Wydarzenia z

maja 2024

4 wyników

Studenckie Onko-Forum 2024

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Studenckiego Onko-Forum (SOF) - inicjatywy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) zapraszamy na Konferencję „Studenckie Onko-Forum 2024” (SOF24). Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 maja bieżącego roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii przy ulicy W.K. Roentgena 5 w Warszawie.

Zachęcamy do odwiedzenia stron mediów społecznościowych SOF, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności:
-fanpage SOF, Facebook - https://www.facebook.com/StudenckieOnkoForum
-konto SOF na Instagramie - https://instagram.com/studenckie.onkoforum?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
-konto SOF na LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/studenckie-onko-forum/
2024-05-25 09:00:00

X Warszawska Konferencja Onkologiczna

Komitet Naukowy zaprasza na X edycję Warszawskiej Konferencji Onkologicznej. Wydarzenie organizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Warszawska Konferencja Onkologiczna stała się rozpoznawalną i cenioną marką – zarówno pod względem wysokiej jakości merytorycznej, jak też jako jedno z ważniejszych spotkań środowiska onkologicznego.

Konferencja odbędzie się 21 maja 2024 roku w formie hybrydowej w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii (ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa).

Sesja Inauguracyjna Konferencji, poświęcona będzie m.in. perspektywom działalności Instytutu Onkologii jako Państwowego Instytutu Badawczego. Omówione zostaną kierunki rozwoju nauk podstawowych, dokonania na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej, a także postępy w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej.

Sesja Inauguracyjna stanowić będzie również przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce.

Zgodnie z tradycją wygłoszony zostanie również honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej.

Sesję Naukową otworzy tradycyjnie już uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2023 roku. Wręczone zostaną również dyplomy dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2023 roku. Następnie pragniemy zaprezentować dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz laureata Nagrody Dyrektora za najlepszy doktorat.

Ostatnia Sesja poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów. W ramach sesji edukacyjnych poruszone zostaną tematy z zakresu nauk podstawowych, genetyki, nowotworów skóry, nowotworów ginekologicznych oraz nowotworów głowy i szyi.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: https://wko.oncotransfer.pl/rejestracja/

2024-05-21 09:00:00

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Coroczne zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, gdzie spotykamy ekspertów, omawiane są najlepsze rozwiązania, ale też powikłania i porażki. Nie można jednak zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo chorych. To chirurdzy, podejmując się leczenia, gwarantują, że nie narazimy ich na ryzyko, którego można uniknąć. Dlatego w tym roku znacząca część naszych obrad poświęcona jest bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście jak zawsze nie zabraknie też dyskusji dotyczących postępów w leczeniu, sesji wideo pokazujących techniczne aspekty chirurgii czy zgłoszonych prezentacji oryginalnych.
2024-05-16 08:30:00

XXV Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 10-11 maja 2024

PolEcho po raz pierwszy odbędzie się w Krakowie, w dniach 10-11 maja 2024 roku w centrum konferencyjnym EXPO. Wydarzenie jest corocznym spotkaniem naukowo-dydaktycznym kardiologów zajmujących się rozpoznawaniem i leczeniem chorób sercowo-naczyniowych oraz jedną z największych ogólnopolskich konferencji kardiologicznych.

Wykładowcami na Konferencji będą znani naukowcy, kardiolodzy i kardiochirurdzy z Polski oraz zaproszeni goście z zagranicy. Komitet Organizacyjny przewiduje udział ponad 1000 kardiologów z całej Polski.
Motto tegorocznej konferencji „Obrazowanie serca - klucz do terapii” odzwierciedla współczesną rolę echokardiografii i innych technik obrazujących układ krążenia, w podejmowaniu decyzji klinicznych i monitorowaniu leczenia.

- Wszyscy śledzimy ogromny postęp w kardiologii, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że współczesne leczenie kardiologiczne w dużej mierze zależy od bardzo szczegółowej diagnostyki, która pozwala nam indywidualizować terapię dobierając ją dla każdego pacjenta. Bardzo się staramy, aby podobnie jak w latach poprzednich PolEcho stało się wydarzeniem naukowym i edukacyjnym na najwyższym poziomie. Zaproszenie na konferencję przyjęły ekspertki światowej klasy Rebecca T. Hahn i Denisa Muraru, które z pewnością wygłoszą fantastyczne wykłady i spodziewamy się bardzo ciekawej dyskusji. Zapraszamy na klasyczne sesje wykładowe, ale również na sesje warsztatowe, które będą skierowane zarówno do zaawansowanych jak również dla początkujących osób - szczególnie dla tych przygotowujemy specjalną ścieżkę edukacyjną. Zapraszamy do zaplanowania już teraz majowego weekendu w Krakowie – powiedział dr hab. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XXV Ogólnopolskiej Konferencji Asocjacji Echokardiografii PTK PolEcho 2024.

Komitet Naukowy przygotował wyjątkowo atrakcyjny program merytoryczny, zawierający sesje i warsztaty prezentujące aktualne możliwości diagnostyczne oraz najnowsze osiągnięcia technologiczne echokardiografii. Wszystko to, aby poszerzać umiejętności w diagnostyce i indywidualizacji terapii dla pacjenta. W programie znajdą się prezentacje zastosowania technik obrazowych w najnowszych rekomendacjach ESC, EACVI, sesje wykładowe poświęcone m.in. niewydolności serca AD 2024, prewencji zatorowości systemowej, interwencji MV i TV, kardiomiopatii AD 2024, Echo 3D, interwencji w niedomykalności zastawki trójdzielnej, arytmicznego prolapsu zastawki mitralnej. Omówione zostaną również wady wrodzone u młodocianych i dorosłych, zagadnienia wskazań do zabiegów, problemy diagnostyki powikłań, nadciśnienia płucnego, czy przerostu lewej komory serca. Oprócz bardzo ciekawych sesji naukowych zaplanowano wiele warsztatów praktycznych, kierowanych do początkujących i zaawansowanych, quizy echokardiograficzne, lekcje anatomii na preparatach serca, pokazy współczesnych interwencji oraz panele dyskusyjne. Tradycyjnie odbędzie się również konkursowa sesja przypadków klinicznych i sesja plakatowa prac naukowych.

Rejestracja na XXV Ogólnopolską Konferencję Asocjacji Echokardiografii PTK możliwa jest na stronie internetowej konferencji polecho2024.ptkardio.pl.
2024-05-10 09:00:00