Monitoring legislacyjny

RD

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1970-01-01 01:00

MZ 1277

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
1970-01-01 01:00

RD 465

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Złockie, Szczawnik oraz Jastrzębik, położonym na obszarze gminy Muszyna
1970-01-01 01:00

MZ 1290

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej
1970-01-01 01:00

MZ 1230

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych
1970-01-01 01:00

MZ 1216

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
1970-01-01 01:00

MZ 1270

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji
1970-01-01 01:00

MZ 1278

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
1970-01-01 01:00

MZ 1288

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
1970-01-01 01:00

MZ 1285

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę
1970-01-01 01:00

MZ 1281

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2
1970-01-01 01:00

UC 328

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych
1970-01-01 01:00