Legislacja

Bez wniosku o nowe orzeczenia o niepełnosprawności. Jest podpis prezydenta

Prezydent podpisał w środę, 15 marca br., nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z której ostatecznie wykreślono przepis, który byłby istotny dla osób niepełnosprawnych, którym w czasie pandemii automatycznie wydłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Wprowadzono go na etapie prac w Sejmie, a uchylono poprawką senacką. Ostatecznie posłowie przychylili się, by go z regulacji wykreślić.
2023-03-21 09:22

Sejm przyjął ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej

Sejm przyjął 26 stycznia (czwartek) ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), która wprowadza nowy model opieki nad chorymi z nowotworami w całym kraju. Ustawa trafi teraz do Senatu.
2023-01-27 09:58

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przyjęty przez Sejmową Komisję Zdrowia.

W środę, 25 stycznia 2023 r, Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej po jego pierwszym czytaniu w Sejmie. Przedstawienie sprawozdania na umożliwić rozpatrzenie projektu na bieżącym posiedzeniu Sejmu.
2023-01-26 11:52

Aktualny kształt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii się nie sprawdza. Eksperci apelują o zmiany

– Karanie za posiadanie narkotyków na użytek własny nie jest do końca celowe, bo nie poprawia sytuacji. Nie zmniejsza się ani liczba osób używających narkotyków, ani liczba osób sprzedających –mówi dr Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, współautor raportu „Karanie za posiadanie narkotyków”, z którego wynika, że obecnie obowiązująca w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wymaga poprawek. Z jej egzekwowaniem problem mają nawet sami policjanci, sędziowie i prokuratorzy.
2023-01-20 10:14

Nawet milion zł kary za niezgodną z przepisami reklamę suplementu diety

Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczą m.in. reklam suplementów diety. Nie będą mogli w nich występować prawdziwi i fikcyjni przedstawiciele zawodów medycznych, zakazane będzie także wykorzystywanie przedmiotów kojarzonych z zawodem lekarza. Za reklamę suplementu niezgodną z przepisami firma zapłaci karę od 10 tys. do miliona złotych - informuje Prawo.pl.
2023-01-10 10:13

Projekt nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne trafił do konsultacji społecznych

Do konsultacji społecznych został przedstawiony projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego.  Projekt zawiera cztery zasadnicze obszary zmian: pionizację inspekcji farmaceutycznej, rozbudowanie i uszczegółowienie kompetencji inspekcji w zakresie kontroli, wprowadzenie okresowych opłat od posiadaczy wszystkich zezwoleń obejmujących wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi, wprowadzenie systemu nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi.

2022-11-08 16:09

Związki zawodowe i organizacje pracodawców protestują przeciwko trybowi procedowania zmian legislacyjnych przez ministra zdrowia

Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia wszystkie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców przyjęły stanowisko w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych dotyczących systemowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia. Zastrzeżenia przedstawicieli pracowników i pracodawców dotyczą projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz projektu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Uznali tę pierwszą regulację za niekorzystną dla pacjentów i świadczeniodawców.
2022-10-24 12:09

Nowa ustawa refundacyjna może ograniczyć dostęp do najdroższych leków

W ostatnim czasie dostęp do innowacyjnych terapii dla pacjentów z chorobami rzadkimi sukcesywnie się poprawia. Coraz więcej leków trafia do refundacji, choć bolączką pozostaje czas, jaki mija od wydania decyzji refundacyjnej do pierwszego podania roku. – To często nawet około pół roku, co jest zmarnowanym czasem dla pacjenta – mówi Juliusz Krzyżanowski z kancelarii Baker McKenzie. Projektowane zmiany w ustawie refundacyjnej mogą jednak spowodować, że najdroższe leki – a do takich należą właśnie preparaty stosowane w leczeniu chorób rzadkich – nie będą miały szans na refundację.
2022-09-15 09:25

Zdrowa legislacja 3 - prawo w ochronie zdrowia w obliczu pandemii

Ukazała się trzecia edycja Raportu Zdrowa Legislacja, wydanego wspólnie przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce oraz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Celem raportu jest wskazanie mankamentów sposobu tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia, ale także docenienie dobrych praktyk, których wykorzystanie poprawia jakość przepisów. Stabilne i przewidywalne prawo jest niezbędne do, tak oczekiwanego przez stronę publiczną, rozwoju sektora farmaceutycznego w Polsce.
2022-06-21 11:32

Jest nowy projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa

Po obszernych konsultacjach społecznych opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowy projekt ustawy o modernizacji szpitali, który uwzględnił prawie jedną trzecią ze zgłoszonych ponad 1,7 tysiąca uwag. Większość zmian nie dotyczy jednakistoty planowanej reformy. 
2022-05-11 11:59

Projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa trafił do konsultacji publicznych

Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski - Uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa. Do konsultacji przekazujemy projekt ustawy, która będzie określała zasady modernizacji i rozwoju szpitalnictwa. Projekt zawiera regulacje, które z jednej strony zapewnią szpitalom lepszą kondycję finansową, z drugiej, pacjentom zagwarantują wysoką jakość świadczeń.
2022-01-03 10:41

KOS-BAR: projekt zarządzenia NFZ trafił do konsultacji publicznych

Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia skierowała w dniu 11 października do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Opinie i uwagi można zgłaszać do 18 października 2021 r. 

2021-10-12 11:43