czasem działania niż rozpuszczalna insulina ludzka. Jest to również pierwsza dostępna insulina Aspart dostępna w jednorazowym gotowym do użycia wstrzykiwaczu.
2021-02-22 17:55

Vir Biotechnology i GSK ogłosiły wspierane przez NHS badanie AGILE oceniające stosowanie preparatu VIR-7832 we wczesnym leczeniu COVID-19

Firmy Vir Biotechnology i GSK ogłosiły wspierane przez NHS badanie AGILE oceniające stosowanie preparatu VIR-7832 we wczesnym leczeniu COVID-19. Drugie przeciwciało monoklonalne opracowane dzięki współpracy firm Vir i GSK zostanie poddane badaniom jako potencjalne leczenie COVID-19. Planowane badanie ma się rozpocząć w I kwartale 2021 r. w licznych ośrodkach w Wielkiej Brytanii.
2021-01-19 15:59

Nowe perspektywy leczenia raka jajnika

Leczenie zaawansowanego raka jajnika inhibitorami PARP, nowo zarejestrowanymi w Unii Europejskiej do stosowania po pierwszej linii leczenia, jest szansą na terapię tą innowacyjną grupą leków nie tylko chorych z mutacją w genach BRCA, ale i pozostałej większości pacjentek. Badania wykazały wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby u wszystkich pacjentek chorych na raka jajnika, które odpowiedziały na chemioterapię pochodnymi platyny1.
2021-01-12 16:57

Za kilka tygodni poznamy wyniki badań nad amantadyną w zapobieganiu progresji i leczeniu Covid-19

Agencja Badań Medycznych w odpowiedzi na zlecenie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego sfinansowała badanie dotyczące zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19. Badanie ma na celu potwierdzić, czy napływające doniesienia o skuteczności wykorzystania substancji stosowanej dotychczas w leczeniu Parkinsona zapobiega również rozwojowi COVID-19. 
2021-01-11 10:14

Novo Nordisk ogłasza wejście doustnego semaglutydu w III fazę rozwoju w terapii Alzheimera

Firma Novo Nordisk zamierza rozpocząć badanie rejestracyjne fazy IIIA obejmujące około 3700 osób z wczesną postacią choroby Alzheimera. Badanie rozpocznie się planowo w pierwszej połowie 2021 r., a jego celem będzie ocena skuteczności i bezpieczeństwa semaglutydu podawanego raz na dobę doustnie w porównaniu z placebo. Czas trwania głównego okresu leczenia wyniesie około dwóch lat.
2021-01-08 15:42