Wydarzenia z dnia

16 maja 2024

1 wyników

XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Coroczne zjazdy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, gdzie spotykamy ekspertów, omawiane są najlepsze rozwiązania, ale też powikłania i porażki. Nie można jednak zapominać o ważnym aspekcie, jakim jest bezpieczeństwo chorych. To chirurdzy, podejmując się leczenia, gwarantują, że nie narazimy ich na ryzyko, którego można uniknąć. Dlatego w tym roku znacząca część naszych obrad poświęcona jest bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście jak zawsze nie zabraknie też dyskusji dotyczących postępów w leczeniu, sesji wideo pokazujących techniczne aspekty chirurgii czy zgłoszonych prezentacji oryginalnych.
2024-05-16 08:30:00