Wydarzenia z dnia

21 maja 2024

1 wyników

X Warszawska Konferencja Onkologiczna

Komitet Naukowy zaprasza na X edycję Warszawskiej Konferencji Onkologicznej. Wydarzenie organizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Warszawska Konferencja Onkologiczna stała się rozpoznawalną i cenioną marką – zarówno pod względem wysokiej jakości merytorycznej, jak też jako jedno z ważniejszych spotkań środowiska onkologicznego.

Konferencja odbędzie się 21 maja 2024 roku w formie hybrydowej w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Narodowego Instytutu Onkologii (ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa).

Sesja Inauguracyjna Konferencji, poświęcona będzie m.in. perspektywom działalności Instytutu Onkologii jako Państwowego Instytutu Badawczego. Omówione zostaną kierunki rozwoju nauk podstawowych, dokonania na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej, a także postępy w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej.

Sesja Inauguracyjna stanowić będzie również przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce.

Zgodnie z tradycją wygłoszony zostanie również honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej.

Sesję Naukową otworzy tradycyjnie już uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2023 roku. Wręczone zostaną również dyplomy dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2023 roku. Następnie pragniemy zaprezentować dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz laureata Nagrody Dyrektora za najlepszy doktorat.

Ostatnia Sesja poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów. W ramach sesji edukacyjnych poruszone zostaną tematy z zakresu nauk podstawowych, genetyki, nowotworów skóry, nowotworów ginekologicznych oraz nowotworów głowy i szyi.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: https://wko.oncotransfer.pl/rejestracja/

2024-05-21 09:00:00