Zdrowie - Wspólna Sprawa

Zdrowie - Wspólna Sprawa to cykl debat eksperckich organizowanych przez redakcję MedicalPress wraz z kluczowymi ekspertami klinicznymi, ochrony zdrowia, ekonomii, decydentami oraz przedstawicielami środowiska pacjentów.

Celem debat jest wspólne poszukanie konkretnych rozwiazań poprawy sytuacji w danym obszarze zdrowotnym oraz stworzenie listy postulatów i rekomendacji, które będą przekazywane najważniejszym instytucjom i decydentom w kraju.
Zdrowie - Wspólna Sprawa

Przewlekła choroba nerek – jak zapobiegać i leczyć - debata ekspercka 12.03.2024 (save the date)

Redakcja Medicalpress zaprasza na debatę ekspercką z cyklu "Zdrowie - Wspólna Sprawa" pt. "Przewlekła choroba nerek – jak zapobiegać i leczyć", która odbędzie się 12 marca 2024 r. o godz. 15:00.
2024-02-23 10:17

Lepszy dostęp do urologów i poszerzenie dostępu do nowoczesnych terapii to kluczowe kierunki dla poprawy sytuacji pacjentów z rakiem prostaty w Polsce

Rak prostaty to najczęściej diagnozowany nowotwór występujący u mężczyzn i druga przyczyna zgonów w populacji męskiej. Zarówno liczba zachorowań jak i zgonów niepokojąco rośnie. W ostatnich latach Polska jest państwem o największej dynamice wzrostu śmiertelności z powodu raka gruczołu krokowego w całej UE. Mamy narzędzia, aby poprawić sytuację, począwszy od przestrzegania zasad zdrowego stylu życia i profilaktyki, łatwiejszego i szybszego dostępu do urologa, refundacji nowoczesnych badań PET oraz poszerzenia dostępu do diagnostyki molekularnej, nowych terapii i uelastycznienia kryteriów włączenia do programu lekowego – wskazywali eksperci Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas debaty z cyklu „Onkologia – Wspólna Sprawa”.
2024-02-19 10:34

Wyzwania w diagnostyce i leczeniu nowotworów prostaty w Polsce. Aktualne zalecenia - debata ekspercka PTO 13.02.24

W imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego zapraszamy Państwa na kolejną debatę z cyklu "Onkologia - Wspólna Sprawa" pt. "Wyzwania w diagnostyce i leczeniu nowotworów prostaty w Polsce. Aktualne zalecenia", która odbędzie się 13 lutego 2024 r. o godz. 15:00 w formule online.
2024-01-23 11:38

Medycyna nuklearna w onkologii - standard diagnostyki i nowe kierunki (debata ekspercka PTO) 16.01.24

Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza na kolejną debatę z cyklu „Onkologia – Wspólna Sprawa” pt. "Medycyna nuklearna w onkologii - standard diagnostyki i nowe kierunki", która odbędzie się 16 stycznia 2024 r., o godz. 15:00.
2023-12-27 11:40

Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnościami w realizacji swoich indywidualnych potrzeb!

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym ukierunkowaniem na umożliwienie im szeroko rozumianego rozwoju i samodecyzyjności. Na realizację dwuletniego zadania Samorząd przeznaczył 1.000.000 zł tj. po 500 000 zł rocznie. Termin składania ofert potrwa do 5 stycznia 2024 r.
2023-12-20 11:58

Większe środki na realizację usług przerwy wytchnieniowej na Dolnym Śląsku

Rusza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Ośrodków Czasowego Pobytu.
 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem konkursu jest wsparcie rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci w okresie prenatalnym i dalszym okresie wychowawczym. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe prowadzące działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na realizację zadań Samorząd Województwa przeznaczył kwotę w wysokości 3 500 000,00 zł. Termin składania ofert trwa do 5 stycznia 2024 r.
2023-12-12 17:34

