Połączone posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Polityki Senioralnej - 12 stycznia 2022 r.

Opublikowane 11 stycznia 2022
Połączone posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Polityki Senioralnej - 12 stycznia 2022 r.
Przedmiotem połączonego posiedzenia trzech komisji sejmowych będzie wysłuchanie informacji Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej na temat opieki długoterminowej, a w szczególnościkwestii koordynacji międzyresortowej, zapowiadanej deinstytucjonalizacji i obecnej sytuacji kadrowej w opiece długoterminowej oraz proponowanych w ostatnich miesiącach wycen świadczeń w opiece długoterminowej.
Posiedzenie Komisji odbędzie się 11 stycznia 2022 roku o godzinie 16:00.

Transmisja posiedzenia będzie dostępna pod linkiem: 
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp 

Posiedzenie jest odpowiedzią na list otwarty Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” z dnia 14 grudnia 2021 r. skierowany do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z postulatem zwołania połączonego posiedzenie trzech w/w komisji w celu przeprowadzenia debaty dot. nowych zagrożeń jakie pojawiły się dla przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.


źródło: Sejm, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym