Antykoncepcja hormonalna w czasach pandemii

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpłynęła na wszystkie sfery naszego życia, w szczególności na system ochrony zdrowia. Bardzo dużo mówi się o chorobach przewlekłych czy problemach z dostępnością do tradycyjnych wizyt i lekarzy. Tymczasem pandemia nie pozostaje bez wpływu również na obszar poradnictwa w zakresie antykoncepcji hormonalnej. Środowiska naukowe zwracają uwagę na konieczność zmian również w tym obszarze.
2020-09-11 13:02

FDA: zatwierdza nowy schemat leczenia nawrotowego szpiczaka mnogiego

FDA zatwierdza nowy schemat leczenie skojarzonego - karfilzomibu i daratumumabu z deksametazonem zarówno w schemacie dawkowania raz, jak i dwa razy w tygodniu na podstawie wyników badań klinicznych CANDOR i EQUULEUS u pacjentów z nawrotowym, opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.
2020-08-28 14:29

Biomed Lublin rozpoczyna produkcję polskiego leku na Covid-19

- Nawet jeśli prace nad szczepionką będą zakończone sukcesem, ten lek będzie działał uzupełniająco. Polska jako jedyny kraj w Europie Środkowo-Wschodniej posiada technologię do produkcji tego leku. Działanie przeciwciał z osocza ma udowodnione działanie naukowe w leczeniu COVID-19 - zaznaczył podczas konferencji prasowej senator i lekarz Grzegorz Czelej. 
2020-08-18 13:21

Badania kliniczne: Sintilimab skuteczny w leczeniu niepłaskonabłonkowego raka płuca

Wyniki badania klinicznego III fazy ORIENT-11, wskazują, że zastosowanie immunoterapii sintilimabem w skojarzeniu z pemetreksedem oraz pochodną platyny prowadzi do wydłużenia czasu wolnego od progresji choroby w porównaniu z samą chemioterapią I linii u chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego niepłaskonabłonkowego raka płuca.
2020-08-14 12:26

FDA: atezolizumab zarejestrowany w leczeniu chorych na czerniaka z obecnością mutacji w genie BRAF

Pod koniec lipca b.r. FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków)zarejestrowała immunoterapię atezolizumabem w skojarzeniu z kobimetynibem i wemurafenibem do leczenia chorych na nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka złośliwego z obecnością mutacji V600 w genie BRAF.
2020-08-11 10:40

Alpelisyb stosowany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z mutacją PIK3CA z rejestracją w Europie

Alpelisyb, lek celowany do stosowania w leczeniu zaawansowanego raka piersi HR+/HER2- z mutacją PIK3CA, zarejestrowany w Europie. To aktualnie jedyny lek nakierowany na mutację PIK3CA, dopuszczony do stosowania w terapii celowanej nowotworu piersi.
2020-08-06 13:06

FDA uznała ozymertynib za terapię przełomową

FDA uznała ozymertynib za terapię przełomową w leczeniu uzupełniającym chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją w genie EGFR.

2020-08-03 11:45

Nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności zawiera 301 produktów

Resort Zdrowia podał najnowsze dane dotyczące leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2020 r. Lista zawiera 301 pozycj. W czerwcu wynosiła 298.
2020-08-03 10:40

EMA: pozytywna opinia dla acalabrutynibu w leczeniu PBL

Komisja Europejskiej Agencji Leków wydała pozytywną opinię dotyczącą stosowania acalabrutinibu w monoterapii u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni lub otrzymali co najmniej jedną terapię w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).
2020-07-29 12:38

URPL: EMA wzywa firmy farmaceutyczne do ograniczenia zawartości nitrozoamin w lekach

Prezes Urzędu Rejetracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorz Cessak, poinformował w dniu 10 lipca 2020 r., że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) EMA wydał opinię, która wymaga od firm podjęcia środków mających na celu ograniczenie w jak największym stopniu obecności nitrozoamin w lekach dla ludzi oraz zapewnienia, że poziomy tych zanieczyszczeń nie przekraczają ustalonych limitów. Środki te mają zapewnić, że nitrozoaminy albo nie będą obecne, albo będą obecne poniżej poziomów określonych w celu ochrony zdrowia publicznego. 
2020-07-10 12:52

Kolejny lek skuteczny w leczeniu COVID-19 - trwają badania

Według najnowszych doniesień prasowych hiszpańskich mediów, w ramach testów prowadzonych w jednym z południowokoreańskich laboratoriów potwierdzono, że lek Aplidin jest nawet 80 razy skuteczniejszy niż Remdesivir w leczeniu zakażonych koronawirusem komórek ludzkich płuc.
2020-07-04 12:00

Recepta na leki 75 plus nadal tylko u lekarza POZ

Jak podaje serwis MGR.FARM zgodnie z wchodzącymi wkrótce w życie przepisami, od 1 lipca uprawnienie do wystawiania e-recept na bezpłatne leki dla seniorów miała uzyskać szersza niż do tej pory grupa pracowników medycznych. Okazuje się jednak, że na razie to nie nastąpi. 
2020-06-26 11:57