Legislacja

Do konsultacji przekazano projekt budżetu na refundację w 2021 r.

W dniu 2 listopada do konsultacji społecznych trafił Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.
2020-11-03 09:47

Program szczepień ochronnych na rok 2021

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w dzienniku urzedowym Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie kształtu Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021.
2020-10-28 12:56

NIL: Niebezpieczne zapisy w poselskim projekcie ustawy w sprawie walki z Covid-19

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej po zapoznaniu się z poselskim  projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19 (druk sejmowy z 19 października 2020 r.) wyraża głębokie zaniepokojenie i rozczarowanie. Spodziewaliśmy się wsparcia, zachęty, wzmocnienia. W zamian za to w proponowanych regulacjach znajdujemy odbicie wrogich wypowiedzi polityków, obarczających nasze środowisko odpowiedzialnością za dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia.
2020-10-21 10:00

KIDL o poselskim projekcie ustawy dotyczącym walki z Covid-19

Zastrzeżenia samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych wzbudził zapis dotyczący przesunięcia zadań organów administracji rządowej, jakimi są wojewodowie na samorządy zawodowe, które miałyby wskazywać osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii. Samorząd zawodowy jest powołany, żeby chronić interesy zawodowe diagnostów laboratoryjnych, udzielać im wsparcia i reprezentować ich przed organami władzy państwowej a nie je zastępować.
2020-10-20 16:37

MZ: nowe zasady zlecenia testów na koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w czwartek 8 października rozporządzenie dot. standardu opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.
2020-10-09 10:04

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie poszerzenia wykazu szczepień ochronnych trafił do konsultacji

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia rozszerzającego listę obowiązkowych szczepień ochronnych przez objęcie dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 24 tygodnia życia szczepieniem przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy.
2020-08-26 13:31

NFZ: Zmiany w leczeniu szpitalnym w ramach KOSM

NFZ opublikował 7 sierpnia 2020 r. nowelizację zarządzenia ws. programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM dla pacjentów z SM.
2020-08-10 11:57

NRL: stanowisko w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach POZ

W dniu 5 sierpnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

2020-08-09 11:48

Nowelizacja projektu rozporządzenia MZ w spr. świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS

W czwartek 6 sieprnia 2020 na RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dotyczącego nowego świadczenia „Diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego”.
2020-08-07 09:07

Nowe rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej w konsultacjach

W poniedziałek 3 sieprnia 2020 r. Rządowe Centrum Legislacji przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej.
2020-08-04 11:00

Projekt nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

Resort zdrowia przygotował projekt nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej, której celem to kompleksowe uregulowanie zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Ministerstwo Zdrowia ma przekazać propozycje do konsultacji publicznych.
2020-08-04 09:52

Zarządzenie NFZ: zmiany w chemioterapii

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 116/2020/DGL z dnia 29 lipca 2020 r. zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2020-07-31 14:01