Wydarzenia z

kwietnia 2024

7 wyników

Czy można skutecznie zapobiegać progresji niewydolności serca

Czy można skutecznie zapobiegać progresji niewydolności serca

Wykładowcy:

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, FESC, Przewodnicząca Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Pododdziału Niewydolności Serca i Transplantologii oraz Pracowni Echokardiografii w Klinice Kardiologii, Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Edward Franek - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak, FESC, FACC – Członek Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Oddziału Kardiologicznego, Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek, FESC, FHFA – Poprzednia Przewodnicząca Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska prof. UM w Łodzi – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kierownik Oddziału Klinicznego Nefrologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego w Łodzi

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z najnowszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki i zapobiegania progresji niewydolności serca oraz umożliwienie im zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Program szkolenia:

a/ Czy cukrzyca to nadal istotny czynnik progresji niewydolności serca?
b/ Jaki profil lipidowy powinien mieć chory z niewydolnością serca?
c/ Jak zapobiegać w zależności od stopnia uszkodzenia nerek?
d/ Dlaczego nie kontrolujemy gospodarki żelazowej wg wytycznych ?
Do kogo kierowane jest szkolenie: kardiolodzy, lekarze medycyny rodzinnej, interniści, diabetolodzy, endokrynolodzy, nefrolodzy

Szkolenie realizowane w Partnerstwie z Asocjacją Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 
Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, Prof. dr hab. n. med. Edward Franek, Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak, Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska

szkolenie on-line
24.04.2024
godz. 18:00-19:30
Kontakt do organizatora: szkolenia@nil.org.pl
2024-04-24 18:00:00

VII Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

W imieniu:

dr n. med.  Kamil Koszela - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. med.  Marta Woldańska-Okońska, prof. UM - Przewodnicząca Komitetu Naukowego

serdecznie zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej, która odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. w wersji stacjonarnej Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Zapraszamy młodych adeptów sztuki medycznej, młodych lekarzy, fizjoterapeutów, doktorantów oraz samodzielnych specjalistów różnych dziedzin medycyny. 

 

2024-04-19 09:00:00

AKADEMIA MANAGERA OCHRONY ZDROWIA

Rekordowa pod wszystkim względami – tak 9. edycję konferencji Akademia Managera Ochrony Zdrowia na miesiąc przed startem podsumowują organizatorzy. Co czeka nas w kwietniu?
Akademia Managera Ochrony Zdrowia to format, który budował swoją pozycję przez 8 edycji. Od małej konferencji on-line, w ciągu zaledwie 4 lat AMOZ stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń adresowanych do kadr zarządzających branży healthcare. W poprzednich edycjach udział wzięło blisko 2500 osób – dyrektorów, kierowników i managerów placówek medycznych.
Każda edycja to coraz większe wyzwanie, bo potrzeba ogromu pracy, żeby utrzymać merytorykę i organizację na najwyższym poziomie. Dlatego poszukujemy zawsze aktualnych tematów, którymi żyje sektor ochrony zdrowia, często też prowokując do dyskusji. Hasło przewodnie konferencji – „Praktycy dla praktyków” pozostaje niewzruszone – mówi Daniel Nowocin, CEO Medidesk – organizatora wydarzenia.
Jakie tematy znajdziemy w blokach tematycznych wiosennej edycji? Organizatorzy zapewniają, że poruszone zostaną aspekty związane z kluczowymi kompetencjami w zarządzaniu podmiotem medycznym: sprzedażą, prawem, marketingiem, technologiami i Patient Experience. W tym roku topowymi panelami będą te dotyczące cyfryzacji usług medycznych, ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz możliwościami sztucznej inteligencji w marketingu i monitorowaniu zdrowia pacjenta. Dzięki tej właśnie aktualności AMOZ to konferencja zarówno dla dyrektora szpitala jak i kierownika mniejszego POZ - dodaje Daniel Nowocin.
Wsłuchując się w głos uczestników, którzy największej wartości dodanej upatrują w żywej dyskusji, organizatorzy planują wystąpienia głównie w formie paneli oraz rozmów eksperckich. Do udziału w nich zaproszono pełen przekrój interesariuszy rynku ochrony zdrowia - od osób zarządzających podmiotami medycznymi przez prawników, marketingowców po firmy sektora okołomedycznego i organizacje pozarządowe. W tym roku ze sceny głos zabiorą między innymi prezesi i wiceprezesi: Grupy Lux Med - Anna Rulkiewicz, Krajowej Izby Domów Opieki - Andrzej Lejczak, Comarch Healthcare - Marcin Romanowski, Polskiej Izby Informatyki Medycznej - Rafał Dunal czy Siemens Healthineers - Joanna Miłachowska. Głęboko wierzymy, co też potwierdza osiem zorganizowanych dotąd edycji, że to właśnie prelegenci i paneliści są kołem zamachowym naszej konferencji. Akademia jest bardzo dynamicznym wydarzeniem, na tworzenie którego - a przez to również na wybór ekspertów - wpływ mają uczestnicy. Po pierwsze już na etapie wyboru obszarów tematycznych oddajemy im głos, aby w formie ankiet niejako „podpowiedzieli” nam które zagadnienia, według nich powinniśmy poruszyć. Po drugie ewaluujemy jakość merytoryczną po zakończeniu Akademii prosząc uczestników o ocenę poszczególnych wystąpień. Pod tym względem jesteśmy jednym z nielicznych, o ile nie jedynym organizatorem konferencji adresowanych branży medycznej – podsumowuje Daniel Nowocin.
 
