Artykuły powiązane z hasłem

#opiekazdrowotna

54 wyników

Postęp w leczeniu chorób autoimmunologicznych - debata ekspertów Medycznej Racji Stanu

Choroby autoimmunologiczne to grupa chorób, w których układ immunologiczny (odpornościowy) organizmu niszczy własne komórki i tkanki. Istotne są w ich przypadku predyspozycje genetyczne oraz mutacje powodujące upośledzenie działania układu odpornościowego. Czynnikiem wpływającym na rozwój chorób autoimmunologicznych jest również zakażenie bakteryjne lub wirusowe. Objawy mogą być ledwo zauważalne, ale też mogą prowadzić do zagrożenia życia. Jest to zależne od zaawansowania choroby, od tego czy dotyczy ona jednego narządu, czy też występuje w postaci uogólnionej.

Wyzwania systemowe i rekomendacje w opiece nad pacjentami z SMA w Polsce

Do niedawna leczenie SMA sprowadzało się do leczenia objawowego które obejmowało przede wszystkim fizykoterapię, leczenie ortopedyczne i oddech wspomagany. Sytuacja chorych w Polsce uległa znaczącej poprawie po refundacji pierwszej technologii lekowej modyfikującej przebieg choroby i będzie się zmieniała na lepsze wraz z wdrożeniem przyspieszającego rozpoznanie programu przesiewowego noworodków, pojawieniem się nowych terapii przyczynowych oraz wdrażaniem opieki koordynowanej. Zachodzące zmiany prowadzą od leczenia objawowego po możliwość znacznej modyfikacji przebiegu choroby i poprawy funkcjonowania pacjentów i ich rodzin. Pojawienie się kolejnych skutecznych opcji terapeutycznych stwarza nowe możliwości dla pacjentów z SMA, odpowiadając na ich pilne, niezaspokojone potrzeby.

2020 rok przyczynił się do wzmożonej liczby zgonów osób niezakażonych COVID-19

Jak wynika z badania ,,Stan publicznego systemu ochrony zdrowia oczami Polaków w dobie pandemii COVID-19’’, blisko 86 proc. respondentów uważa, że liczba zgonów wśród osób niezakażonych koronawirusem, była spowodowana ograniczonym dostępem do planowanych świadczeń zdrowotnych, diagnostyki chorób i ich profilaktyki.[1]

Europejski Dzień Mózgu: dla prawie połowy pacjentów z SM zachowanie funkcji poznawczych jest równie ważne, co sprawności ruchowej

Jak wynika z przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz Fundację SM-walcz o siebie raportu „Optymalizacja opieki nad pacjentami z postacią wtórnie postępującą stwardnienia rozsianego (SPMS) w Polsce”, aż 67% pacjentów z SM odczuwa zaburzenia funkcji poznawczych wywołanych atrofią mózgu, czyli zanikiem tkanki mózgowej. Problem ten dotyczy w szczególności osób z postępująca postacią stwardnienia rozsianego (SPMS), która predysponuje do szybkiego rozwoju tych zaburzeń[2].

Unia dla Zdrowia jako odpowiedź UE na przyszłe zagrożenia zdrowotne

Europosłowie przyjęli we wtorek 9 marca program Unia dla Zdrowia, obejmujący lata 2021–2027. Ma on lepiej przygotować systemy opieki zdrowotnej UE na przyszłe zagrożenia zdrowia i pandemie.

Priorytety zdrowotne w 2021 roku - rozmowa z prof. Maciejem Banachem

O wyzwaniach i priorytetach w ochronie zdrowia rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Maciejem Banachem, dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, który jako ekspert dołączył do nowo utworzonej Narodowej Rady ds. Zdrowia przy Prezydencie RP.

MZ i NFZ po raz kolejny zalecają ograniczenie zabiegów planowych

Po miesiącu od ogłoszenia zniesienia ograniczeń w realizacji zabiegów planowych Minister Zdrowia wraz z Prezesem NFZ ponownie zaleceją placówkom medycznym ich częściowe ograniczenie lub wstrzymanie ze wzgledu na wzrastającą ilość osób wymagających hospitalizacji z powodu zakażenia Covid-19.

Jak opanować pandemię i zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej pacjentom z chorobami cywilizacyjnymi

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z prof. dr hab. n. med. Maciejem Banachem, Dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na temat doświadczeń w walce z pandemią i wyzwań jakie stoją przed opieką zdrowotną w tym roku. 

Potrzebne ośrodki dla dorosłych z wrodzonymi wadami serca

Dziecko z wadą serca może funkcjonować niemal tak samo, jak jego zdrowi rówieśnicy, o ile zostanie objęte programem kompleksowej opieki od dzieciństwa po wiek dojrzały. Rehabilitacja kardiologiczna i psychologiczna nastolatków oraz dorosłych jest kluczowa dla dobrostanu pacjentów. Niestety, zdaniem ekspertów w Polsce to forma opieki praktycznie niedostępna.

Wyzwania w opiece nad pacjentami z chorobami rzadkimi - doświadczenia ICZMP w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi opowiada o wyzwaniach stojących przed placówką oraz systemem ochrony zdrowia w odpowiednim diagnozowaniu i leczeniu chorób rzadkich, jak również udziela wskazówek dla rodziców, którzy poszukują diagnozy, specjalistycznych badań i konsultacji dla dziecka. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Prof. A. Urbanik: W radiologii potrzeba kompleksowej ogólnopolskiej bazy danych

Diagnostyka obrazowa w Polsce stoi na wysokim poziomie. Wiele ośrodków dysponuje nowoczesnym sprzętem a kadra jest kształcona według światowych standardów. Wyzwaniem jest zlikwidowanie nierówności geograficznych i poprawa dostępu do procedur. Ten cel pomogłoby osiągnąć poszerzenie ogólnopolskiej bazy sprzętu diagnostycznego o dane dotyczące jego wykorzystania oraz informacje o kadrach – uważa prof. Andrzej Urbanik, kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Mirosław Dziuk: Pomimo pandemii COVID-19 kolejki do scyntygrafii serca nie są krótsze

Prognozy i dane z codziennej praktyki klinicznej polskich ośrodków pokazują, że zapotrzebowanie na procedury diagnostyki obrazowej będzie coraz większe. Zaobserwowaliśmy, że pomimo pandemii COVID-19 kolejki do scyntygrafii serca wcale nie uległy skróceniu. W niektórych przypadkach na badanie trzeba poczekać nawet sześć miesięcy. To zdecydowanie za długo – uważa dr. hab. n. med. Mirosław Dziuk, prof. WIM, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i zwraca uwagę na konieczność zmian w finansowaniu procedur medycyny nuklearnej.