Wydarzenia z dnia

14 czerwca 2024

1 wyników

Kongres Asocjacji Pielęgniarek Kardiologicznych i Zawodów Stowarzyszonych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

w dniach 14-15 czerwca 2024 r. we Wrocławiu odbędzie się Kongres Asocjacji Pielęgniarek Kardiologicznych i Zawodów Stowarzyszonych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (the Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP). Obrady Kongresu będą miały miejsce na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Będzie to wyjątkowe wydarzenie dla społeczności polskich pielęgniarek i kardiologów, ponieważ po raz pierwszy struktury Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego organizują wydarzenie tej rangi w naszym kraju.                                                                             
Kongres ma na celu zgromadzenie wszystkich pracowników służby zdrowia zajmujących się opieką kardiologiczną, zjednoczenie klinicystów i badaczy na całym świecie oraz zwrócenie uwagi na podstawowe zasady leżące u podstaw praktyki, a także nowe osiągnięcia naukowe i technologie.
Tegoroczne hasło Kongresu ACNAP brzmi „Patient-Centred Multidisciplinary Perspectives in Cardiovascular Care” („Multidyscyplinarne perspektywy opieki sercowo-naczyniowej skoncentrowane na pacjencie”) i odzwierciedla ogólną charakterystykę asocjacji, która jednoczy wszystkich członków profesjonalnego zespołu kardiologicznego wokół rdzenia praktyki: pacjentów.
Warto podkreślić, że w kadencji 2022- 2024 prezydentem Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions jest prof. Izabella Uchmanowicz z Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
2024-06-14 08:30:00