Artykuły powiązane z hasłem

#KomisjaPolitykiSenioralnej

1 wyników

Połączone posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Polityki Senioralnej - 12 stycznia 2022 r.

Przedmiotem połączonego posiedzenia trzech komisji sejmowych będzie wysłuchanie informacji Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej na temat opieki długoterminowej, a w szczególnościkwestii koordynacji międzyresortowej, zapowiadanej deinstytucjonalizacji i obecnej sytuacji kadrowej w opiece długoterminowej oraz proponowanych w ostatnich miesiącach wycen świadczeń w opiece długoterminowej.