Legislacja

Konsultacje nowelizacji Ustawy o refundacji przedłużone do 31 sierpnia

Termin konsultacji publicznych projektu Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 226) zostaje wydłużony do 31 sierpnia 2021 r. 
2021-07-16 09:34

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Podczas głosowania w dniu 15 czerwca sejmowa większość nie poparła zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. 
2021-06-16 09:06

Projekt "dużej nowelizacji" ustawy refundacyjnej w wykazie prac rządu

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano zapowiedź prac nad tzw. "dużą nowelizacją" Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt ustawu powinien wkrótce trafic do prac legislacyjnych.
2021-06-10 11:26

Zmiany w pilotażowym programie Centrów Zdrowia Psychicznego

NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Zmiany wprowadzone nzarządzeniem regulują sposób sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2021-05-06 10:55

Projekt ustawy o badaniach klinicznych trafił do konsultacji społecznych

Długo oczekiwany projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi trafił do konsultacji społecznych.
2021-05-04 09:05

Przyjęto plan pracy Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego na 2021 rok

Podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego omówiła i przyjęła plan pracy Podkomisji na 2021 rok. Posiedzenie odbyło się 29 kwietnia o godz. 12.00 prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2021-04-29 16:22

Senacka Komisja Zdrowia o Krajowej Sieci Onkologicznej

We wtorek 27 kwietnia odbywa się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia poświęcone ocenie efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Zapraszamy do oglądania transmisji online.
2021-04-27 10:59

Prawo.pl: jest projekt wytycznych dotyczących szczepień w zakładach pracy

Minister Michał Dworczyk przesłał do konsultacji projekt wytycznych dla szczepień w zakładach pracy - donosi Prawo.pl. Zgodnie z nim, tylko zakłady zatrudniające ponad 500 pracowników będą mogły zorganizować swoje punkty.
2021-04-21 09:41

Projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym trafił do konsultacji społecznych

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym, z którego odszkodowania mają otrzymywać pacjenci, u których po szczepieniu przeciwko COVID-19 wystąpią ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne tzw. NOP. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca, ale na rekompensaty będą mogli liczyć osoby zaszczepione od grudnia 2020 r.
2021-04-14 10:47

Stabilne i przewidywalne prawo kluczem do zwiększenia inwestycji w Polsce

Organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, na zlecenie Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham), przygotowała drugą edycję raportu „Zdrowa Legislacja 2”. Opracowanie prezentuje analizę sposobu prowadzania procesów legislacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz rekomendacje mające na celu stworzenie stabilnego prawa, które sprzyja również nowym inwestycjom. Autorzy podkreślają kluczową rolę transparentności i przewidywalności prawa oraz duża wagę konsultacji społecznych.
2021-03-05 09:22

Ruszyły prekonsultacje projektu funduszu kompensacyjnego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, którego dysponentem będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Szybka ścieżka odszkodowawcza i przejrzyste zasady przyznawania rekompensaty w przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych po szczepieniu przeciwko COVID19 to główne założenia nowelizacji ustawy, która ma wejść w życie 1 maja tego roku. Prekonsultacje projektu potrwają do 24 stycznia b.r.
2021-01-19 11:08

NSA potwierdza decyzję Rzecznika - Centrum Urazowe narusza zbiorowe prawa pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane w Centrum Urazowym, w woj. łódzkim za naruszające zbiorowe prawa pacjentów – w którym jako jedną z nieprawidłowości – stwierdził brak odpowiedniej ilości obsady lekarskiej zespołu urazowego, co ograniczyło dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.
2020-12-29 10:21