Wydarzenia z dnia

17 marca 2023

1 wyników

86 Wiosenna Konferencja PTK i XV Jubileuszowa Konferencja „Kardiologii Polskiej”

W dniach 17-18 marca 2023 roku Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu będzie miejscem debat i wymiany myśli w obliczu współczesnych problemów związanych z szeroko pojętymi dziedzinami kardiologii. Wśród tematów można znaleźć, między innymi, sesje poświęcone kardiologii eksperymentalnej, elektrokardiologii oraz kardiologii dziecięcej.

86 Wiosenna Konferencja PTK i XV Jubileuszowa Konferencja „Kardiologii Polskiej”
mają na celu zaprezentowanie najnowszych wyników badań, a także stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w dziedzinie kardiologii i jej pochodnych.

Program naukowy 86. Wiosennej Konferencji PTK oraz Jubileuszowej XV Konferencji „Kardiologii Polskiej” przygotowany został przez wybitnych specjalistów polskiej kardiologii. Tradycyjnie, w oparciu o poprzednie edycje, znajduje się w nim omówienie najnowszych wytycznych ESC ogłoszonych w 2022 roku. Nowością w tym roku będzie próba odpowiedzi

na pytanie, jak je skutecznie zaimplementować do codziennej praktyki klinicznej w naszym kraju. Tematyka pozostałych sesji jest bardzo zróżnicowana i obejmie praktycznie wszystkie podspecjalności kardiologii, o co doskonale zadbał Komitet Naukowy Konferencji PTK.

Wiosenna Konferencja i Konferencja „Kardiologii Polskiej” zrzesza wszystkich zainteresowanych nowoczesną kardiologią, w tym obok kardiologów i kardiochirurgów również rezydentów medycyny, lekarzy rodzinnych, internistów, a także studentów medycyny.

Więcej informacji na stronie:
https://wiosennakp.ptkardio.pl/
2023-03-17 09:00:00