Recepta na leki 75 plus nadal tylko u lekarza POZ

Jak podaje serwis MGR.FARM zgodnie z wchodzącymi wkrótce w życie przepisami, od 1 lipca uprawnienie do wystawiania e-recept na bezpłatne leki dla seniorów miała uzyskać szersza niż do tej pory grupa pracowników medycznych. Okazuje się jednak, że na razie to nie nastąpi. 
2020-06-26 11:57

Hematoonkologia: klinicyści i pacjenci apelują o stosowanie leków w formie podskórnej w czasie pandemii

W dobie zagrożenia, wynikającego z możliwości zakażenia koronawirusem COVID-19, sposób podania leków przeciwnowotworowych ma szczególne znaczenie. Eksperci kliniczni i organizacje pacjenckie przekonują, że iniekcje podskórne zapewniają nie tylko skuteczność leczenia, bezpieczeństwo oraz poprawę komfortu życia pacjentów hematoonkologicznych, ale również mają wpływ na wydolność systemu ochrony zdrowia i ograniczenie kosztów społeczno-ekonomicznych.
2020-06-25 11:05

Zanieczyszczenie leków przeciwcukrzycowych - problem nadal aktualny

Kilka dni temu do opinii publicznej dotarła informacja o wycofaniu leku zawierającego metforminę, którego producentem jest Polpharma SA. Powodem wstrzymania w obrocie leku było zidentyfikowanie ryzyka występowania NDMA (nitrozoamin) w produkcie.
2020-06-23 14:28

Exscalate4CoV: Lek generyczny stosowany w osteoporozie może być skuteczny w leczeniu łagodnych objawów Covid-19

Finansowane ze środków UE konsorcjum #Exscalate4CoV ogłosiło, że już zarejestrowany lek generyczny stosowany w leczeniu osteoporozy, raloksyfen, może być skutecznym leczeniem u pacjentów z COVID-19 z łagodnymi objawami zakażenia. Konsorcjum korzysta ze wspieranej przez UE platformy wysokiej mocy obliczeniowej, jednej z najpotężniejszych na świecie, w celu sprawdzenia potencjalnego wpływu znanych molekuł na strukturę genomową koronawirusa.
2020-06-20 11:05

WHO: deksametazon w leczeniu Covid-19 - to przełom

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała we wtorek 16 czerwca b.r. za "naukowy przełom" informację brytyjskich naukowców, którzy potwierdzili, że deksametazon z grupy sterydów o 30% zmniejsza śmiertelność wśród osób najciężej chorych na Covid-19. Ogłoszono go pierwszym lekiem, którego skuteczność przeciw nowemu typowi koronawirusa została potwierdzona klinicznie.
2020-06-17 19:28

Uważaj na sfałszowane leki

Leki można kupować przez internet, ale nie wszystkie i wyłącznie z legalnej internetowej apteki. W przeciwnym razie to ryzyko w najlepszym razie straty pieniędzy, w najgorszym – poważnych kłopotów zdrowotnych. Dr Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, uczula, że w czasie pandemii wzrósł obrót sfałszowanymi lekami.
2020-06-14 13:11

INFARMA: współpraca z UE kluczowa w obszarze produkcji i dostaw innowacyjnych leków

Współpraca między państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską i przemysłem farmaceutycznym zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – uważa INFARMA. Apeluje, by priorytetem dla Polski było aktywne włączenie się w wypracowanie mechanizmu europejskiego, zwiększającego potencjał produkcyjny innowacyjnych terapii i usprawnienie łańcuchów dostaw leków.

2020-06-12 12:16

Radioizotopy na pomoc tarczycy

Rak tarczycy to najczęściej występujący nowotwór układu dokrewnego. Stanowi około 90 procent nowotworów gruczołów wydzielających hormony. Mimo częstości występowania, choroba jest podatna na terapię i z reguły bardzo dobrze rokuje. O możliwościach leczenia zróżnicowanych nowotworów tarczycy mówi prof. Rafał Czepczyński, ekspert Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

2020-06-10 10:03

ASCO: zaawansowany rak piersi - rybocyklib wydłuża czas przeżycia całkowitego (OS)

Podczas Wirtualnego Programu Naukowego ASCO20 przedstawiono nową analizę podgrup w badaniach MONALEESA-7 (M7) i MONALEESA-3 (M3). Wyniki badania wskazują, że rybocyklib wydłuża czas przeżycia całkowitego (OS) pacjentek z bardziej agresywną postacią zaawansowanego raka piersi HR+/HER2-.
2020-06-04 16:10

ASCO 2020: wyniki badania CheckMate-9LA - rak płuca

Piersze wyniki badania CheckMate-9LA wskazują, że niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem oraz chemioterapią znacząco wydłuża przeżycie całkowite w porównaniu z samą chemioterapią u pacjentów w pierwszej linii leczenia przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca.
2020-06-03 09:34

PTK: Nowoczesne leczenie niewydolności serca to już nie opcja - to pilna konieczność!

Hospitalizacje pochłaniają nawet 95 procent budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia dedykowanego niewydolności serca. To ogromne środki, których część można zaoszczędzić poprzez inwestycje w skuteczne terapie, ograniczające częstość hospitalizacji chorych. Zaoszczędzone pieniądze można reinwestować w programy edukacyjne, profilaktyczne i doskonalenie organizacji opieki zdrowotnej oraz wdrażanie nowych wysoce skutecznych metod leczenia.
2020-06-02 13:28

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) po roku

Ponad 5 milionów komunikatów poprawnych oraz poprawnych z ostrzeżeniami przyjęto od 1 kwietnia 2019 roku w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Rekordowy komunikat – z 59 818 transakcjami – zarejestrowano 20 marca 2020 roku. Minął rok od uruchomienia ZSMOPL - podaje CSIOZ.
2020-06-01 13:00