Artykuły powiązane z hasłem

#Sejm

44 wyników

Niewiele potrzeba, aby standard leczenia  pacjentów hematoonkologicznych był bardzo dobry

Sytuacja pacjentów hematoonkologicznych znacznie się poprawiła przez ostatnie lata. Zakończyło się wiele badań klinicznych i zarejestrowano nowe leki. Wiele z nich już jest dostępnych dla polskich pacjentów. Tylko w 2022 roku sfinansowano 14 nowych wskazań w hematoonkologii. Eksperci medyczni i przedstawiciele organizacji pacjentów dziękowali za te zmiany Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu podczas posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Onkologii, które odbyło się 15 września br. Wszyscy zgodnie podkreślili, że bez wzorcowej współpracy całego środowiska medycznego i organizacji pacjentów z Ministerstwem Zdrowia nie byłyby możliwe te zmiany.

Posiedzenie Sejmowej Podkomisji ds. Onkologii 7 czerwca 2022 r. - transmisja

We wtorek, 7 czerwca odbędzie się posiedzenie Sejmowej Podkomisji ds. Onkologii poświęcone dostępowi do diagnostyki molekularnej w onkologii i zasadom jej finansowania. Transmisja online rozpocznie się o godz. 16:00.

Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii - 11 maja 2022r.

W środę 11 maja odbędzie się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone ścieżce refundacyjnej wyrobów medycznych w onkologii. Transmisja posiedzenia rozpocznie się o godzinie 18:00.

Posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Onkologii 7.04.22

W czwartek, 7 kwietnia 2022r. o godz. 12:30, w Sejmie RP odbędzie się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone dostępowi do jednoczesnej radiochemioterapii.

RAZEM dla pacjentów onkologicznych! - w Sejmie powołano Zespół ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Z inicjatywy Posła Bartłomieja Wróblewskiego powołano Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO), którego celem będzie wspieranie rozwoju placówki onkologicznej wraz z jej filiami w Pile i Kaliszu poprzez prowadzenie dialogu z ekspertami, środowiskiem pacjentów, przedstawicielami samorządu oraz Ministerstwa Zdrowia.  WCO jako lider w leczeniu pacjentów onkologicznych w Wielkopolsce prowadzi długofalową politykę zwiększania dostępności do leczenia dla pacjentów z regionu poprzez rozwój ośrodków satelickich, unowocześnianie bazy leczniczej oraz podnoszenie kwalifikacji personelu WCO.  

Pacjenci transplantacyjni potrzebują zabezpieczenia przed COVID-19

Pacjenci transplantacyjni to szczególna grupa, która potrzebuje zabezpieczenia przed zakażeniem SARS-CoV-2. Jest wśród nich wysoka śmiertelność z powodu COVID-19, a nie wszyscy odpowiadają na szczepienia przeciwko tej chorobie. Rozwiązaniem dla nich jest podanie gotowych przeciwciał monoklonalnych, czyli tzw. profilaktyka pre-ekspozycyjna. O jej pilne wdrożenie apelowała prof. Alicja Chybicka podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji, które odbyło się 7 marca br. w Senacie RP.

Podkomisja Stała ds. Onkologii - rak jelita grubego, trzustki, wątroby - 9 marca

W środę o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone rozpatrzeniu informacji na temat nowotworów jelita grubego, wątroby i trzustki.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia 8.03.22 - onkologia

We wtorek 8 marca o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone sytuacji w onkologii, w szczególności Krajowej Sieci Onkologicznej, onkologii w czasie pandemii Covid-19 oraz profilaktyce, diagnostyce i leczeniu męskich nowotworów.

Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii 22.02.22 - radioterapia

We wtorek 22 lutego o godzinie 14:00 odbędzię się posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone rozpatrzeniu informacji na temat nowych warunków konkursowych, umożliwiających rozwój dostępu do nowoczesnej radioterapii.

Połączone posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Polityki Senioralnej - 12 stycznia 2022 r.

Przedmiotem połączonego posiedzenia trzech komisji sejmowych będzie wysłuchanie informacji Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej na temat opieki długoterminowej, a w szczególnościkwestii koordynacji międzyresortowej, zapowiadanej deinstytucjonalizacji i obecnej sytuacji kadrowej w opiece długoterminowej oraz proponowanych w ostatnich miesiącach wycen świadczeń w opiece długoterminowej.

Koalicja na Pomoc Niesamodzielnym apeluje o zwołanie posiedzenia komisji sejmowych

Zarząd Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" skierował do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, list otwarty, z postulatem zwołania połączonego posiedzenia sejmowych komisji: Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Polityki Senioralnej, w celu przeprowadzenia na początku 2022 roku debaty dot. nowych zagrożeń jakie pojawiły się dla przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.

Wspólny apel branży w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zawiera zapisy, które będą miały negatywny wpływ na wiele grup uczestników systemu ochrony zdrowia, tj. pacjentów, szpitale, lekarzy, farmaceutów, techników dentystycznych, protetyków, podologów oraz przedsiębiorców zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi. Podmioty z branży ochrony zdrowia wyrażają wobec tej sytuacji mocny sprzeciw – 26 listopada z inicjatywy Izby POLMED do Sejmu zostało przekazane wspólne stanowisko 15 organizacji, m.in. Krajowej Izby Gospodarczej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Polskiej Federacji Szpitali, czy Pracodawców RP.