Wydarzenia z dnia

24 czerwca 2024

1 wyników

Misja Rak Płuca 2024 - 2034 - konferencja prasowa

Misja Rak Płuca 2024 – 2034 to wspólna inicjatywa Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Towarzystw Naukowych działających w obszarach medycyny rodzinnej, diagnostyki, chirurgii i onkologii na rzecz poprawy efektów opieki nad pacjentami z rakiem płuca w Polsce w perspektywie najbliższych 10 lat.

Celem „Misji Rak Płuca” i podjętej szerokiej współpracy jest przeciwdziałanie negatywnym – zdrowotnym, społecznym i gospodarczym skutkom jakie niesie za sobą rosnąca zachorowalność i nadumieralność Polek i Polaków na raka płuca, będącego najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.

Polska znajduje się wśród krajów UE, w których wskaźniki umieralności z powodu nowotworów są najwyższe, przy jednoczesnym wzroście odsetka osób deklarujących palenie tytoniu. Dlatego celem podejmowanych wspólnie działań jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka płuca oraz zwiększenie odsetka przeżyć 5-letnich (dla całej populacji chorych z rakiem płuca).

W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie wspólna deklaracja towarzystw naukowych oraz omówione zostaną najpilniejsze wyzwania w obszarze raka płuca oraz plany poprawy sytuacji w perspektywie krótko- i długo okresowej.

Zapraszamy na konferencję prasową inaugurującą projekt w formule stacjonarnej i online.
24 czerwca (poniedziałek) godz. 14:00
Centrum Prasowe PAP (ul. Bracka 6/8 Warszawa)

W konferencji udział wezmą:
  • prof. Rodryg Ramlau, prezes PGRP, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • prof. Dariusz M. Kowalski, sekretarz generalny PGRP, Kierownik oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
  • prof. Maciej Krzakowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Konsultant Krajowy ds. Onkologii Klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
  • prof. Tadeusz Orłowski, wiceprezes PGRP, Kierownik Kliniki Chirurgii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
  • prof. Artur Kowalik, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
  • dr hab. Paweł Koczkodaj,  Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Narodowy Instytut Onkologii,  Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
  • dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
  • Aleksandra Wilk, Dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY.

Moderacja: Marek Kustosz, redaktor naczelnyMedicalpress.pl

Akredytacje dla dziennikarzy – udział online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTqGVtT-wKa9wtTW_dp88kAOsUtQoF_qSUPuiDi2EQ4A-gZA/viewform 

Akredytacja dla dziennikarzy  udział stacjonarny:
sekretariat@polgrp.org.pl

Transmisja na żywo z wydarzenia będzie dostępna na:
https://www.facebook.com/polskagruparakapluca

2024-06-24 14:00:00