Leczenie schizofrenii w Polsce - relacja z posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego

Opublikowane 04 czerwca 2021
Leczenie schizofrenii w Polsce - relacja z posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego
Schizofrenia to jedna z najcięższych chorób przewlekłych w obszarze zdrowia psychicznego. Według danych NFZ, liczba pacjentów z rozpoznaną schizofrenią korzystających w ciągu ostatnich lat ze świadczeń medycznych w Polsce wyniosła ok. 150-160 tys. osób, szacuje się jednak, że liczba chorych może sięgać nawet 200 tys. Aby zapewnić pacjentom dostęp do optymalnego leczenia, konieczne jest umożliwienie im dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej farmakoterapii, wspartej psychoterapią. Ważny jest także szybki dostęp do stałej opieki, co zapewniają Centra Zdrowia Psychicznego - wskazywali eksperci podczas posiedzenia Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w dniu 1 czerwca.
Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, nazywaną chorobą ludzi młodych, ponieważ pierwsze zachorowania u mężczyzn obserwuje się w wieku ok. 20 roku życia, a w kobiet około 30 roku życia. Jest to także choroba neurorozwojowa, czyli predyspozycja do zachorowania kształtuje się w życiu płodowym i na wczesnych etapach życia. Z uwagi na występujące w chorobie objawy pozytywne: urojenia oraz negatywne takie jak apatia i wycofanie społeczne, osoby doświadczające schizofrenii mogą być postrzegane społecznie jako niekontrolujące swojego zachowania i nieprzewidywalne.
 
W Polsce pacjenci chorujący na schizofrenią mogą korzystać ze świadczeń gwarantowanych, które są określone w koszyku świadczeń, w tym z szerokiego dostępu do refundowanego leczenia farmakologicznego. Pacjentom oferowany jest także dostęp do psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, czy treningu umiejętności społecznych. Terapia ta terapia ma pozwolić zrozumieć pacjentowi jego chorobę i poprawić zdolność pacjenta do podejmowania aktywności zawodowej, utrzymywania relacji międzyludzkich. – mówił podczas posiedzenia min. Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
 
W opinii ekspertów w skutecznym leczeniu schizofrenii ważne jest szybkie postawienie trafnej diagnozy, już w momencie pojawienia się pierwszych objawów klinicznych. Wczesne rozpoczęcie terapii jest szansą na wstrzymanie wystąpienia procesów neurodegeneracyjnych u pacjenta.

- Ważne jest, aby pacjent od początku leczenia otrzymał nowoczesne leki i najlepiej, żeby te leki mógł przyjmować w sposób stabilny, w czym pomagają leki długodziałające. Dostępne są w Polsce wszystkie preparaty, zarówno doustne jak i w postaci iniekcji długodziałających, które stosuje się także w innych krajach UE, USA czy w Kanadzie. Leki te są preparatami w pełni refundowanymi, jest to nowoczesna farmakoterapia, która przy braku refundacji jest nieosiągalna dla dużej grupy pacjentów. Czekamy obecnie na decyzję refundacyjną dotyczącą preparatu kariprazyna, który ma potwierdzoną badaniami klinicznymi skuteczność w przypadku leczenia przetrwałych i utrwalonych objawów negatywnych schizofrenii. – mówił Prof. Piotr Gałecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii.
 
Eksperci wskazywali także na związek między pandemią a zdrowiem psychicznym, podczas której zaobserwowano wzrost liczby osób korzystających z pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Pandemia uwidoczniła także jak ważne jest zdrowie psychiczne, jego profilaktyka, szybka wykrywalność chorób oraz szybkie włączenie odpowiedniego leczenia.

-
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie psychiczne Polaków, prowadzi działania na rzecz destygmatyzacji pacjentów chorujących psychicznie oraz poprawy dostępu do leczenia. Stereotypowe myślenie o schizofrenii przyzwyczaiło nas do postrzegania chorego psychicznie jako osoby pobudzonej, a to właśnie choroba z objawami negatywnymi jest często mylona z ciężką depresją, pacjenci unikają relacji społecznych, nie pracują, nie podejmują działań, wpadają w kryzys bezdomności, jest to rezydualna postać schizofrenii, która wymaga stałej farmakoterapii oraz psychoterapii. – podkreślił  prof. Jerzy Samochowiec, Prezes PTP.

Towarzystwo naukowe w ostatnim czasie opublikowało stanowisko grupy roboczej dot. stosowania metod niefarmakologicznych w leczeniu objawów negatywnych schizofrenii, które zawiera rekomendacje postępowania. Eksperci akcentowali, że psychoterapia w leczeniu schizofrenii jest integralną częścią wsparcia osoby, która doświadcza choroby.
 
Reforma psychiatrii i powstałe wraz z nią Centra Zdrowia Psychicznego mające na zapewnienie pacjentowi pomocy blisko miejsca zamieszkania poprzez łatwy dostęp do stałej opieki, wpływają pozytywnie na zmniejszenie ryzyka hospitalizacji pacjenta chorującego na schizofrenię. Ministerstwo Zdrowia wskazało, że systematycznie w ciągu najbliższych lat, planowane jest otwieranie nowych tego rodzaju placówek. Centra Zdrowia Psychicznego są także miejscem, gdzie oferowane, jest wsparcie dla rodzin osób chorujących.
 
Plan pracy Komisji na 2021 rok przyjęty został w kwietniu tego roku. W skład wchodzą: Paweł Rychlik (przewodniczący, PiS), Tadeusz Chrzan (PiS), Katarzyna Lubnauer (KO), Violetta Porowska (PiS), Marek Rutka (Lewica), Riad Haidar (KO), Elżbieta Płonka (PiS), Monika Rosa (KO), Patryk Wicher (PiS).
 
Podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego w tej kadencji Sejmu powołana została do życia w grudniu 2020.

Źrodło: materiały prasowe