Wydarzenia z dnia

18 kwietnia 2024

2 wyników

AKADEMIA MANAGERA OCHRONY ZDROWIA

Rekordowa pod wszystkim względami – tak 9. edycję konferencji Akademia Managera Ochrony Zdrowia na miesiąc przed startem podsumowują organizatorzy. Co czeka nas w kwietniu?
Akademia Managera Ochrony Zdrowia to format, który budował swoją pozycję przez 8 edycji. Od małej konferencji on-line, w ciągu zaledwie 4 lat AMOZ stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń adresowanych do kadr zarządzających branży healthcare. W poprzednich edycjach udział wzięło blisko 2500 osób – dyrektorów, kierowników i managerów placówek medycznych.
Każda edycja to coraz większe wyzwanie, bo potrzeba ogromu pracy, żeby utrzymać merytorykę i organizację na najwyższym poziomie. Dlatego poszukujemy zawsze aktualnych tematów, którymi żyje sektor ochrony zdrowia, często też prowokując do dyskusji. Hasło przewodnie konferencji – „Praktycy dla praktyków” pozostaje niewzruszone – mówi Daniel Nowocin, CEO Medidesk – organizatora wydarzenia.
Jakie tematy znajdziemy w blokach tematycznych wiosennej edycji? Organizatorzy zapewniają, że poruszone zostaną aspekty związane z kluczowymi kompetencjami w zarządzaniu podmiotem medycznym: sprzedażą, prawem, marketingiem, technologiami i Patient Experience. W tym roku topowymi panelami będą te dotyczące cyfryzacji usług medycznych, ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz możliwościami sztucznej inteligencji w marketingu i monitorowaniu zdrowia pacjenta. Dzięki tej właśnie aktualności AMOZ to konferencja zarówno dla dyrektora szpitala jak i kierownika mniejszego POZ - dodaje Daniel Nowocin.
Wsłuchując się w głos uczestników, którzy największej wartości dodanej upatrują w żywej dyskusji, organizatorzy planują wystąpienia głównie w formie paneli oraz rozmów eksperckich. Do udziału w nich zaproszono pełen przekrój interesariuszy rynku ochrony zdrowia - od osób zarządzających podmiotami medycznymi przez prawników, marketingowców po firmy sektora okołomedycznego i organizacje pozarządowe. W tym roku ze sceny głos zabiorą między innymi prezesi i wiceprezesi: Grupy Lux Med - Anna Rulkiewicz, Krajowej Izby Domów Opieki - Andrzej Lejczak, Comarch Healthcare - Marcin Romanowski, Polskiej Izby Informatyki Medycznej - Rafał Dunal czy Siemens Healthineers - Joanna Miłachowska. Głęboko wierzymy, co też potwierdza osiem zorganizowanych dotąd edycji, że to właśnie prelegenci i paneliści są kołem zamachowym naszej konferencji. Akademia jest bardzo dynamicznym wydarzeniem, na tworzenie którego - a przez to również na wybór ekspertów - wpływ mają uczestnicy. Po pierwsze już na etapie wyboru obszarów tematycznych oddajemy im głos, aby w formie ankiet niejako „podpowiedzieli” nam które zagadnienia, według nich powinniśmy poruszyć. Po drugie ewaluujemy jakość merytoryczną po zakończeniu Akademii prosząc uczestników o ocenę poszczególnych wystąpień. Pod tym względem jesteśmy jednym z nielicznych, o ile nie jedynym organizatorem konferencji adresowanych branży medycznej – podsumowuje Daniel Nowocin.
 
Akademia Managera Ochrony Zdrowia to nie tylko wydarzenie merytoryczne a organizatorzy dbają o równowagę między skutecznym przyswajaniem wiedzy a networkingiem biznesowym i integracją uczestników. Stąd zaplanowany na pierwszy dzień bankiet, który w tym roku zostanie uświetniony galą finałową Plebiscytu „Manager Ochrony Zdrowia”. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach – szpital, przychodnia, centrum medyczne oraz klinika stomatologiczna. Zachwyciła nas zarówno skala jak i jakość kandydatur zgłoszonych do konkursu, bo nie spodziewaliśmy się, że edycja inauguracyjna pozwoli na rozstrzygnięcie prawie we wszystkich kategoriach. Niebawem rozpoczniemy też głosowanie internautów, dzięki czemu będziemy mogli szeroko zaprezentować sylwetki finalistów i ich sukcesymówi w imieniu organizatorów Daniel Nowocin.
Rekordowość „9-tki” to poza aspektem frekwencyjnym, również trzykrotnie większa ilość zaangażowanych w realizację projektu partnerów biznesowych i patronów merytorycznych oraz medialnych. W Strefie Partnerów znajdziemy stoiska Partnerów Strategicznych, [Grupa Lux Med, Infonet Projekt, Telemedycyna Polska, Siemens Healthineers, Diagnostyka], firm dostarczających nowoczesne rozwiązania dla rynku ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych [Pracodawcy dla Zdrowia, STOMOZ]. Uczestnicy będą mieli możliwość pozyskania na żywo z fachowej wiedzy i skorzystania z usług partnerów wydarzenia na preferencyjnych warunkach.
Akademia Managera Ochrony Zdrowia odbędzie się 18 i 19 kwietnia 2024 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Strona wydarzenia: https://konferencja.amoz.edu.pl
2024-04-18 09:00:00

EPLive 2024

W dniach 18 i 19 kwietnia 2024 roku Teksański Instytut Arytmii Serca (ang. Texas Cardiac Arrhythmia Institute – TCAI) przy Centrum Medycznym St. David’s będzie gospodarzem siódmego międzynarodowego sympozjum poświęconego zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci - EPLive 2024.
EPLive to intensywne, trwające dwa dni sympozjum skierowane do lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, którzy są zainteresowani leczeniem zaburzeń rytmu serca w złożonej postaci, czyli stanów, w których serce bije nieregularnym lub nieprawidłowym rytmem. Podstawowym narzędziem szkoleniowym będzie analiza przypadków transmitowanych na żywo z nowoczesnego Centrum Elektrofizjologii przy Centrum Medycznym St. David’s, opatrzona komentarzem ekspertów.

Podczas konferencji realizowane będą również następujące cele:

  • Wskazanie procesów zmniejszających powikłania i zwiększających bezpieczeństwo pacjenta podczas ablacji w leczeniu migotania przedsionków i innych zaburzeń pracy serca.
  • Zapoznanie się z najnowszymi dowodami i wytycznymi odnośnie do postępowania w przypadku arytmii i leczenia za pomocą nowych technologii.
  • Stosowanie metod, które najlepiej wykorzystują nowe technologie w celu optymalizacji wyników klinicznych.
  • Identyfikowanie procesów, w ramach których można wykorzystać integrację nowych technologii i promować procedury bezpieczniejsze dla pacjenta.
  • Wskazanie procesów zmniejszających powikłania i zwiększających bezpieczeństwo pacjenta podczas skomplikowanych zabiegów usuwania elektrod.

Oprócz wystąpienia doktor Natale, podczas EPLive prezentacje przeprowadzą lekarze z TCAI, w tym współdyrektor wydarzenia, dr Amin Al-Ahmad, a także dr Mohamed Bassiouny, dr David Burkland, dr Robert Canby, dr Joseph Gallinghouse, dr Rodney Horton, dr Patrick Hranitzky i dr Jason Zagrodzky.

Podczas konferencji lekarze będą mogli uzyskać maks. 14,5 godziny w ramach akredytacji American Medical Association (AMA) Physician’s Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™.

2024-04-18 08:00:00