Artykuły powiązane z hasłem

#refundacja

225 wyników

Alivia Oncoindex: Ponad 30% leków na raka nie jest w Polsce refundowanych 

Decyzje Ministerstwa Zdrowia obwieszczone na kwietniowej liście refundacyjnej nie wpłynęły na zmianę wskaźnika Oncoindex. Wciąż ponad 30% terapii lekowych w nowotworach o najwyższej śmiertelności nie jest refundowanych dla polskich pacjentów. Należy podkreślić, że w przypadku ponad połowy z nich firmy farmaceutyczne nie złożyły wniosków o finansowanie. 

Nowa terapia dla pacjentek z mięśniakami macicy już dostępna

Od 1 kwietnia 2024 r. na nowej liście refundacyjnej pojawiła się pierwsza terapia farmakologiczna stosowana w leczeniu objawów mięśniaków macicy. To wieloskładnikowy lek nowej generacji, będący skojarzeniem relugoliksu, estradiolu i octanu noretysteronu. Wprowadzone zmiany są efektem starań organizacji pacjenckich i ekspertów klinicznych, którzy od miesięcy zabiegali o zapewnienie skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii.

Młodzi pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową wciąż czekają na ogólnodostępną farmakoterapię

Skuteczność leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), z którą mierzy się nawet ok. 2 proc. dzieci i młodzieży, zależy przede wszystkim od przywrócenia równowagi biologicznej w ośrodkowym układzie nerwowym. Osiągnąć ją można stosując bezpieczną farmakoterapię - tymczasem jedyny preparat stosowany w monoterapii rekomendowany najmłodszym pacjentom w leczeniu epizodu depresji w przebiegu ChAD przez światowe towarzystwa naukowe nadal czeka w Polsce na refundację.

Kwietniowa lista refundacyjna z bardzo dobrą wiadomością dla pacjentów z miastenią

Od 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Wśród znajdujących się na niej 33 nowych terapii jest cząsteczka efgartigimod alfa, czyli innowacyjna terapia dla pacjentów z miastenią. To nowoczesna, bardzo skuteczna terapia, bo wycelowana w przyczynę powstawania tej najczęstszej z rzadkich chorób nerwowo-mięśniowych. Efgartigimod będzie refundowany w ramach pierwszego programu lekowego dedykowanemu chorym na miastenię. Program ten pozwoli na kompleksowe leczenie miastenii, ponieważ w jego ramach refundowany będzie także rytuksymab, a w ramach postępowania standardowego – mykofenolan mofetylu. Ta decyzja to wynik bardzo dobrego dialogu pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a środowiskiem neurologów i wieloma organizacjami pacjentów.

Od 1 kwietnia 2024 roku pacjenci onkologiczni będą mieli dostęp do 7 nowych, refundowanych terapii

To ważna informacja, między innymi dla chorych na czerniaka, raka szyjki macicy i jajnika oraz nowotwory układu pokarmowego i hematologiczne. Zdaniem specjalistów z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, najnowsze zmiany w refundacji leków u pacjentów onkologicznych dotykają kilku ważnych aspektów, jednak przede wszystkim są sygnałem, że zmniejsza się rozbieżność pomiędzy dostępnością nowoczesnych terapii w Polsce, względem innych krajów europejskich. Warto dodać, że Narodowy Instytut Onkologii uczestniczył w badaniach klinicznych, które doprowadziły do rejestracji jednej z refundowanych terapii czerniaka.

Nowa lista refundacyjna z rekordową liczbą nowych substancji

W projekcie listy refundacyjnej znalazły się 33 nowe substancje, w tym 7 we wskazaniach onkologicznych. - To największe rozszerzenie listy refundacyjnej od 2012 roku – podkreśliła Izabela Leszczyna, minister zdrowia. Lista zacznie obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Stowarzyszenie Uroconti zaniepokojone brakiem kontynuacji finansowania leku na zaawansowanego rana prostaty

Stowarzyszenie „UroConti” otrzymało komunikat od producenta leku stosowanego w leczeniu zaawansowanego raka prostaty informujący o negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej oraz negatywnym rozstrzygnięciu Ministra Zdrowia w postępowaniu refundacyjnym dot. kontynuacji finansowania enzalutamidu w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (mCRPC) i bez przerzutów (nmCRPC).
 

TOP10 HEMATO: są cząsteczki, które od 1,5 roku wciąż czekają na refundację

Już blisko 1,5 roku temu Modern Healthcare Institute ogłosił listę TOP10 HEMATO, czyli zestawienie priorytetów refundacyjnych w hematoonkologii. Wiodący polscy hematolodzy wybrali wówczas najbardziej oczekiwane ich zdaniem terapie, które nie są objęte w Polsce finansowaniem. Jaki jest ich obecny status i które cząsteczki wciąż czekają na refundację?

Profilaktyka reaktywacji CMV u dzieci i młodzieży po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Rada Przejrzystości opowiedziała się za możliwością refundacji leku letermowir poza wskazaniami rejestracyjnymi w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia, które były poddane zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych.  

Choroby jelit to narastający problem. Coraz więcej terapii, ale to nie wszystko

Pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ) będzie przybywać ze względu chociażby na złe nawyki żywieniowe. Do tego brakuje indywidualnego podejścia, skoordynowanej opieki oraz najnowszych terapii. Czego jeszcze? Wsparcia żywieniowego, edukowania społeczeństwa, Karty Pacjenta z NChZJ, poradni nie tylko psychologicznych, ale też stomijnych. Ponadto w refundacji wciąż jest za mało leków.

Alivia: Rekordowa liczba leków na raka w refundacji

Padł kolejny rekord wskaźnika Alivia Oncoindex. Znacząco zwiększyła się liczba refundowanych przez państwo leków na raka. Coraz więcej Polaków może mieć dostęp do leczenia zgodnego z najnowszą wiedzą medyczną. Jakie grupy pacjentów mogą się cieszyć, a kto musi jeszcze poczekać? Czy w 2024 roku dalej utrzyma się tak dynamiczny trend wzrostowy?

Nowe zasady refundacji pasków do glukometru od 1 stycznia 2024

Od 1 stycznia będą obowiązywały nowe zasady refundacji pasków do mierzenia poziomu glukozy we krwi. Resort zdrowia doprecyzował, kiedy może zostać wystawione kolejne i nowe zlecenie na sensory do pomiaru poziomu cukru we krwi.