Rybocyklib z najdłuższą medianą przeżycia całkowitego kiedykolwiek zaobserwowaną w zaawansowanym HR+/HER2-ujemnym raku piersi

Rybocyklib w skojarzeniu z letrozolem pozwolił osiągnąć medianę OS wynoszącą ponad 5 lat (63,9 miesiąca), korzyść w zakresie przeżycia wyniosła ponad 12 miesiący w porównaniu z placebo w skojarzeniu z letrozolem (HR=0.76; p=0.004)2. Rybocyklib jest jedynym inhibitorem CDK4/6, dla którego potwierdzono korzyści w zakresie OS we wszystkich trzech badaniach fazy III MONALEESA w skojarzeniu z różnymi terapiami hormonalnymi, niezależnie od statusu menopauzy czy linii leczenia2-4.
2021-09-28 09:18

Czy jesteśmy świadkami przełomu w leczeniu stwardnienia rozsianego?

Jeszcze do niedawna terapia nowo zdiagnozowanych pacjentów z SM rozpoczynała się od leków o mniejszej skuteczności. Obecnie na świecie obserwuje się nowy kierunek w leczeniu stwardnienia rozsianego. Coraz częściej w praktyce klinicznej od samego początku terapii stosuje się wysoko efektywne terapie (tzw. HET – highly effective treatment).
2021-09-27 08:51

Postępy w leczeniu hemofilii i innych skaz krwotocznych

Przyszłość leczenia hemofilii opiera się m.in. na profilaktyce oraz wykorzystywaniu przeciwciał monoklonalnych oraz opracowaniu skutecznej terapii genowej. Rozwój naukowy w tej dziedzinie medycyny jest bardzo szybki, w ostatnich 25 latach zarejestrowano w Unii Europejskiej 22 nowe preparaty związane z leczeniem hemofilii – dowodzą autorzy raportu „Rozwój terapii w leczeniu skaz krwotocznych”.
2021-09-20 09:22

Badania: Statyny poprawiają przeżywalność pacjentek z najbardziej agresywnym rakiem piersi

Badanie prowadzone było przez naukowców z University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston, we współpracy z Baylor College of Medicine (także w Houston), gdzie na co dzień pracuje Małgorzata Nowakowska. Jest to pierwszy duży eksperyment analizujący związek między wspomnianą grupą leków a agresywnymi podtypami raka piersi.
2021-09-09 09:03

Nowe dane zaprezentowane podczas kongresu EAN wykazały skuteczność terapii genowej u dzieci przedobjawowych i z objawami SMA

Dane zaprezentowane podczas sesji satelitarnej kongresu Europejskiej Akademii Neurologii (EAN, European Academy of Neurology), pochodzące z ukończonego badania III fazy SPR1NT, w którym uczestniczyli pacjenci z dwiema kopiami genu SMN2, wykazały osiągnięcie odpowiednich dla wieku najważniejszych etapów rozwoju u chorych bezobjawowych cierpiących na SMA bez konieczności stosowania jakiegokolwiek wsparcia oddechowego i żywieniowego oraz bez wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.
2021-09-01 09:30

Amantadyna w leczeniu Covid-19 - pierwsze polskie wyniki

Badanie kliniczne dotyczące stosowania amantadyny w leczeniu infekcji COVID-19 ruszyło w kwietniu 2021 roku, dotychczas wzięło w nim udział kilkudziesięciu pacjentów. U żadnego z nich nie zaobserwowano działań niepożądanych związanych z procedurą leczenia – powiedział w rozmowie z PAP, prof. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK Nr 4 w Lublinie. W ocenie eksperta opinie o toksycznym działaniu leku to czarny PR ponieważ amantadyna używana jest w medycynie od ponad 40 lat.
2021-08-26 10:49

Terapia CAR-T refundowana od 1 września w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek B

Terapia CAR-T (tisagenlecleucel) we wskazaniu nawrotowa lub oporna na leczenie ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B (r/r B-ALL) u dzieci i dorosłych do 25. r.ż. została umieszczona w projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia w sprawie wykazu leków refundowanych. Wykaz ma obowiązywać od 1 września 2021 r. CAR-T to przygotowywana indywidualnie, jednorazowa terapia genowo-komórkowa, która do walki z nowotworem wykorzystuje układ odpornościowy dzięki poddaniu modyfikacji genetycznej limfocytów T pacjenta. W wyniku tej ingerencji limfocyty zyskują dodatkowy receptor, tzw. chimerowy receptor antygenowy, wychwytujący i niszczący komórki nowotworu.
2021-08-18 11:31

Przełom w leczeniu otyłości u młodzieży w wieku 12-17 lat - pierwsza terapia zarejestrowana w Unii Europejskiej

12 maja Europejska Agencja Leków (EMA) zarejestrowała pierwszy lek do terapii otyłości u młodzieży w wieku 12-17 lat. Jest to na ten moment jedyny lek, który można stosować  w powyższym wskazaniu na terenie Unii Europejskiej.
2021-07-12 09:53

KE zatwierdziła satralizumab w leczeniu chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego

Komisja Europejska zatwierdziła lek satralizumab firmy Roche do stosowania podskórnego w warunkach domowych w leczeniu chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD).
2021-07-09 12:09

Ioana Parsons nowym Dyrektorem Generalnym Ipsen Polska

Jako nowy Dyrektor Generalny Ipsen Polska, Ioana Parsons będzie odpowiedzialna za kierowanie Dywizją Opieki Specjalistycznej, wyznaczając strategiczne kierunki rozwoju firmy w Polsce, budując silne portfolio i promując innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, które pomogą poprawić jakość życia pacjentów.
2021-07-06 13:56

Innowacyjna metoda polskich naukowców przyspieszy proces produkcji leków

Skrócenie czasu produkcji leków przeciwdepresyjnych o 90% , a leków przeciwnowotworowych nawet o 50%,  to efekt rozwiązania opracowanego przez zespół badaczy z Politechniki Krakowskiej. Naukowcy szacują, że ceny leków wykorzystujących ich technologię powinny spaść o 20-30 proc.
2021-07-05 09:33

Azacytydyna w tabletkach jako leczenie podtrzymujące u pacjentów z ostrą białaczką szpikową - rejestracja Komisji Europejskiej

Bristol Myers Squibb otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na rejestrację doustnej azacytydyny w tabletkach jako pierwszej linii leczenia podtrzymującego u dorosłych z ostrą białaczką szpikową. Doustna Azacytydyna jest pierwszym lekiem przyjmowanym raz na dobę, stosowanym w pierwszej linii leczenia podtrzymującego w Unii Europejskiej (UE) u pacjentów z szerokim spektrum podtypów ostrej białaczki szpikowej (AML).
2021-06-29 14:22