Artykuły powiązane z hasłem

#ministerstwozdrowia

260 wyników

Trend nieodwoływanych wizyt lekarskich kosztuje system zdrowia ogromne pieniądze

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że problem nieodwoływanych wizyt lekarskich jest znaczny i przy tym kosztowny. Nie przewidują jednak na dzień obecny finansowych kar z tego tytułu, upatrując rozwiązanie problemu we wdrożeniu centralnego systemu e-rejestracji. Skala nieodwoływania wizyt lekarskich jest ogromna – aktualnie wynosi około 1,3 mln wizyt rocznie.

Deklaracja Gdańska 2024 w sprawie wdrożenia rozwiązań zwiększających dostępność, jakość i efektywność systemu opieki zdrowia trafiła do Ministra Zdrowia

Deklaracja Gdańska 2024 wzywa do podjęcia prac legislacyjnych , które umożliwią pełne i efektywne wykorzystanie nowych kompetencji, samodzielnych ról zawodowych, umożliwiających zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, poprawę jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz optymalizacji systemu opieki zdrowotnej.

Dlaczego Polacy czekają na dostęp do nowych szczepień w Programie Szczepień Ochronnych niemal najdłużej w Unii Europejskiej?

Polska, wzorem Europy, ma Program Szczepień Ochronnych, ale na populacyjny dostęp do nowych szczepień finansowanych z budżetu publicznego czekamy prawie najdłużej ze wszystkich krajów Unii. Po wprowadzeniu na rynek szczepionki przeciwko rotawirusom czekaliśmy 12 lat, w przypadku HPV było to nawet 15 lat oczekiwania. Dlaczego? Co decyduje o tym, że polskie procesy oceny preparatów i podejmowania decyzji o ich upowszechnieniu są tak powolne? Czy można przesunąć ten horyzont czasowy, zwiększając szansę na profilaktykę, niezbędną w ochronie zdrowia i życia? Oto najważniejsze pytania, na które szukali odpowiedzi wybitni eksperci w trakcie debaty - Dlaczego tak długo czekamy na dostęp do nowych szczepień w Programie Szczepień Ochronnych?

Minister zdrowia powołała dwóch konsultantów krajowych

Minister zdrowia Izabela Leszczyna powołała dwóch konsultantów krajowych. W dziedzinie hematologii kolejną kadencję konsultantem będzie prof. Ewa Lech-Marańda, w dziedzinie medycyny paliatywnej powołano Artura Pakosza.

Interdyscyplinarne podejście do leczenia raka płuca to konieczność. Potrzebne Lung Cancer Units

Współpraca interdyscyplinarna szerokiego grona ekspertów pozwala szybko i co najważniejsze, precyzyjnie rozpoznać nowotwór płuca, z jakim mamy do czynienia. To także gwarancja prawidłowego postępowania z pobranym od pacjenta materiałem histologicznym i cytologicznym – mówi prof. Dariusz M. Kowalski, sekretarz generalny Polskiej Grupy Raka Płuca, dodając, że cały ten proces skupia się ostatecznie na wybraniu odpowiedniego leczenia, które uzależnione jest od zaawansowania jednostki chorobowej, typu, podtypu, profilu molekularnego i immunologicznego nowotworu. 

Pacjenci onkologiczni apelują o poprawę dostępu do diagnostyki molekularnej

Publiczna dyskusja o potrzebie rozwoju diagnostyki genetycznej rozpoczęła się już w 2022  roku z inicjatywy organizacji pacjentów onkologicznych m.in. Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych czy Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Na przestrzeni ostatniego roku w Sejmie oraz Senacie odbyło się wiele dedykowanych posiedzeń, podczas których organizacje pacjenckie, klinicyści oraz eksperci wskazywali na konieczność udrożnienia dostępu do badań genomowych dla pacjentów cierpiących na nowotwory – przedstawiając w tym zakresie konkretne rozwiązania. 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania tzw. „recept rocznych” od 1 marca 2024

Minister Zdrowia informuje, że związku z nowymi zasadami wystawiania i realizacji tzw. „recept rocznych”, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1938) od 1 marca 2024 r. funkcjonuje system informatyczny (w ramach tzw. „system P1”) obliczający ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. erecepcie rocznej, jaka może być wydana pacjentowi w aptece. System ten funkcjonuje prawidłowo pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu.

Nowa przewodnicząca Krajowej Rady ds. Kardiologii

Nową przewodniczącą Krajowej Rady ds. Kardiologii została prof. Janina Stępińska, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego (na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.02.24).

Istotna zmiana w leczeniu dla kobiet z SMA w czasie ciąży

Wiemy, jaki będzie ostateczny kształt nowej listy refundacyjnej, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. Wśród proponowanych zmian kilka ma dotyczyć leczenia chorób rzadkich, w tym rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) w programie lekowym B.102. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministerstwa Zdrowia pacjentki w ciąży chore na SMA będą mogły dalej przyjmować nusinersen, bez konieczności przerywania leczenia. - Kontynuacja leczenia w czasie ciąży ze wszystkich trzech dostępnych w rdzeniowym zaniku mięśni terapii dotyczy wyłącznie nusinersenu – zaznacza prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak.

Stanowisko KRDL w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

KRDL wskazuje na potrzebę przedłużenia realizacji programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” do końca grudnia 2024 r. Termin realizacji tego programu został uregulowany w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 Plus”, przy czym jego zakończenie ustalono na 30 czerwca 2024 r. Przedłużenie ww. programu pilotażowego do dnia 31 grudnia 2024 r. zdecydowanie pozytywnie wpłynęłoby na zwiększenie udziału obywateli RP w tym programie.

3 mld zł na modernizację placówek psychiatrycznych - wkrótce ruszy konkurs do dofinansowanie inwestycji

Minister Izabela Leszczyna ogłosiła konkurs na dofinansowanie inwestycji w podmiotach, które prowadzą opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży lub dla dorosłych. Pieniądze trafią do podmiotów leczniczych oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dotyczy to zarówno psychiatrii dzieci i młodzieży, jak i psychiatrii dorosłych.

Nowa lista refundacyjna z rekordową liczbą nowych substancji

W projekcie listy refundacyjnej znalazły się 33 nowe substancje, w tym 7 we wskazaniach onkologicznych. - To największe rozszerzenie listy refundacyjnej od 2012 roku – podkreśliła Izabela Leszczyna, minister zdrowia. Lista zacznie obowiązywać z dniem 1 kwietnia 2024 r.