Legislacja

Nowa ustawa refundacyjna może ograniczyć dostęp do najdroższych leków

W ostatnim czasie dostęp do innowacyjnych terapii dla pacjentów z chorobami rzadkimi sukcesywnie się poprawia. Coraz więcej leków trafia do refundacji, choć bolączką pozostaje czas, jaki mija od wydania decyzji refundacyjnej do pierwszego podania roku. – To często nawet około pół roku, co jest zmarnowanym czasem dla pacjenta – mówi Juliusz Krzyżanowski z kancelarii Baker McKenzie. Projektowane zmiany w ustawie refundacyjnej mogą jednak spowodować, że najdroższe leki – a do takich należą właśnie preparaty stosowane w leczeniu chorób rzadkich – nie będą miały szans na refundację.
2022-09-15 09:25

Zdrowa legislacja 3 - prawo w ochronie zdrowia w obliczu pandemii

Ukazała się trzecia edycja Raportu Zdrowa Legislacja, wydanego wspólnie przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce oraz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Celem raportu jest wskazanie mankamentów sposobu tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia, ale także docenienie dobrych praktyk, których wykorzystanie poprawia jakość przepisów. Stabilne i przewidywalne prawo jest niezbędne do, tak oczekiwanego przez stronę publiczną, rozwoju sektora farmaceutycznego w Polsce.
2022-06-21 11:32

Jest nowy projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa

Po obszernych konsultacjach społecznych opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowy projekt ustawy o modernizacji szpitali, który uwzględnił prawie jedną trzecią ze zgłoszonych ponad 1,7 tysiąca uwag. Większość zmian nie dotyczy jednakistoty planowanej reformy. 
2022-05-11 11:59

Projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa trafił do konsultacji publicznych

Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski - Uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa. Do konsultacji przekazujemy projekt ustawy, która będzie określała zasady modernizacji i rozwoju szpitalnictwa. Projekt zawiera regulacje, które z jednej strony zapewnią szpitalom lepszą kondycję finansową, z drugiej, pacjentom zagwarantują wysoką jakość świadczeń.
2022-01-03 10:41

KOS-BAR: projekt zarządzenia NFZ trafił do konsultacji publicznych

Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia skierowała w dniu 11 października do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Opinie i uwagi można zgłaszać do 18 października 2021 r. 

2021-10-12 11:43

Projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych trafił do konsultacji publicznych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych. Celem pilotażu ma być zweryfikowania potencjału tych przeglądów dla m.in. identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji.
2021-08-19 09:37

Prawo w ochronie zdrowia powinno mieć jasny cel i wsparcie kluczowych interesariuszy

Nowe projekty legislacyjne warto zaczynać od jasno wyznaczonego celu. Co i dlaczego chcemy zmienić? W oparciu o jakie dane i przesłanki prognozujemy sukces nowych regulacji? Wreszcie: czy strona pacjencka i branża farmaceutyczna mogą stać się dla postulowanych zmian pełnoprawnymi partnerami? Dziś proces stanowienia prawa w ochronie zdrowia w Polsce wydaje się przebiegać nierzadko zgoła inaczej – uważa Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.
2021-08-17 12:28

Konsultacje nowelizacji Ustawy o refundacji przedłużone do 31 sierpnia

Termin konsultacji publicznych projektu Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 226) zostaje wydłużony do 31 sierpnia 2021 r. 
2021-07-16 09:34

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Podczas głosowania w dniu 15 czerwca sejmowa większość nie poparła zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. 
2021-06-16 09:06

Projekt "dużej nowelizacji" ustawy refundacyjnej w wykazie prac rządu

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano zapowiedź prac nad tzw. "dużą nowelizacją" Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt ustawu powinien wkrótce trafic do prac legislacyjnych.
2021-06-10 11:26

Zmiany w pilotażowym programie Centrów Zdrowia Psychicznego

NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Zmiany wprowadzone nzarządzeniem regulują sposób sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2021-05-06 10:55

Projekt ustawy o badaniach klinicznych trafił do konsultacji społecznych

Długo oczekiwany projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi trafił do konsultacji społecznych.
2021-05-04 09:05