Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 18/2023 w dniu 08.05.2023 r.

Opublikowane 25 kwietnia 2023
Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 18/2023 w dniu 08.05.2023 r.
W poniedziałek 8 maja, podczas posiedzenia Rady Przejrzystości, AOTMIT przygotuje stanowiska m.in. w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia „Pediatryczna pomoc doraźna” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, a także opinie w sprawie zalecanych technologii medycznych i działań przeprowadzanych w ramach programów profilaktyki uzależnień od tytoniu.
Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Pediatryczna pomoc doraźna” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Welireg (belzutifan) we wskazaniach: zespół von Hippel-Lindau (VHL); zespół von Hippel-Lindau (VHL) w przypadku wysokiego ryzyka radioterapii oraz leczenia operacyjnego guzów.

Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie profilaktyki uzależnień od tytoniu (nikotyny).

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
 • „Program polityki zdrowotnej Miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2023-2025 w zakresie rehabilitacji medycznej”,
 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Żukowice w latach 2023-2026”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne wymienione poniżej we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL w kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę:
 • amlodipinum + valsartanum
 • amlodipinum + valsartanum + hydrochlorothiazidum
 • candesartanum + hydrochlorothiazidum
 • candesartanum + amlodipinum
 • indapamidum + amlodipinum
 • lisinoprilum + amlodipinum
 • lisinoprilum + hydrochlorothiazidum
 • losartanum + amlodipinum
 • losartanum + hydrochlorothiazidum
 • perindoprilum + amlodipinum
 • perindoprilum + indapamidum 
 • ramiprilum + amlodipinum
 • ramiprilum + felodipinum
 • ramiprilum + hydrochlorothiazidum
 • telmisartanum + amlodipinum
 • telmisartanum + hydrochlorothiazidum
 • telmisartanum + indapamidum 
 • valsartanum + hydrochlorothiazidum.
źródło: AOTMIT