Monitoring legislacyjny

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną pegfilgrastimum
2021-01-15 16:03

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2021-01-15 15:22

Przerwa techniczna

Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi, w niedzielę 17.01.2021 od godziny 19.00 do 22.00  mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ
2021-01-15 13:25

Komunikat DGL

Słownik PRH
2021-01-15 10:29

Komunikat w sprawie wielkości kwoty refundacji

Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-październik 2020 r
2021-01-15 10:23

MZ 1086

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
2021-01-15 00:00

Uchwała Nr 1/2021/IV

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
2021-01-14 13:04

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji
2021-01-14 11:29

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, aktualizuje Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji dedykowane pilotażowi POZ PLUS
2021-01-13 11:25

MZ 1060

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2021-01-13 00:00

MZ 1070

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
2021-01-13 00:00

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
2021-01-12 16:06