Wydarzenia z dnia

30 marca 2023

1 wyników

XIV Polish ESRA Zonal Symposium

Wydarzenie, nad którym patronat objęło Europejskie Towarzystwo Anestezji Regionalnej wraca do formy stacjonarnej. Sympozjum zbierze w Katowicach wszystkich zainteresowanych anestezją regionalną i terapią bólu.

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2023 roku w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach odbędzie się XIV Polish ESRA Zonal Symposium, którego Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek. Ambasadorka Konferencji i Kongresów w Polsce, kierowniczka Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W Konferencji uczestniczyć będzie blisko 400 osób, a wykładowcami są specjaliści z kraju i zagranicy. Będzie to już czternaste sympozjum międzynarodowego cyklu spotkań środowiska anestezjologii. Organizatorami merytorycznymi spotkania są Polskie Stowarzyszenie Znieczulenia Regionalnego i Terapii Bólu, Sekcja Znieczulenia Regionalnego PTAiIT, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zabrzu SUM.

Tematyka sympozjum będzie dotyczyć zagadnień z zakresu znieczuleń regionalnych oraz terapii bólu. Program obejmować będzie wykłady oraz warsztaty prowadzone przez licznych gości zagranicznych oraz wykładowców z Polski o uznanym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym. Patronat naukowy i merytoryczny nad Konferencją sprawuje European Society of Regional Anaesthesia, z jego Prezydentem na czele - Profesorem Thomasem Volkiem, wybitnym autorytetem w anestezji regionalnej, który przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w Konferencji i wygłoszenia wykładu.

Więcej informacji na stronie: https://znieczulenie-regionalne.pl/.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na XIV Polish ESRA Zonal Symposium.

 

2023-03-30 09:00:00