Artykuły powiązane z hasłem

#ministerstwozdrowia

128 wyników

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego - jak się rozwija

Jeszcze w tym roku licząca obecnie 33 ośrodki sieć Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) ma się powiększyć o, co najmniej, sześć placówek. Do końca 2027 r w całym kraju ma funkcjonować około 300 tego rodzaju miejsc. „Ochrona zdrowia psychicznego, także podczas pandemii, jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, finansowanie więc powinno być zapewnione” - przekonuje Katarzyna Szczerbowska, rzeczniczka Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP).

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej trafił do wykazu prac rządu

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która wprowadza nową strukturę organizacyjną i nowy model zarządzania opieką onkologiczną, które usprawnią organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2021 r.

Artur Drobniak: Stoimy przed gigantycznym kryzysem kadr medycznych

Stoimy przed gigantycznym kryzysem kadr medycznych, które będą emigrować do sektora prywatnego bądź zagranicę – robiły to, robią i robić będą coraz częściej. W wyniku tych działań pracowników w systemie publicznej opieki zdrowotnej będzie coraz mniej, a ci co pozostaną, będą mieli jeszcze gorsze warunki pracy, bo ilość pracy się zwiększy. Jeszcze bardziej spadnie bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i medyków. Jeżeli będziemy dalej postępować zgodnie z tym, jak planuje pan minister, może się skończyć tak jak z covidem. Prognozy odnośnie czwartej fali, mówiąc kolokwialnie, nagle wzięły w łeb. Boimy się, że uderzenie niedoboru kadr w publicznym systemie też nastąpi gwałtownie, a prognozy ministra są całkowicie chybione. - mówi Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

Standardy organizacyjne i akredytacyjne w patomorfologii - trwają szkolenia

Szkolenia adresowane są do pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie patomorfologii oraz pracowników podmiotów leczniczych korzystających z badań patomorfologicznych. W dwóch pierwszych szkoleniach wzięło udział niemal 500 osób. Do szkoleń można dołączyć 25, 29 października lub 3, 4, 8, 15, 24 listopada. Ostatnie spotkanie odbędzie się 1 grudnia.

Pacjenci z zaawansowanym nieoperacyjnym rakiem kolczystokomórkowym skóry od 1 listopada otrzymają dostęp do przełomowej terapii

- Pacjenci, którym zalecany jest cemiplimab to głównie osoby starsze (pow. 65 r.ż.), które w trakcie swojego życia były narażone na dużą ekspozycję słoneczną głównie ze względu na wykonywany zawód – wśród nich znajdują się rolnicy, sadownicy, leśnicy czy pracownicy budowlani. Często z uwagi na wiek oraz schorzenia towarzyszące, większość z nich nie mogła przyjmować chemioterapii stosowanej w praktyce klinicznej. Z tego powodu tak bardzo zależało nam na tym, aby terapia cemiplimabem była dla nich dostępna w ramach refundacji.  Ogromnie cieszy nas decyzja Ministerstwa – zaznacza Szymon Bubiłek, członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

W czwartek 14 października o godz. 12:00 odbywa się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, podczas którego rozpatrzina zostanie informacja Ministra Zdrowia na temat Europejskiego Planu Walki z Rakiem w kontekście nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu.

Standardy akredytacyjne w patomorfologii - ruszają szkolenia

- Oprócz standardów akredytacyjnych, tj. wymagań, które - w zamyśle - musi spełnić jednostka finansowana ze środków publicznego płatnika, szkolenia dotyczą też przygotowań do procesu akredytacji i rozwiązań, które w związku z tym należy wdrożyć w jednostce. Wszystko to będzie wymagało omówienia, bo ze względu na regionalizmy językowe w jednym miejscu w kraju dane określenie może być interpretowane zupełnie inaczej niż w innym. Szkolenia umożliwią dyskusję i wyjaśnienie tych wszystkich kwestii - wyjaśnia prof. Andrzej Marszałek, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów.

Dodatkowy 1 mld na zdrowie w związku z nadwyżką budżetową

We wtorek 21 września, premier Mateusz Morawiecki poinformował o nadwyżce budżetowej w wysokości 80 mld, w konsekwencji której nastąpi nowelizacja budżetu państwa. Spośród tych środków 1 mld rząd przeznaczy na ochronę zdrowia. Pieniądze mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia m.in. świadczenia oraz na podwyżki wynagrodzeń kard medycznych.

Nowy wiceminister zdrowia zajmie się dialogiem społecznym

Piotr Bromber został dziś powołany przez premiera na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jego zadaniem mam być przede wszystkim dialog społeczny ze wszystkimi grupami zawodowymi w ochronie zdrowia oraz pacjentami. Swoje stanowisko objął w trakcie trwającego prostestu zawodów medycznych i białego miasteczka, które stanęło przed kancelarią premiera w sobotę 10 września b.r.

Chorzy na mukowiscydozę manifestowali pod siedzibą koncernu farmaceutycznego

7 września pod siedzibą firmy farmaceutycznej Vertex Pharmaceuticals chorzy na mukowiscydozę manifestowali o dostęp do leków przyczynowych w leczeniu mukowiscydozy, które ratują życie chorych. Ta rewolucyjna terapia zmienia obraz choroby o sto osiemdziesiąt stopni wydłużając jakość i długość życia nawet dwukrotnie. Niestety leczenie, które chory przyjmuje do końca życia to aż 1 200 000 mln zł rocznie.

Mapa potrzeb zdrowotnych 2022–2026

Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapę potrzeb zdrowotnych na lata 2022 - 2026 zawierającą aktualne analizy demograficzne i epidemiologiczne, dotyczące stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego oraz rekomendowane kierunki działań dla kraju i poszczególnych województw.

Rada Medyczna przy Premierze rekomenduje podawanie trzeciej dawki szczepienia p. Covid-19

Rada Medyczna przy Premierze RP zarekomendowała dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób z zaburzeniami odporności. Trzecia dawka szczepionki ma być podawana pacjentom nie wcześniej, niż 28 dni od zakończenia podstawowego cyklu szczepień.