Wydarzenia z dnia

07 czerwca 2024

1 wyników

Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 7-8 czerwca 2024

Link do rejestracji:
https://konferencja.niewydolnosc-serca.pl/

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
 
Ostatni rok to prawdziwy wysyp kolejnych nowości w niewydolności serca, które zostaną przedstawione przez ekspertów z wiodących ośrodków nie tylko kardiologicznych, ale również innych specjalności. Atrakcyjny program naukowy obejmie szerokie spektrum zagadnień dotyczących profilaktyki niewydolności serca, diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezskórnego/chirurgicznego, elektroterapii, problematyki ostrej i zaawansowanej niewydolności serca, wad zastawkowych, w tym mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca. Wraz z kolegami lekarzami innych specjalności będziemy chcieli dyskutować o zaburzeniach psychicznych, problemach związanych z rehabilitacją oraz diagnostyką genetyczną.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie miejscem spotkania lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, lekarzy innych specjalizacji, fizjoterapeutów, psychologów, pielęgniarek oraz wszystkich innych, którzy uczestniczą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta z niewydolnością serca.

Zapraszamy do rejestracji! Do zobaczenia!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak
Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK w kadencji 2021–2023

Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Sekretarz Asocjacji Niewydolności Serca PTK 2021–2023

wraz z Zarządem Asocjacji Niewydolności Serca PTK
2024-06-07 09:00:00