Halo tu Telemedycyna

Serwis informacyjno-edukacyjny dedykowany telemedycynie i mZdrowiu.
Gośćmi prowadzącego wywiady, redaktora naukowego dr hab. n. med. Pawła Balsama, będą klinicyści, naukowcy, specjaliści rozwoju technologii medycznych, innowacyjni producenci i twórcy, przedstawiciele administracji oraz pacjenci.
Zapraszamy także do lektury szeregu publikacji z tego obszaru tematycznego.

Poprzednie materiały
HALO TU TELEMEDYCYNA - mobilna aplikacja monitorująca migotanie przedsionków - odcinek 4 13:43

HALO TU TELEMEDYCYNA - mobilna aplikacja monitorująca migotanie przedsionków - odcinek 4

W dzisiejszym odcinku dr n. med. Piotr Lodziński opowiada o projekcie TeleCheck-AF, innowacyjnym rozwiązaniu dedykowanym monitorowaniu pacjentów z migotaniem przedsionków, w sytuacji gdy nie ma dostępu do holtera-EKG
HALO TU TELEMEDYCYNA - mobilny spirometr innowacja w pulmonologii - odcinek 3 15:07

HALO TU TELEMEDYCYNA - mobilny spirometr innowacja w pulmonologii - odcinek 3

Kolejny odcinek serii HALO TU TELEMEDYCYNA poświęconej zdrowiu mobilnemu i rozwiązaniom telemedycznym
HALO TU TELEMEDYCYNA - Zdalny monitoring pacjenta kardiologicznego - odcinek 2 12:41

HALO TU TELEMEDYCYNA - Zdalny monitoring pacjenta kardiologicznego - odcinek 2

W dzisiejszym odcinku opowiada jak wygląda zdalny monitoring i kontrola stanu zdrowia pacjentów z urządzenia wszczepialnymi takimi jak: stymulator, rozrusznik, kardiowerter defibrylator i in.
HALO TU TELEMEDYCYNA - Wprowadzenie do telemedycyny i mZdrowia - odcinek 1 07:58

HALO TU TELEMEDYCYNA - Wprowadzenie do telemedycyny i mZdrowia - odcinek 1

W dzisiejszym odcinku poznamy pojęcia i zadania telemedycyny i zdrowia mobilnego (mHealth, mZdrowie).


Artykuły

Telefarmacja a opieka farmaceutyczna. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

W sejmowej podkomisji zdrowia trwają prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Ważną zmianą, zapowiadaną przez decydentów, ma być wykorzystanie kompetencji farmaceuty w ramach tzw. opieki farmaceutycznej. W opinii ekspertów webinaru dla studentów farmacji, który odbył się w ramach programu „Recepta na sukces”, farmaceuci posiadają wiedzę by efektywnie wesprzeć proces edukacji zdrowotnej, profilaktyki i leczenia pacjentów. Czas pandemii COVID-19 pokazał zaś, że teleporada, w tym raczkująca teleporada farmaceutyczna, może być istotnym elementem systemu opieki zdrowotnej, szczególnie w tematach zdrowia intymnego.
2020-07-02 09:41

Innowacyjny system do leczenia wad wymowy z dofinansowaniem NCBR

Virtual Speech Therapy System w oparciu o analizę głosu i artykułowania zidentyfikuje wadę wymowy oraz wybierze formę terapii. System zapewni spersonalizowaną terapię leczenia wad wymowy przy wykorzystaniu interaktywnych gier oraz zapewni bieżącą informację zwrotną o postępach pacjenta. Projekt spółki Industi uzyskał dofinansowanie niemal 4 mln zł. ze środków Funduszy Europejskich, dysponowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2020-06-30 09:58

Chore dziecko w domu? Rodzice mówią „tak” domowej hospitalizacji

Dom to naturalne środowisko dla dziecka. Hospitalizacja dziecka to stres zarówno dla młodego pacjenta, jak i jego rodziców, zaburzający normalne funkcjonowanie. Rozwiązaniem może być tak zwana hospitalizacja domowa – zdalna opieka medyczna nad chorym dzieckiem, która poprawia standard życia dziecka i jego rodziny. Może być ona zaoferowana pacjentom stabilnym, którzy nie wymagają intensywnego nadzoru lub wielu procedur medycznych, ale jednocześnie są zbyt chorzy, żeby zostać objętym opieką ambulatoryjną.
2020-06-28 11:49

Aplikacje mobilne dla pacjentów - przegląd

Marek Kustosz, prezes Instytutu Człowieka Świadomego, od ponad 12 lat jest związany z obszarem zdrowia, w tym także opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu e-zdrowia, przedstawia sprawdzone, rzetelne plikacje mobilne, które pomagają pacjentom w kontrolowaniu i monitoringu choroby oraz służą pogłęianu wiedzy i umiejętności samozarządzania swoim zdrowiem.
2020-06-25 12:29

Eksperci mają wątpliwości co do skuteczności telemedycyny w leczeniu uzależnień

Kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych powoduje coraz większe zapotrzebowanie na terapię uzależnień.  Badacze mają jednak wątpliwości, czy użycie narzędzi telemedycznych w celu wsparcia tej terapii przynosi korzyści pacjentom. W komentarzu opublikowanym w Journal of the American Medical Association, trójka badaczy z Hardard Medical School zakwestionowała skuteczność i korzyści wynikające z użycia telemedycny w leczeniu uzależnienia opioidowego.
2020-06-23 10:34

Badania: Zainteresowanie cyfrowymi konsultacjami z lekarzami pierwszego kontaktu wzrosło o 115 proc.