Akademia Managera Ochrony Zdrowia to nie tylko wydarzenie merytoryczne a organizatorzy dbają o równowagę między skutecznym przyswajaniem wiedzy a networkingiem biznesowym i integracją uczestników. Stąd zaplanowany na pierwszy dzień bankiet, który w tym roku zostanie uświetniony galą finałową Plebiscytu „Manager Ochrony Zdrowia”. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach – szpital, przychodnia, centrum medyczne oraz klinika stomatologiczna. Zachwyciła nas zarówno skala jak i jakość kandydatur zgłoszonych do konkursu, bo nie spodziewaliśmy się, że edycja inauguracyjna pozwoli na rozstrzygnięcie prawie we wszystkich kategoriach. Niebawem rozpoczniemy też głosowanie internautów, dzięki czemu będziemy mogli szeroko zaprezentować sylwetki finalistów i ich sukcesymówi w imieniu organizatorów Daniel Nowocin.
Rekordowość „9-tki” to poza aspektem frekwencyjnym, również trzykrotnie większa ilość zaangażowanych w realizację projektu partnerów biznesowych i patronów merytorycznych oraz medialnych. W Strefie Partnerów znajdziemy stoiska Partnerów Strategicznych, [Grupa Lux Med, Infonet Projekt, Telemedycyna Polska, Siemens Healthineers, Diagnostyka], firm dostarczających nowoczesne rozwiązania dla rynku ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych [Pracodawcy dla Zdrowia, STOMOZ]. Uczestnicy będą mieli możliwość pozyskania na żywo z fachowej wiedzy i skorzystania z usług partnerów wydarzenia na preferencyjnych warunkach.
Akademia Managera Ochrony Zdrowia odbędzie się 18 i 19 kwietnia 2024 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Strona wydarzenia: https://konferencja.amoz.edu.pl
2024-04-18 09:00:00

EPLive 2024

W dniach 18 i 19 kwietnia 2024 roku Teksański Instytut Arytmii Serca (ang. Texas Cardiac Arrhythmia Institute – TCAI) przy Centrum Medycznym St. David’s będzie gospodarzem siódmego międzynarodowego sympozjum poświęconego zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci - EPLive 2024.
EPLive to intensywne, trwające dwa dni sympozjum skierowane do lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, którzy są zainteresowani leczeniem zaburzeń rytmu serca w złożonej postaci, czyli stanów, w których serce bije nieregularnym lub nieprawidłowym rytmem. Podstawowym narzędziem szkoleniowym będzie analiza przypadków transmitowanych na żywo z nowoczesnego Centrum Elektrofizjologii przy Centrum Medycznym St. David’s, opatrzona komentarzem ekspertów.

