Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 18/2023 w dniu 08.05.2023 r. - aktualizacja

Opublikowane 05 maja 2023
Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 18/2023 w dniu 08.05.2023 r. - aktualizacja

W poniedziałek 8 maja, podczas posiedzenia Rady Przejrzystości, AOTMIT przygotuje stanowiska m.in. w sprawie oceny szczepionki Tresiba, a także opinie w sprawie zalecanych technologii medycznych i działań przeprowadzanych w ramach programów profilaktyki uzależnień od tytoniu.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny szczepionki Tresiba (insulinum degludecum), we wskazaniach:
 • cukrzyca typu I u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO);
 • cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Welireg (belzutifan) we wskazaniach: zespół von Hippel-Lindau (VHL); zespół von Hippel-Lindau (VHL) w przypadku wysokiego ryzyka radioterapii oraz leczenia operacyjnego guzów.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie
profilaktyki uzależnień od tytoniu (nikotyny).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 • „Program polityki zdrowotnej Miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2023-2025 w zakresie rehabilitacji medycznej”,
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Żukowice w latach 2023-2026”.
Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne wymienione poniżej we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL w kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę:
 • amlodipinum + valsartanum
 • amlodipinum + valsartanum + hydrochlorothiazidum
 • candesartanum + hydrochlorothiazidum
 • candesartanum + amlodipinum
 • indapamidum + amlodipinum
 • lisinoprilum + amlodipinum
 • lisinoprilum + hydrochlorothiazidum
 • losartanum + amlodipinum
 • losartanum + hydrochlorothiazidum
 • perindoprilum + amlodipinum
 • perindoprilum + indapamidum 
 • ramiprilum + amlodipinum
 • ramiprilum + felodipinum
 • ramiprilum + hydrochlorothiazidum
 • telmisartanum + amlodipinum
 • telmisartanum + hydrochlorothiazidum
 • telmisartanum + indapamidum 
 • valsartanum + hydrochlorothiazidum.
źródło: AOTMIT