Legislacja

NFZ: powołał zespół ekspertów, który opracuje plan przywrócenia pełnego dostępu do świadczeń po pandemii COVID-19

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał grupę ekspertów, która zajmie się opracowaniem mapy drogowej powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, po czasie epidemii.
2020-07-08 10:11

NFZ: zarządzenie w spr. zmian w udzielaniu świadczeń kompleksowych w onkologii

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zarządzenie wprowadzające zmiany w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych realizowanych w ramach Breast Cancer Units.
2020-07-06 18:11

NRL: proponuje zmiany do tzw. specustawy covidowskiej

W dniu 24 czerwca 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja przekazał Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze projekt zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewidujący ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19. Projekt został przygotowany przez Prezydium NRL.
2020-06-26 10:59

Komitet Farmaceutyczny AmCham o projekcie ustawy o Funduszu Medycznym

Przedstawiciele KF AmCham podkreślają, że opublikowany projekt ustawy jest inicjatywą znaczącą z punktu widzenia zdrowia obywateli i zrównoważonego rozwoju Polski. Deklarują współpracę w obszarze uzgodnień odnośnie do proponowanej ustawy i postulują umożliwienie konsultacji szczegółowych zapisów projektu.
2020-06-25 10:11

RPP: aktywnie uczestniczy w postępowaniach cywilnych dot. naruszenia praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie korzysta ze swoich uprawnień pozwalających na wzięcie udziału w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta. W tego typu postępowaniach Rzecznik może uczestniczyć z urzędu, żądać wszczęcia postępowania na wniosek strony lub brać udział w już toczącym się postępowaniu. Wówczas działa mając takie same uprawnienia jak te przysługujące prokuratorowi. Umożliwia mu to zapis art. 55 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2020-06-24 13:17

KIDL: po raz kolejny przestrzega przed zdalną autoryzacją badań laboratoryjnych

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny apeluje do resortu zdrowia i przedstawia ekspertyzę w przedmiocie (nie)dopuszczalności wykonywania zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych w świetle aktualnej wiedzy medycznej i zasad wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego sporządzoną na wniosek Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w związku z czasowym dopuszczeniem możliwości wykonywania tzw. zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 464).
2020-06-16 19:09

Prezydium NRL w sprawie rozporządzenia MZ dot. zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

W dniu 10 czerwca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych.

2020-06-10 13:24

Stanowisko ZPP w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty

26 maja Sejmowa Komisja Zdrowia rozpoczęła prace nad przedłożonym i zatwierdzonym przez rząd projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców komentuje projekt ustawy.
2020-06-01 13:15

Zmiany w standardzie organizacyjnym opieki w izolatoriach

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.
2020-04-28 11:42

Były wiceminister pełnomocnikiem ds. wdrażania Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich

Zarządzeniem Ministra Zdrowia Pełnomocnikiem ds. wdrażania Narodowego Programu dla Chorób Rzadkich ma być były wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Choć konsultacje społeczne wokół projektu zakończyły się 10 lipca, projekt nadal nie został skierowany do dalszych prac legislacyjnych. Przypomnijmy: na ten projekt polscy pacjenci czekają już ponad dekadę.
2019-09-14 23:00

Czy farmaceuci doczekają się uchwalenia ustawy o swoim zawodzie jeszcze w tej kadencji?

Trwa dyskusja o dalszych losach ustawy o zawodzie farmaceuty. Po zakończonych konsultacjach, wydaje się że projekt utknął (być może chwilowo) na Miodowej. Ostatnie wypowiedzi i dyskusje pokazały, że zdania na temat ustawy są podzielone. Jakie jeszcze zawody medyczne czekają na swoją ustawę?

2019-09-11 13:08