Artykuły powiązane z hasłem

#opiekazdrowotna

41 wyników

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta resort zdrowia i NFZ o sprawę szczepień

RPO bada z urzędu sprawę ewentualnych nieuprawnionych preferencji w dostępie do szczepień w WUM. Wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje o wynikach kontroli w WUM, w tym ewentualnie nałożonych sankcjach. Z uwagi zaś na pojawiające się wątpliwości prawne dotyczące statusu szczepień przeciwko koronawirusowi, RPO prosi Ministra Zdrowia o wyjaśnienie, co jest podstawą uznania ich za świadczenie finansowane ze środków publicznych.  

NFZ ogłosił wznowienie realizacji zabiegów planowych

NFZ ogłosił, że ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, przestają obowiązywać dotychczasowe zalecenia ograniczenia udzielania świadczeń planowych, wydane w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji COViD-19 oraz potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia.

Rok 2020 pod znakiem niespełnionych rozwiązań w raku płuca

Za nami miesiące trudnej walki z pandemią koronawirusa, która zaskoczyła wszystkich swoim rozmiarem i wpływem na większość sfer naszego życia, w tym także na opiekę medyczną i podejście nas samych do profilaktyki, badań i konsultacji. Choć pandemia nadal trwa i stanowi duże wyzwanie, to nie możemy zapominać o potrzebach chorych na nowotwory, w tym największej grupie pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem płuca. Rok 2020, który miał upływać pod znakiem skutecznej walki z nowotworem płuca, m.in. dzięki wprowadzeniu programu wczesnego wykrywania raka, poprawy dostępu do innowacyjnego leczenia płuca czy zapowiedzi wdrożenia Lung Cancer Units, nie sprostał tych oczekiwań.

Malina Wieczorek: pacjenci z SM alarmują o utrudnieniach w diagnostyce i leczeniu w czasie pandemii

O sytuacji pacjentów z SM (stwardnieniem rozsianym) w czasie pandemii rozmawiamy z Maliną Wieczorek, Prezes Fundacji "SM- Walcz o siebie". Pacjenci doświadczają utrudnień w dostępie do diagnostyki i leczenia w ciągu ostatnich miesięcy ze strony systemu ochrony zdrowia. Często także ze strachu przed zakażeniem rezygnują z wizyt kontrolnych, co może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia.

Grzegorz Błażewicz: liczba zgłoszeń naruszeń praw pacjenta w czasie pandemii cały czas rośnie

Grzegorz Błażewicz, Z-ca Rzecznika Praw Pacjenta przedstawia wyniki monitoringu dostępności do świadczeń zdrowotnych za październik 2020. Najczęstsze problemy zgłaszane przez pacjentów w ostatnim czasie to przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówek POZ, braku możliwości umówienia wizyty stacjonarnej, braku kontaktu telefonicznego lub zapisania się na teleporadę, wykonania badań diagnostycznych czy też długiego czasu oczekiwania na świadczenia. Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco podejmuje interwencje w sprawie naruszeń praw pacjenta. Wyniki monitoringu posłużyły także do wypracowania rekomendacji usprawnień w opiece w czasie pandemii.

Eksperci: Bez elektroradiologów medycyna jest ślepa! Potrzebna ustawa o zawodzie elektroradiologa

Szacuje się, że w Polsce jest blisko 10 tys. elektroradiologów. Specjaliści tej dziedziny wykonują w Polsce rocznie nawet 30 mln procedur klinicznych i administracyjnych. Eksperci pozostają zgodni: bez elektroradiologii nie ma nowoczesnej medycyny. Pilnie potrzebna jest ustawa o zawodzie elektroradiologa.

Onkologia 2020 i priorytety na 2021 - perspektywa pacjenta

Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie mówi o tym jak pandemia wpłynęła na realizację ważnych rozwiązań systemowych w onkologii oraz jakie powinny być priorytety na kolejny rok. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Sytuacja pacjentów onkologicznych leczonych radioterapią w czasie pandemii - wywiad z Barbarą Ulatowską

Zapraszamy do objerzenia wywiadu z Barbarą Ulatowską, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, w którym omawia problemamy z jakimi borykają się pacjenci onkologiczni w czasie trwania pandemii i jakie są najpilniejsze potrzeby chorych.

Polscy seniorzy potrzebują kompleksowej opieki

Obecnie seniorzy żyją dłużej, ale zmniejsza się ilość lat przeżytych przez nich w zdrowiu. Ponad połowa starszych Polaków leczy się z powodu trzech lub więcej chorób, głównie układu krążenia, nowotworów, schorzeń metabolicznych i endokrynologicznych. W tej grupie często też występuje depresja i duża urazowość – wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu PolSenior2.

Bartłomiej Chmielowiec alarmuje: pacjenci mają utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej w czasie pandemii - rekomendujemy konkretne działania

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, przedstawia wyniki monitoringu dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii koronawirusa w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy. Rozmawiamy z Ministrem o kluczowych wnioskach i rekomendacjach dla systemu ochrony zdrowia. Wywiad powstał w ramach kampanii społecznej "Badam Się - Bo Chcę Żyć".

(Tele)medycyna paliatywna szansą na poprawę jakości życia chorych z chorobą Parkinsona

Choroba Parkinsona dotyka około 1-2% osób powyżej 65 roku życia. Chociaż to upośledzenie sprawności ruchowych jest kojarzone z tym schorzeniem, to objawy spoza układu motorycznego i niepełnosprawność psychospołeczna w największym stopniu zmniejszają jakość życia pacjentów. Opieka paliatywna wykazuje dużą skuteczność w poprawie jakości życia zarówno chorych, jak i ich opiekunów. Pozwala także na większe dostosowanie terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych do potrzeb pacjenta.

 

Józefa Szczurek-Żelazko: monitorujemy sytuację dostępu do opieki zdrowotnej pacjentów w czasie pandemii

Polska jak i inne kraje na świecie zmagają się z pandemią koronawirusa. Stanowi ona nie tylko wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia pod kątem walki z jej bezpośrednimi skutkami tj. zakażenia, zgony, bezpieczeństwo pacjentów i kadr. Ale też negatywnie wpływa na dostęp do świadczeń zdrowotnych dla innych pacjentów np. z chorobami przewlekłymi, w stanach zagrożeniach życia jak np. zawał czy udar, czy w zakresie dostępu do badań profilaktycznych. Panuje także lęk przed zakażeniem wśród polskiego społeczeństwa, co powoduje odkładanie lub przekładanie wizyt i konsultacji lekarskich na odległy termin. O sytuacji polskich pacjentów rozmawiamy z Józefą Szczurek-Żelazko, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia.