Artykuły powiązane z hasłem

#posiedzenie

18 wyników

Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

W czwartek 14 października o godz. 12:00 odbywa się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, podczas którego rozpatrzina zostanie informacja Ministra Zdrowia na temat Europejskiego Planu Walki z Rakiem w kontekście nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu.

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 46/2021 w dniu 11.10.21

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 11 października 2021 r. zakłada m.in ocenę zasadności refundacji leku dulaglutidum we wskazaniu: cukrzyca typu 2, po niepowodzeniu leczenia co najmniej dwóch doustnych leków hipoglikemizujących lub insuliny bazowej w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą.

Poszerzenie refundacji leków dla diabetyków przyniesienie wymierne korzyści

28 września odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, który prowadziła posłanka Ewa Kołodziej – przewodnicząca Zespołu. Podczas spotkania zaprezentowano wnioski i rekomendacje płynące z raportu „Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (inhibitory SGLT-2, analogi GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po refundacji”, który powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 

Posiedzenie Rady Przejrzystości nr 4/2021 w dniu 27.09.2021

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 27 września 2021 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowisk w sprawie leków leku Cablivi (caplacizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ICD-10 M 31.1)” oraz leku Ruconest (conestatum alfa).

Posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT nr 43/2021 - 13 września 2021

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 13 września 2021 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Latuda (lurasidonum) we wskazaniu: leczenie schizofrenii u młodzieży w wieku od 13. roku życia.

Posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT nr 42/2021 - 6 września 2021

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 6 września 2021 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Rythmodan (dyzopiramidum) we wskazaniu arytmie nadkomorowe, arytmir komorowe, kardiomopatia przerostowa.

Posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT - wrzesień 2021

Plan pracy Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w miesiącu wrześniu 2021 r.

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT 35/2021 w dniu 9.08.2021

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 9 sierpnia 2021 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny terapii w ramach programu lekowego dotyczącego leczenia dorosłych pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji oraz zapobiegania powikłaniom kostnym u dorosłych z zaawansowanym procesem nowotworowym. 

Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich - transmisja

We wtorek 27 lipca b.r. od godziny 10:00 odbywa sie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, którego tematem jest Plan Dla Chorób Rzadkich i refundacja w chorobach rzadkich środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz hemochromatoza - diagnostyka, leczenie, profilaktyka.

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT nr 31/2021 w dniu 26.07.2021

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Imfinzi (durvalumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego raka płuca  (ICD-10 C 34)” oraz ocenę zasadności refundacji leków atorvastatinum, lovastatinum, simvastatinum we wskazaniu: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia.

Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Onkologii 20 lipca godz. 15:00 - transmisja

We wtorek lipca odbędzie się posiedzenie sejmowej Podkomisji Stałej ds. Onkologii poświęcone tematowi zwiększenia skuteczności profilaktyki nowotworów i poprawy zgłaszalności pacjentów do programów badań przesiewowych nowotworów: piersi, szyjki macicy, jelita grubego oraz programowi niskodawkowej tomografii komputerowej w nowotworze płuca.

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMIT 29/2021 w dniu 12.07.21

Plan obrad na posiedzeniu Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 12 lipca 2021 r.