Legislacja

Projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa trafił do konsultacji publicznych

Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski - Uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa. Do konsultacji przekazujemy projekt ustawy, która będzie określała zasady modernizacji i rozwoju szpitalnictwa. Projekt zawiera regulacje, które z jednej strony zapewnią szpitalom lepszą kondycję finansową, z drugiej, pacjentom zagwarantują wysoką jakość świadczeń.
2022-01-03 10:41

KOS-BAR: projekt zarządzenia NFZ trafił do konsultacji publicznych

Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia skierowała w dniu 11 października do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Opinie i uwagi można zgłaszać do 18 października 2021 r. 

2021-10-12 11:43

Projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych trafił do konsultacji publicznych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych. Celem pilotażu ma być zweryfikowania potencjału tych przeglądów dla m.in. identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji.
2021-08-19 09:37

Prawo w ochronie zdrowia powinno mieć jasny cel i wsparcie kluczowych interesariuszy

Nowe projekty legislacyjne warto zaczynać od jasno wyznaczonego celu. Co i dlaczego chcemy zmienić? W oparciu o jakie dane i przesłanki prognozujemy sukces nowych regulacji? Wreszcie: czy strona pacjencka i branża farmaceutyczna mogą stać się dla postulowanych zmian pełnoprawnymi partnerami? Dziś proces stanowienia prawa w ochronie zdrowia w Polsce wydaje się przebiegać nierzadko zgoła inaczej – uważa Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.
2021-08-17 12:28

Konsultacje nowelizacji Ustawy o refundacji przedłużone do 31 sierpnia

Termin konsultacji publicznych projektu Ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 226) zostaje wydłużony do 31 sierpnia 2021 r. 
2021-07-16 09:34

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Podczas głosowania w dniu 15 czerwca sejmowa większość nie poparła zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. 
2021-06-16 09:06

Projekt "dużej nowelizacji" ustawy refundacyjnej w wykazie prac rządu

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano zapowiedź prac nad tzw. "dużą nowelizacją" Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt ustawu powinien wkrótce trafic do prac legislacyjnych.
2021-06-10 11:26

Zmiany w pilotażowym programie Centrów Zdrowia Psychicznego

NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Zmiany wprowadzone nzarządzeniem regulują sposób sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2021-05-06 10:55

Projekt ustawy o badaniach klinicznych trafił do konsultacji społecznych

Długo oczekiwany projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi trafił do konsultacji społecznych.
2021-05-04 09:05

Przyjęto plan pracy Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego na 2021 rok

Podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego omówiła i przyjęła plan pracy Podkomisji na 2021 rok. Posiedzenie odbyło się 29 kwietnia o godz. 12.00 prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2021-04-29 16:22

Senacka Komisja Zdrowia o Krajowej Sieci Onkologicznej

We wtorek 27 kwietnia odbywa się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia poświęcone ocenie efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Zapraszamy do oglądania transmisji online.
2021-04-27 10:59

Prawo.pl: jest projekt wytycznych dotyczących szczepień w zakładach pracy

Minister Michał Dworczyk przesłał do konsultacji projekt wytycznych dla szczepień w zakładach pracy - donosi Prawo.pl. Zgodnie z nim, tylko zakłady zatrudniające ponad 500 pracowników będą mogły zorganizować swoje punkty.
2021-04-21 09:41