Legislacja

Zmiany w pilotażowym programie Centrów Zdrowia Psychicznego

NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Zmiany wprowadzone nzarządzeniem regulują sposób sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2021-05-06 10:55

Projekt ustawy o badaniach klinicznych trafił do konsultacji społecznych

Długo oczekiwany projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi trafił do konsultacji społecznych.
2021-05-04 09:05

Przyjęto plan pracy Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego na 2021 rok

Podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego omówiła i przyjęła plan pracy Podkomisji na 2021 rok. Posiedzenie odbyło się 29 kwietnia o godz. 12.00 prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2021-04-29 16:22

Senacka Komisja Zdrowia o Krajowej Sieci Onkologicznej

We wtorek 27 kwietnia odbywa się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia poświęcone ocenie efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Zapraszamy do oglądania transmisji online.
2021-04-27 10:59

Prawo.pl: jest projekt wytycznych dotyczących szczepień w zakładach pracy

Minister Michał Dworczyk przesłał do konsultacji projekt wytycznych dla szczepień w zakładach pracy - donosi Prawo.pl. Zgodnie z nim, tylko zakłady zatrudniające ponad 500 pracowników będą mogły zorganizować swoje punkty.
2021-04-21 09:41

Projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym trafił do konsultacji społecznych

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym, z którego odszkodowania mają otrzymywać pacjenci, u których po szczepieniu przeciwko COVID-19 wystąpią ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne tzw. NOP. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca, ale na rekompensaty będą mogli liczyć osoby zaszczepione od grudnia 2020 r.
2021-04-14 10:47

Stabilne i przewidywalne prawo kluczem do zwiększenia inwestycji w Polsce

Organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, na zlecenie Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham), przygotowała drugą edycję raportu „Zdrowa Legislacja 2”. Opracowanie prezentuje analizę sposobu prowadzania procesów legislacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz rekomendacje mające na celu stworzenie stabilnego prawa, które sprzyja również nowym inwestycjom. Autorzy podkreślają kluczową rolę transparentności i przewidywalności prawa oraz duża wagę konsultacji społecznych.
2021-03-05 09:22

Ruszyły prekonsultacje projektu funduszu kompensacyjnego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, którego dysponentem będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Szybka ścieżka odszkodowawcza i przejrzyste zasady przyznawania rekompensaty w przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych po szczepieniu przeciwko COVID19 to główne założenia nowelizacji ustawy, która ma wejść w życie 1 maja tego roku. Prekonsultacje projektu potrwają do 24 stycznia b.r.
2021-01-19 11:08

NSA potwierdza decyzję Rzecznika - Centrum Urazowe narusza zbiorowe prawa pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane w Centrum Urazowym, w woj. łódzkim za naruszające zbiorowe prawa pacjentów – w którym jako jedną z nieprawidłowości – stwierdził brak odpowiedniej ilości obsady lekarskiej zespołu urazowego, co ograniczyło dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej.
2020-12-29 10:21

Do konsultacji przekazano projekt budżetu na refundację w 2021 r.

W dniu 2 listopada do konsultacji społecznych trafił Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.
2020-11-03 09:47

Program szczepień ochronnych na rok 2021

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w dzienniku urzedowym Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie kształtu Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021.
2020-10-28 12:56

NIL: Niebezpieczne zapisy w poselskim projekcie ustawy w sprawie walki z Covid-19

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej po zapoznaniu się z poselskim  projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19 (druk sejmowy z 19 października 2020 r.) wyraża głębokie zaniepokojenie i rozczarowanie. Spodziewaliśmy się wsparcia, zachęty, wzmocnienia. W zamian za to w proponowanych regulacjach znajdujemy odbicie wrogich wypowiedzi polityków, obarczających nasze środowisko odpowiedzialnością za dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia.
2020-10-21 10:00