System

Raport: 10 rekomendacji dla polskiej polityki senioralnej

Raport pt. „Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19”, opracowany przez SeniorHub Instytut Polityki Senioralnej w partnerstwie z Promedica24, nie pozostawia złudzeń: osoby powyżej 60 roku życia niezwykle mocno ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa a prognozy na kolejne lata są także niepokojące. Zdaniem ekspertów z rozwiązywaniem problemów nie można czekać na zakończenie pandemii. Jednocześnie konieczne jest zapobieganie przyszłym kryzysom w szybko rosnącej populacji seniorów. To nie opcja, a konstytucyjny obowiązek – zaznaczają specjaliści i apelują: potrzebna jest „NOWA POLITYKA SENIORALNA”.
2021-07-26 17:26

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT nr 31/2021 w dniu 26.07.2021

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Imfinzi (durvalumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego raka płuca  (ICD-10 C 34)” oraz ocenę zasadności refundacji leków atorvastatinum, lovastatinum, simvastatinum we wskazaniu: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia.
2021-07-23 12:06

Rekomendacje - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w laboratoriach diagnostycznych

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wraz z Centrum E-Zdrowia opracowała rekomendacje poświęcone elektronicznej dokumentacji medycznej w laboratoriach. Rekomendacje te są szczególnie ważne w związku z wejściem w życie przepisów obligujących medyczne laboratoria diagnostyczne do wdrożenia nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania dokumentacji w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.
2021-07-23 10:50

Minister Zdrowia przedstawił szczegóły ustawy o jakości i bezpieczeństwie

W czwartek 22 lipca, podczas konferencji prasowej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił szczegóły projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia. Zapowiedział wprowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych, systemu "no fault" i uproszczonego trybu ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski lub zdarzenie niepożądane. - Powołany zostanie fundusz kompensacyjny. Nie będzie możliwa już tylko droga sądowa, która jest długookresowa, ale i wymaga kosztów.
2021-07-22 13:45

Refundowany dostęp do igieł coraz bardziej realny

Niewykluczone, że już wkrótce chorzy z cukrzycą w Polsce doczekają się kolejnej, niezwykle ważnej dla nich zmiany. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie zarekomendował bowiem objęcie refundacją igieł do penów insulinowych. Refundacja byłaby szansą na poprawę opieki diabetologicznej dla blisko 700 tys. chorych, u których podstawą leczenia jest insulinoterapia.
2021-07-22 11:45

Wpływ pandemii Covid-19 na system opieki onkologicznej - wnioski z raportu Narodowego Instytutu Onkologii

Onkolodzy apelują, aby nie unikać wizyt w placówkach w celu przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki bądź leczenia w szpitalach onkologicznych w obawie przed zakażeniem wirusem SARS-Cov2, koniecznie trzeba zminimalizować strach pacjentów przed wizytą w szpitalu – wynika z raportu „Wpływ pandemii COVID-19 na system opieki onkologicznej” przygotowany przez zespół lekarzy -ekspertów i naukowców w tym z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIO-PIB) na zlecenie Ministerstwa Zdrowia pod kierownictwem prof. Piotra Rutkowskiego. To pierwsze tak kompleksowe opracowanie wpływu pandemii Covid-19 na opiekę onkologiczną w Polsce.
2021-07-21 12:06

Ministerstwo Zdrowia zaprasza organizacje pacjentów na wysłuchanie publiczne w sprawie nowelizacji ustawy refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia zaprasza przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pacjentów na wysłuchanie publiczne w związku z trwającymi konsultacjami projektu nowelizacji Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które odbędzie się 30 lipca b.r.
2021-07-20 15:36

12 organizacji apeluje o odstąpienie od procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej

Organizacje branżowe i związki pracodawców wspólnie zaapelowały o odstąpienie od procedowania projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W liście otwartym do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, sygnatariusze zaznaczają, że zmiany legislacyjne w obszarze dostępu do terapii są potrzebne, ale ani czas procedowania, ani proponowany kierunek zmian zawarty w obecnym projekcie ustawy nie służą podniesieniu bezpieczeństwa lekowego w Polsce.
2021-07-19 13:39

KIDL publikuje rekomendacje dotyczące oznaczania stężenia narkotyków w moczu

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych opublikowała nowe rekomendacje dotyczące oznaczania narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym. Badanie narkotyków w moczu znajduje zastosowanie dla potrzeb diagnostyki zatruć ostrych i przewlekłych, leczenia substytucyjnego i utrzymania abstynencji. 
2021-07-19 09:28

Największy wzrost śmiertelności od lat - II Debata Media Świadome Kardiologii

Wzrost śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych aż o 16,7 proc. w stosunku do 2019 r. pokazuje, że system opieki nad pacjentami kardiologicznymi załamał się. Jak powiedział prof. Adam Witkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Dyrektor WCCI, to największy wzrost śmiertelności od wielu lat i o wiele większy niż w innych chorobach cywilizacyjnych, w tym onkologicznych.
2021-07-15 12:06

Stanowisko KIDL w sprawie uchwały Rady Ministrów dot. ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość"

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wystosowało stanowisko w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 roku, z perspektywą do 2030 r.".
2021-07-15 10:58

NIZP PZH Państwowym Instytutem Badawczym

10 lipca 2021 weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nadające Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – PZH status państwowego instytutu badawczego (PIB).
2021-07-13 09:23