Artykuły powiązane z hasłem

#opiekazdrowotna

45 wyników

Polscy seniorzy potrzebują kompleksowej opieki

Obecnie seniorzy żyją dłużej, ale zmniejsza się ilość lat przeżytych przez nich w zdrowiu. Ponad połowa starszych Polaków leczy się z powodu trzech lub więcej chorób, głównie układu krążenia, nowotworów, schorzeń metabolicznych i endokrynologicznych. W tej grupie często też występuje depresja i duża urazowość – wynika z badań przeprowadzonych w ramach projektu PolSenior2.

Bartłomiej Chmielowiec alarmuje: pacjenci mają utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej w czasie pandemii - rekomendujemy konkretne działania

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, przedstawia wyniki monitoringu dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii koronawirusa w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy. Rozmawiamy z Ministrem o kluczowych wnioskach i rekomendacjach dla systemu ochrony zdrowia. Wywiad powstał w ramach kampanii społecznej "Badam Się - Bo Chcę Żyć".

(Tele)medycyna paliatywna szansą na poprawę jakości życia chorych z chorobą Parkinsona

Choroba Parkinsona dotyka około 1-2% osób powyżej 65 roku życia. Chociaż to upośledzenie sprawności ruchowych jest kojarzone z tym schorzeniem, to objawy spoza układu motorycznego i niepełnosprawność psychospołeczna w największym stopniu zmniejszają jakość życia pacjentów. Opieka paliatywna wykazuje dużą skuteczność w poprawie jakości życia zarówno chorych, jak i ich opiekunów. Pozwala także na większe dostosowanie terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych do potrzeb pacjenta.

 

Józefa Szczurek-Żelazko: monitorujemy sytuację dostępu do opieki zdrowotnej pacjentów w czasie pandemii

Polska jak i inne kraje na świecie zmagają się z pandemią koronawirusa. Stanowi ona nie tylko wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia pod kątem walki z jej bezpośrednimi skutkami tj. zakażenia, zgony, bezpieczeństwo pacjentów i kadr. Ale też negatywnie wpływa na dostęp do świadczeń zdrowotnych dla innych pacjentów np. z chorobami przewlekłymi, w stanach zagrożeniach życia jak np. zawał czy udar, czy w zakresie dostępu do badań profilaktycznych. Panuje także lęk przed zakażeniem wśród polskiego społeczeństwa, co powoduje odkładanie lub przekładanie wizyt i konsultacji lekarskich na odległy termin. O sytuacji polskich pacjentów rozmawiamy z Józefą Szczurek-Żelazko, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Prof. Przemysław Leszek: Niewydolność serca leczmy uważniej

Terapia niewydolności serca będzie tym skuteczniejsza, im lepsze będą warunki kompleksowej opieki nad pacjentami i komunikacja na linii kardiolog-pacjent-lekarz rodzinny. Nowoczesne terapie pomogą, o ile będą szeroko dostępne i stosowane możliwie szeroko wśród  pacjentów – mówi prof. Przemysław Leszek z Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii Narodowego Instytutu Kardiologii, Przewodniczący Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rzecznik Praw Pacjenta sprawdza funkcjonowanie przychodni POZ i ich dostępność dla pacjentów

Po tygodniu od rozpoczęcia czynności sprawdzających Rzecznik stwierdził nieprawidłowości w części przychodni POZ w województwie mazowieckim. Bartłomiej Chmielowiec zdecydował o weryfikacji licznych sygnałów, jakie wpływają od pacjentów. Wiele z nich dotyczy problemów, związanych z funkcjonowaniem przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Wartości w Medycynie - czego uczy nas światowy kryzys zdrowia

Ochrona zdrowia jest coraz bardziej kosztowna, a budżet na zdrowie ograniczony, należy więc dążyć do takich rozwiązań, które optymalizują efekty zdrowotne (wyleczenie, złagodzenie przebiegu choroby, zapobieganie powikłaniom choroby). Model ochrony zdrowia nakierowanyna wartość (ang. Value Based Healthcare, VBHC) mierzy i wybiera działania przynoszące największe efekty zdrowotne (wyniki) za racjonalne koszty, z uwzględnieniem jakości i satysfakcji pacjenta.

Pacjenci i eksperci apelują o poprawę opieki nad chorymi kardiologicznie

Choroby kardiologiczne to wciąż najczęstszy zabójca Polaków. Pośród nich od lat zaniedbany jest temat niewydolności serca, która stała się plagą naszych czasów. Jest końcowym etapem wielu chorób krążenia, procesem nieodwracalnym, postępującym, prowadzącym do przedwczesnej śmierci…co godzinę z jej powodu umiera 16 Polaków. Przy okazji obchodów Światowego Dnia Serca apelujemy do decydentów o pilne działania i poprawę losu chorych… Razem dla serca, bo razem możemy ratować ludzkie życie, liczy się czas!

Stanisław Maćkowiak: Wspólnie zawalczmy z wykluczeniem zdrowotnym

Nierówności ekonomiczne, geograficzne, transportowe. Epidemia pogłębiła znane od lat deficyty, ale dzięki temu możemy postawić dziś jasną diagnozę problemu i wspólnie zabrać się do pracy – uważa Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich.

Powstaje Koalicja na rzecz Telemedycyny

Fundacja Wygrajmy Zdrowie wspólnie z Microsoft ruszają z inicjatywą Koalicji na rzecz Telemedycyny oraz rozwoju najlepszych praktyk i standardów bezpieczeństwa w zakresie leczenia na odległość z wykorzystaniem nowych technologii. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 24 września podczas konferencji Impact CEE 2020 w Warszawie. Poparcie dla inicjatywy zadeklarowali przedstawiciele klinik rodzinnych realizujących pakiet świadczeń POZ+ oraz Zrzeszenia Publicznych Centrów Onkologii.

Jakie wyzwania stoją przed polską kardiologią - wskazują eksperci trwającego Kongresu PTK

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest największym stowarzyszeniem profesjonalno-naukowym w Polsce, które skupia prawie 6 tys. członków. Naczelnym celem Towarzystwa jest zwalczanie chorób układu sercowo-naczyniowego, a przez to obniżenie umieralności z ich powodu i poprawa jakości życia. Nawiązuje do tego hasło tegorocznego XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: „Żyć dłużej i lepiej dzięki kardiologii”.

Stawiam na Przyszłość - ruszyła kampania promująca pielęgniarstwo

Ponad 257 tys. pielęgniarek i położnych było aktywnych zawodowo w 2019 r. w Polsce. Mimo że rośnie zainteresowanie studiami kształcącymi na tych kierunkach, nadal brakuje wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego. Stąd pomysł na zainaugurowaną dziś (15.09) w Ministerstwie Zdrowia kampanię „Stawiam na przyszłość”, która ma promować wybór właśnie tego zawodu.