Zainteresowanie cyfrowymi konsultacjami z lekarzami pierwszego kontaktu wzrosło o 115 proc. w stosunku do poprzedniego roku, a na przestrzeni marca i maja o 30 proc.[1]. Z badań przeprowadzonych przez KRY, największą w Europie platformę telemedyczną, wynika, że Europejczycy coraz chętniej sięgają po rozwiązania technologiczne ułatwiające kontakt z lekarzami. Jeżeli przewidywana przez WHO druga fala zachorowań nastąpi, będzie to kluczowe dla zachowania stałego dostępu do opieki zdrowotnej.
2020-06-17 09:47

Telemedycyna rewolucjonizuje tradycyjne modele opieki zdrowotnej

Upowszechnienie w ostatnich miesiącach telemedycyny i zdalnej ochrony zdrowia, spowodowane wybuchem epidemii SARS-CoV-2, gwałtownie przyspieszyło proces zmiany standardów obsługi pacjentów, prognozowany na najbliższe 20 lat. Aż 94 proc. menadżerów, którzy wzięli udział w badaniu firmy doradczej Deloitte „The Future of Virtual Health” uważa, że użycie rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji pozwoli na wcześniejszą proaktywną diagnostykę oraz podjęcie najlepszych terapii.
2020-06-16 10:52

Kryzys zdrowia psychicznego po pandemii COVID-19 – telemedycyna na ratunek?

Katastrofy naturalne, konflikty zbrojne oraz kryzysy ekonomiczne mają udowodniony negatywny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi dotkniętych tymi wydarzeniami. Podobnie jest z pandemią: WHO już teraz ostrzega przed zbliżającym kryzysem zdrowia psychicznego, który będzie następstwem obecnie trwającej pandemii. Badacze z Zagrzebia na łamach Psychiatria Danubina postanowili przyjrzeć się możliwościom zastosowania telemedycyny, sztucznej inteligencji oraz najnowszych technologii w celu pomocy pacjentom dotkniętym kryzysem zdrowia psychicznego w wyniku pandemii.
2020-06-16 09:59

Szybciej znaczy lepiej - karetka udarowa poprawia rokowanie pacjentów

Szybkie działanie terapeutyczne – podanie trombolizy – w przypadku udaru niedokrwiennego ma niekwestionowane znaczenie w poprawie przeżywalności i rokowania co do ostatecznej sprawności pacjentów po takim zachorowaniu. Sposobem na skrócenie tego czasu jest karetka udarowa (Mobile Stroke Unit – MSU) – pojazd wyposażony w tomograf komputerowy, dzięki któremu badanie można wykonać dosłownie przed domem chorego i w razie potrzeby podać trombolizę już z czasie transportu pacjenta do szpitala.
2020-06-15 10:33

ProteGO Safe aplikacja mobilna dostępna w pełnej funkcjonalności

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło aplikację ProteGO Safe w docelowym kształcie do pobrania z Google Play (w najbliższych dniach z APP Store). Aplikacja ma pomóc w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Użytkownik może wykonać test oceny ryzyka zakażenia koronawirusem, a także prowadzić „dziennik zdrowia”, który ma pomóc w rozpoznaniu niepokojących objawów.
2020-06-09 13:08

Aplikacja napędzana sztuczną inteligencją do oceny ryzyka zakażenia koronawirusem

Naukowcy z Augusta University (Georgia, USA) stworzyli aplikację, której celem jest indywidualna ocena ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. Użytkownik może dokonać ewaluacji samemu, podając swoje dane demograficzne, objawy, historię ostatnich podróży (ze szczególnym uwzględnieniem rejonów epidemicznych) oraz historię kontaktów z osobami potencjalnie zakażonych lub z potwierdzonym zakażeniem.
2020-06-08 11:50

Zainteresowanie zdalnymi poradami dot. zdrowia psychicznego w czasie pandemii wzrosło aż o 50 proc.

Od początku pandemii ogólna liczba tygodniowych telekonsultacji medycznych wzrosła o 32 proc., a zainteresowanie poradami dot. zdrowia psychicznego aż o 50 proc. KRY, europejski lider w sektorze telemedycyny, prognozuje, że „nowa rzeczywistość” będzie mocno związana z troską o zdrowie, kondycję psychiczną i bezpieczeństwo.
2020-06-01 14:21