Najnowsze dane długoterminowe potwierdzają skuteczność satralizumabu w leczeniu NMOSD

– Opublikowane w styczniu 2023 najnowsze wyniki badań klinicznych SAkuraSky i SAkuraStar potwierdziły wysoką skuteczność tej terapii oraz korzystny profil bezpieczeństwa u pacjentów otrzymujących satralizumab przez prawie 4 lata – mówi prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Zachęcamy do przeczytania wywiadu.
2023-03-22 16:47

Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj: Nie powinniśmy przerywać leczenia niewydolności serca

Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj kardiolog z I Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego podkreśla jak ważna jest kontynuacja leczenia i monitoring stanu zdrowia pacjenta z niewydolnością serca, nawet w przypadku znacznej poprawy frakcji wyrzutowej powyżej 50%. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.
2023-01-16 12:11

Antybiotyki coraz częściej zawodzą. Przyczynia się do tego ich nadużywanie

Z powodu infekcji wywołanych bakteriami antybiotykoopornymi na świecie umiera ok. 2 mln osób rocznie. WHO szacuje, że jeżeli nic nie zrobimy, to w 2050 r. ta liczba przekroczy 10 mln chorych, czyli więcej niż na wszystkie nowotwory razem wzięte.
2022-12-22 09:38

Pierwszy lek biologiczny wyprodukowany w Polsce przez Polpharma Biologics trafił do amerykańskich i europejskich pacjentów

Przełomowy krok w rozwoju polskiego sektora biotechnologicznego - na rynek amerykański i europejski trafił biopodobny ranibizumab – pierwszy lek biologiczny wyprodukowany w kraju przez Polpharma Biologics. Jest on dopuszczony do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (ang. nAMD) oraz innych poważnych chorób oka, takich jak cukrzycowy obrzęk plamki żółtej (ang. DME), retinopatia cukrzycowa proliferacyjna (ang. PDR), obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu naczyń siatkówki (pnia siatkówki żyły środkowej, ang. CRVO i/lub gałęzi siatkówki żyły środkowej, ang. BRVO) oraz neowaskularyzacja naczyniówkowa (ang. CNV).
2022-12-12 11:11

Nowe metody leczenia raka płuca – rosną szanse medycyny w walce z tym nowotworem

Dzięki tym nowoczesnym terapiom mówimy w tej chwili o wieloletnich przeżyciach. Chorzy z rozsianym rakiem płuca, a więc w najwyższym stopniu jego zaawansowania, żyją pięć lat dłużej. Według najnowszych danych dotyczy to nawet ponad 30 proc. pacjentów, którzy jako pierwsze leczenie otrzymali właśnie jedną z tych nowoczesnych terapii – mówi prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc European Respiratory Society.
2022-12-07 09:14

KE zatwierdza Vabysmo firmy Roche - pierwsze dwuswoiste przeciwciało do oczu stosowane do przeciwdziałania dwóm głównym przyczynom utraty wzroku

Firma Roche ogłosiła, że Komisja Europejska zatwierdziła Vabysmo® (farycymab) do leczenia neowaskularnego (wysiękowego) zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (nAMD) i zaburzenia widzenia spowodowanego cukrzycowym obrzękiem plamki (DME). Te dwa schorzenia siatkówki są głównymi przyczynami utraty wzroku i występują  u ponad 40 milionów ludzi na świecie. [1,2,3,4].
2022-11-21 10:25

Nowy przełomowy sposób leczenia cukrzycy typu 2 - Wyniki badania ONWARDS 2 dla insuliny podawanej raz w tygodniu

Zgodnie z wynikami badania ONWARDS 2 fazy 3a, więcej badanych z cukrzycą typu 2 uzyskało docelowe wartości glikemii po stosowaniu raz w tygodniu insuliny icodec niż po stosowaniu insuliny degludec raz na dobę. - Dla osób z cukrzycą typu 2 mogłoby to oznaczać prostsze leczenie i mniejsze obciążenia poprzez redukcję liczby iniekcji insuliny podstawowej z 365 nawet do 52 rocznie. - mówiła dr Athena Philis-Tsimikas z Scripps Whittier Diabetes Institute w Kalifornii, główny badacz projektu ONWARDS 2.
2022-10-20 10:22

Zatrzymać efekt domina, czyli terapia flozynami w chorobach kardiologicznych, nefrologicznych i cukrzycy typu 2

Od września 2022 obowiązuje nowa lista refundacyjna, która rozszerza wytyczne refundacji flozyn – nowoczesnych leków w terapii pacjentów z cukrzycą typu 2. Leczeniem objęta zostanie znacznie szersza, niż dotąd, grupa pacjentów. Co istotne terapia pozwala na odsunięcie w czasie powikłań tj. przewlekłej choroby nerek czy niewydolności serca.
2022-10-12 15:04

Leki z osocza ratują życie. Co robić, aby ich nie brakowało?

Leki z osocza, będącego jednym ze składników krwi, to jedyna gwarancja nie tylko zdrowia, ale i życia dla setek tysięcy ludzi, a zapotrzebowanie na nie rośnie. W ostatnich latach byliśmy świadkami kryzysów z dostępem do tych terapii. Jedyny sposób na to, aby nie dochodziło do dramatu, jest zwiększenie dawstwa osocza oraz możliwości jego przetwarzania. To kierunek, w którym Polska chce zmierzać w najbliższych latach.
2022-10-11 16:03

Jak diagnozować i leczyć NMOSD: eksperci wskazują na nowe opcje terapeutyczne w leczeniu pierwszego wyboru

W ostatnich latach pojawiły się nowe, spektakularne możliwości terapii NMOSD, nazywanego też zespołem Devica. To zasługa rejestracji w UE nowoczesnych leków z grupy przeciwciał monoklonalnych, które działają na przyczynę tego rzadkiego, ciężkiego schorzenia ośrodkowego układu nerwowego i tym samym całkowicie zmieniają rokowania chorych. W odpowiedzi na nowe możliwości terapeutyczne grupa robocza ekspertów Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego we wrześniu tego roku opracowała stanowisko na temat zasad diagnostyki i leczenia NMOSD.
2022-10-10 09:58

Polski kandydat na lek onkologiczny POLEPI z kolejnymi pozytywnymi wynikami badań

Spółka NanoGroup S.A. otrzymała raport z kolejnych badań nad polskim kandydatem na lek onkologiczny. Badania realizowane przez amerykański ośrodek Certis Oncology Solutions Inc. wskazują, że POLEPI może mieć silniejsze działanie przeciwnowotworowe w raku jajnika niż chlorowodorek epirubicyny. To już kolejne pozytywne wyniki dla POLEPI w 2022 r.
2022-10-07 10:41

Jak leczyć agresywną postać stwardnienia rozsianego?

U niewielkiej części pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM), choroba ta może mieć piorunujący przebieg, który charakteryzuje się ciężkimi i częstymi rzutami, a w konsekwencji szybko prowadzi do poważnej, nieodwracalnej niepełnosprawności. O tym jak rozpoznawać i leczyć agresywne stwardnienie rozsiane rozmawiamy z prof. Moniką Adamczyk-Sową, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk Medycznych ŚUM w Zabrzu, prezesem Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
2022-10-05 13:17