Podczas konferencji realizowane będą również następujące cele:

 • Wskazanie procesów zmniejszających powikłania i zwiększających bezpieczeństwo pacjenta podczas ablacji w leczeniu migotania przedsionków i innych zaburzeń pracy serca.
 • Zapoznanie się z najnowszymi dowodami i wytycznymi odnośnie do postępowania w przypadku arytmii i leczenia za pomocą nowych technologii.
 • Stosowanie metod, które najlepiej wykorzystują nowe technologie w celu optymalizacji wyników klinicznych.
 • Identyfikowanie procesów, w ramach których można wykorzystać integrację nowych technologii i promować procedury bezpieczniejsze dla pacjenta.
 • Wskazanie procesów zmniejszających powikłania i zwiększających bezpieczeństwo pacjenta podczas skomplikowanych zabiegów usuwania elektrod.

Oprócz wystąpienia doktor Natale, podczas EPLive prezentacje przeprowadzą lekarze z TCAI, w tym współdyrektor wydarzenia, dr Amin Al-Ahmad, a także dr Mohamed Bassiouny, dr David Burkland, dr Robert Canby, dr Joseph Gallinghouse, dr Rodney Horton, dr Patrick Hranitzky i dr Jason Zagrodzky.

Podczas konferencji lekarze będą mogli uzyskać maks. 14,5 godziny w ramach akredytacji American Medical Association (AMA) Physician’s Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™.

2024-04-18 08:00:00

WYTYCZNE PRAKTYCZNIE ZALECENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO 2024

Serdecznie zapraszamy Państwa na WYTYCZNE PRAKTYCZNIE - zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2024, które odbęda się 17 kwietnia 2024 r. w Poznaniu o godz.17.00.
2024-04-17 17:00:00

87 WIOSENNA KONFERENCJA PTK

Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Kardiologii Polskiej zbliża się wielkimi krokami. Już za miesiąc będziemy mogli Państwa gościć na Podlasiu, w wiosennym Białymstoku.

W tym roku proponujemy wgląd do najnowszych, już przetłumaczonych na język polski wytycznych ESC/PTK. Spróbujemy także przewidzieć, co przyniosą nam wytyczne ESC, które będą przedstawione jesienią b.r. na Kongresie ESC w Londynie.

W sesji współorganizowanej z ACVC ESC Profesor Christian Hassager z Kopenhagi, główny badacz i pomysłodawca projektu, zaledwie parę dni po oficjalnej publikacji na Kongresie w Atlancie przedstawi wyniki badania DanGer dotyczącego stosowania mechanicznego wsparcia krążenia u pacjentów we wstrząsie kardiogennym wikłającym świeży zawał serca. Na te wyniki czeka cały świat!

Tradycyjnie czeka na Państwa także bitwa na EKG – tym razem Białystok kontra Kraków, którą poprowadzą prof. Dariusz Kozłowski i dr hab. Ewa Jędrzejczyk-Patej!

2024-04-13 09:00:00

Debata ekspercka "Nowotwory ginekologiczne - rak szyjki macicy i endometrium - rosnące wyzwanie"

Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza na kolejną debatę ekspercką z cyklu "Onkologia - Wspólna Sprawa" poświęconą nowotworom ginekologicznym - rakowi szyjki macicy i endometrium, która odbędzie się już 2 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00. 

Uczestnicy dyskusji:
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • prof dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej,Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Prof. dr hab. n. med. Marzena Dębska, specjalistka położnictwa i ginekologii oraz perinatologii, Dębski Clinic
 • dr hab. n. med. Radosław Mądry, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • dr n. med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy.
Tematyka debaty:
 • Skala problemu i epidemiologia nowotworów ginekologicznych: raka szyjki macicy i raka endometrium (zachorowalność, zgony, przeżywalność, trendy i prognozy)
 • Czynniki ryzyka (behawioralne, genetyczne) i profilaktyka (w tym szczepienia HPV)
 • Ścieżka pacjenta z podejrzeniem nowotworu (w tym diagnostyka wstępna i pogłębiona)
 • Wczesne wykrycie nowotworu – kluczowe warunki
 • Jak leczymy nowotwory ginekologiczne: raka szyjki macicy i raka endometrium - stan obecny vs wytyczne i oczekiwania
 • Usprawnienia w opiece nad pacjentką z rakiem szyjki macicy i rakiem endometrium – rekomendacje ekspertów
Transmisja na żywo na:
2024-04-02 15:00:00