Prof. Agnieszka Pawlak: 2023 to rok nowych możliwości dla pacjentów z niewydolnością serca

2023 to niewątpliwie rok nowych możliwości dla pacjentów z niewydolnością serca. Aktualizacja wytycznych niewydolności serca z 2021 ogłoszona na konferencji ESC w 2023 r. w Amsterdamie wskazuje na zasadność stosowania flozyn w populacji pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF). Obecnie chorzy z HFpEF mają terapię, która po raz pierwszy wykazała poprawę ich rokowania i redukcję liczby hospitalizacji. To jest dobra wiadomość dla tej grupy pacjentów. - podkreśla prof. Agnieszka Pawlak, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2023-12-11 10:42

Palenie papierosów, alkohol i niezdrowia dieta – główni winowajcy raka żołądka, wątroby i trzustki

Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego stanowią nadal duże wyzwanie zarówno w profilaktyce, diagnostyce jak i leczeniu. Co roku odnotowujemy ok. 10 tysięcy zachorowań łącznie na raka żołądka, wątroby i trzustki. Objawy tych nowotworów są często niespecyficzne lub skąpe, nie wprowadzono do tej pory dedykowanych programów przesiewowych, leczenie bywa rozproszone, a rokowania pacjentów są złe, zwłaszcza w przypadku raka trzustki i dróg żółciowych – podkreślali eksperci podczas kolejnej debaty Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z cyklu „Onkologia – Wspólna Sprawa”.
2023-11-30 12:46

Polska Grupa Raka Płuca z nowym zarządem

Walne Zebranie Polskiej Grupy Raka Płuca wybrało skłąd zarząd na kadencję 2024 - 2026. Nowym prezesem zarządu został prof. Rodryg Ramlau, który na tym stanowisku zastąpi prof. Dariusza M. Kowalskiego. 
2023-11-27 16:51

Wyzwania w diagnostyce i leczeniu nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego - debata ekspercka

Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza na kolejną debatę z cyklu „Onkologia – Wspólna Sprawa” pt. "Wyzwania w diagnostyce i leczeniu górnego odcinka układu pokarmowego (wątroby, żołądka i trzustki)", która odbędzie się 28 listopada 2023 r., o godz. 15:00 w formule online.
2023-11-14 15:23

Polacy z cukrzycą chcą i mogą pracować. Nie wszyscy pracodawcy są otwarci na pracowników z chorobą przewlekłą

Osoby z cukrzycą w Polsce mogą i chcą pracować: 70% nigdy nie wzięło L4 z powodu cukrzycy - wynika z najnowszego raportu Barometr Polskiej Diabetologii [1], której inicjatorem jest Roche Diabetes Care. Co ciekawe, 56% pracodawców nie widzi problemu w zatrudnieniu osób z przewlekłą chorobą i jest elastyczna jeśli chodzi o odpowiednie przygotowanie warunków pracy, ale tylko 17% daje realne udogodnienia. Jak to zmienić?
2023-11-10 12:14

Rośnie zachorowalność na raka jelita grubego wśród młodych. Jak poprawić rokowania pacjentów?

Rak jelita grubego, czyli nowotwory okrężnicy i odbytnicy łącznie stanowią trzecią przyczynę zgonów wśród wszystkich nowotworów u obu płci, a zachorowalność na ten nowotwór cały czas rośnie i wynosi ok. 23 000 rocznie. Co ważne, po pierwsze możemy sami zmniejszyć ryzyko zapadalności, poprzez czynniki behawioralne, jak dieta, ruch i zwiększenie aktywności fizycznej. A druga sprawa to udział w badaniach przesiewowych, szczególnie kolonoskopii – daje ona bowiem możliwość, nie tylko zbadania jelita, ale także usunięcia stanów przednowotworowych. – podkreślał prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego podczas kolejnej debaty z cyklu „Onkologia – Wspólna Sprawa”.
2023-11-10 08:11