Legislacja

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie poszerzenia wykazu szczepień ochronnych trafił do konsultacji

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia rozszerzającego listę obowiązkowych szczepień ochronnych przez objęcie dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 24 tygodnia życia szczepieniem przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy.
2020-08-26 13:31

NFZ: Zmiany w leczeniu szpitalnym w ramach KOSM

NFZ opublikował 7 sierpnia 2020 r. nowelizację zarządzenia ws. programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM dla pacjentów z SM.
2020-08-10 11:57

NRL: stanowisko w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach POZ

W dniu 5 sierpnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

2020-08-09 11:48

Nowelizacja projektu rozporządzenia MZ w spr. świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS

W czwartek 6 sieprnia 2020 na RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dotyczącego nowego świadczenia „Diagnostyka i monitorowanie w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego”.
2020-08-07 09:07

Nowe rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej w konsultacjach

W poniedziałek 3 sieprnia 2020 r. Rządowe Centrum Legislacji przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej.
2020-08-04 11:00

Projekt nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

Resort zdrowia przygotował projekt nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej, której celem to kompleksowe uregulowanie zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Ministerstwo Zdrowia ma przekazać propozycje do konsultacji publicznych.
2020-08-04 09:52

Zarządzenie NFZ: zmiany w chemioterapii

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 116/2020/DGL z dnia 29 lipca 2020 r. zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2020-07-31 14:01

Stanowisko POLMED w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych

Zdaniem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej POLMED projekt nowej polskiej ustawy o wyrobach medycznych ma stanowić wdrożenie wymogów unijnych, niestety zdecydowanie wykracza on poza ramy europejskiego rozporządzenia, nakładając szereg nowych obowiązków i kar, które mogą doprowadzić do przeregulowania systemu i obniżenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
2020-07-30 12:08

Koalicja Izb Handlowych apeluje o odrzucenie części przepisów projektu ustawy o Funduszu Medycznym oraz tzw. ustawy covidowej

29 lipca 2020 roku Koalicja Izb Handlowych zaapelowała do Marszałków Sejmu i Senatu o odrzucenie części przepisów projektu ustawy o Funduszu Medycznym oraz tzw. ustawy covidowej, które odnoszą się do kwestii refundacji terapii. Izba zwraca uwagę, że ich przyjęcie w dotychczasowo procedowanym kształcie zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu polskich pacjentów i budzi zaniepokojenie inwestorów.
2020-07-30 10:09

Zarządzenie NFZ dot. kompleksowych świadczeń po zawale serca

Centrala NFZ opublikował w dniu 27 lipca 2020 r. projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe po zawale mięśnia sercowego.
2020-07-28 10:31

Wątpliwości wokół nowych zapisów ustawy o funduszu medycznym

W Sejmie RP trwają prace nad zmianami przepisów dot. procedowanego projektu ustawy o tzw. funduszu medycznym. Jak alarmują eksperci przyjęcie przepisów zgłoszonych wczoraj w formie niezapowiedzianej poprawki sprawi, że rośnie prawdopodobieństwo pojedynczych lub rozległych delistacji (nieprzedłużenia decyzji refundacyjnych) dla leków udostępnionych polskim pacjentom poprzez programy lekowe.
2020-07-24 11:45

NFZ: powołał zespół ekspertów, który opracuje plan przywrócenia pełnego dostępu do świadczeń po pandemii COVID-19

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołał grupę ekspertów, która zajmie się opracowaniem mapy drogowej powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, po czasie epidemii.
2020-07-08 10:11