Artykuły powiązane z hasłem

#ministerstwozdrowia

111 wyników

Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

W czwartek 14 października o godz. 12:00 odbywa się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, podczas którego rozpatrzina zostanie informacja Ministra Zdrowia na temat Europejskiego Planu Walki z Rakiem w kontekście nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu.

Standardy akredytacyjne w patomorfologii - ruszają szkolenia

- Oprócz standardów akredytacyjnych, tj. wymagań, które - w zamyśle - musi spełnić jednostka finansowana ze środków publicznego płatnika, szkolenia dotyczą też przygotowań do procesu akredytacji i rozwiązań, które w związku z tym należy wdrożyć w jednostce. Wszystko to będzie wymagało omówienia, bo ze względu na regionalizmy językowe w jednym miejscu w kraju dane określenie może być interpretowane zupełnie inaczej niż w innym. Szkolenia umożliwią dyskusję i wyjaśnienie tych wszystkich kwestii - wyjaśnia prof. Andrzej Marszałek, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów.

Dodatkowy 1 mld na zdrowie w związku z nadwyżką budżetową

We wtorek 21 września, premier Mateusz Morawiecki poinformował o nadwyżce budżetowej w wysokości 80 mld, w konsekwencji której nastąpi nowelizacja budżetu państwa. Spośród tych środków 1 mld rząd przeznaczy na ochronę zdrowia. Pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia m.in. świadczenia oraz na podwyżki wynagrodzeń kard medycznych.

Nowy wiceminister zdrowia zajmie się dialogiem społecznym

Piotr Bromber został dziś powołany przez premiera na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jego zadaniem mam być przede wszystkim dialog społeczny ze wszystkimi grupami zawodowymi w ochronie zdrowia oraz pacjentami. Swoje stanowisko objął w trakcie trwającego prostestu zawodów medycznych i białego miasteczka, które stanęło przed kancelarią premiera w sobotę 10 września b.r.

Chorzy na mukowiscydozę manifestowali pod siedzibą koncernu farmaceutycznego

7 września pod siedzibą firmy farmaceutycznej Vertex Pharmaceuticals chorzy na mukowiscydozę manifestowali o dostęp do leków przyczynowych w leczeniu mukowiscydozy, które ratują życie chorych. Ta rewolucyjna terapia zmienia obraz choroby o sto osiemdziesiąt stopni wydłużając jakość i długość życia nawet dwukrotnie. Niestety leczenie, które chory przyjmuje do końca życia to aż 1 200 000 mln zł rocznie.

Mapa potrzeb zdrowotnych 2022–2026

Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapę potrzeb zdrowotnych na lata 2022 - 2026 zawierającą aktualne analizy demograficzne i epidemiologiczne, dotyczące stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego oraz rekomendowane kierunki działań dla kraju i poszczególnych województw.

Rada Medyczna przy Premierze rekomenduje podawanie trzeciej dawki szczepienia p. Covid-19

Rada Medyczna przy Premierze RP zarekomendowała dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób z zaburzeniami odporności. Trzecia dawka szczepionki ma być podawana pacjentom nie wcześniej, niż 28 dni od zakończenia podstawowego cyklu szczepień. 

Plan dla Chorób Rzadkich przyjęty przez rząd

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich, przedłożonego przez ministra zdrowia. Rząd przeznaczy ponad 128 mln zł na kompleksowy model opieki dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Plan zakłada poprawę monitorowania zachorowalności i leczenia tego rodzaju chorób z uwidocznieniem pacjenta  w systemie ochrony zdrowia przy pomocy Paszportu Pacjenta z Chorobą Rzadką oraz Polskiego Rejestru Chorób Rzadkich.

Lista leków refundowanych obowiązująca od września 2021

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który będzie obowiązywał od 1 września 2021 r. Do refundacji trafiły m.in. terapia CAR-T, immunoterapia niwolumabem i ipilimumabem w leczeniu czerniaka, złagodzono także kryteria włączenia pacjentów do programu leczenia hipercholesterolemii rodzinnej.

Projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych trafił do konsultacji publicznych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych. Celem pilotażu ma być zweryfikowania potencjału tych przeglądów dla m.in. identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji.

MZ opublikowało projekt wrześniowej listy refundacyjnej

Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek 17 sierpnia 2021 r projekt wrześniowej listy refundacyjnej, konsultacje publiczne trwają do 19 sierpnia. Zgodnie z zapowiedziami wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, finalny projekt mamy poznać w piątek. 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych - poznaj szczegóły

Pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli uzyskać świadczenie pieniężne. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy powołujący Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia, przewiduje, że świadczenia kompensacyjne będą przyznawane na podstawie decyzji Rzecznika Praw Pacjenta.