Artykuły powiązane z hasłem

#schizofrenia

12 wyników

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - Zdrowie psychiczne dla wszystkich

Pozbawieni rodzinnego i społecznego wsparcia pacjenci cierpiący na choroby psychiczne, w tym schizofrenię z objawami negatywnymi, stają się zupełnie nieporadni i zależni od innych. Właściwie dobrana terapia farmakologiczna i psychologiczna oraz pomoc najbliższych pozwala wrócić im do pełnienia ról społecznych sprzed epizodu choroby. 10 października odchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (ang. World Mental Health Day).

10 września - Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

Schizofrenia jest schorzeniem stygmatyzującym. Wynika to z błędnych przekonań oraz mitów o chorobie, utrzymujących się w świadomości społecznej. Podejmując walkę ze stereotypami, 10 września obchodzimy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.

Posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT nr 43/2021 - 13 września 2021

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 13 września 2021 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Latuda (lurasidonum) we wskazaniu: leczenie schizofrenii u młodzieży w wieku od 13. roku życia.

Leczenie schizofrenii w Polsce - relacja z posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego

Schizofrenia to jedna z najcięższych chorób przewlekłych w obszarze zdrowia psychicznego. Według danych NFZ, liczba pacjentów z rozpoznaną schizofrenią korzystających w ciągu ostatnich lat ze świadczeń medycznych w Polsce wyniosła ok. 150-160 tys. osób, szacuje się jednak, że liczba chorych może sięgać nawet 200 tys. Aby zapewnić pacjentom dostęp do optymalnego leczenia, konieczne jest umożliwienie im dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej farmakoterapii, wspartej psychoterapią. Ważny jest także szybki dostęp do stałej opieki, co zapewniają Centra Zdrowia Psychicznego - wskazywali eksperci podczas posiedzenia Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w dniu 1 czerwca.

Posiedzenie Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego 1.06.21 - transmisja

We wtorek o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Podkomisji stała do spraw zdrowia psychicznego (ZDR), którego tematem będzie rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat leczenia schizofrenii w Polsce oraz dyskusja na temat schizofrenii z przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi (diagnostyka, leczenie, terapia po leczeniu). Oglądaj transmisję na żywo.

Światowy Dzień Schizofrenii - 24 maja

Światowy Dzień Schizofrenii (ang. World Schizophrenia Day/World Schizophrenia Awareness Day) obchodzony jest corocznie 24 maja. Jego ideą jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat tej ciężkiej i stygmatyzującej choroby. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała schizofrenię za jedną z najbardziej katastrofalnych chorób, które przyczyniają się do globalnego obciążenia chorobami społeczeństw świata.

Droga schizofrenia - koszty pośrednie a bezpośrednie choroby

Prawie 70 proc. chorych na schizofrenię z przeważającymi objawami negatywnymi przebywa na rencie z tytułu niezdolności do pracy, ponad 90 proc. pacjentów otrzymuje świadczenia w związku ze swoją chorobą. Średnio na pacjenta z przeważającymi objawami negatywnymi schizofrenii, poza kosztami leczenia, rocznie społeczeństwo wydaje prawie 50 tys. złotych – wynika z raportu „Schizofrenia z objawami negatywnymi” PZWL Wydawnictwa Lekarskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Schizofrenia Forum 2021 - postęp w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń psychotycznych w dobie kryzysu epidemiologicznego

Tegoroczna odsłona konferencji Schizofrenia Forum 2021 poświęcona została zaburzeniom psychotycznym w dobie kryzysu epidemicznego. Eksperci analizowali zależność między zaburzeniami psychotycznymi a zachorowalnością na COVID-19, konsekwencje infekcji u osób chorujących na schizofrenię, a także wyzwania psychiatrii wobec pandemii. Dodatkowo, omawiane były nowoczesne metody leczenia zarówno poza, jak i farmakologicznego objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii.

Schizofrenia - poważne konsekwencje choroby odczuwają także opiekunowie

Schizofrenia stanowi poważne obciążenie psychiczne, fizyczne i społeczne  nie tylko dla pacjentów, ale także dla ich rodzinBadania Gedeon Richter dotyczące schizofrenii wykazało, że co najmniej połowa opiekunów chorych na schizofrenię z trudem radzi sobie z obciążeniem finansowym –  60% ma poważne problemy z utrzyma­niem pracy, a 50% brakuje kontaktu z innymi opiekunami.

Objawy negatywne schizofrenii - kluczowa rola farmakoterapii

Schizofrenia to jedna z najcięższych chorób przewlekłych w obszarze zdrowia psychicznego, wymagająca kompleksowej i nowoczesnej terapii zarówno farmakologicznej, jak i psychologicznej.  Objawy negatywne tego schorzenia, m.in. utrata zdolności do przeżywania i wyrażania emocji, zmniejszenie motywacji do działania, czy obniżenie energii życiowej, wykluczają chorego z życia społecznego na wszystkich płaszczyznach, a ich zwalczanie stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w psychiatrii.

Dziś Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

15 września obchodzimy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Schizofrenia to jedna z najbardziej stygmatyzujących i najcięższych chorób przewlekłych z obszaru zdrowia psychicznego. W 2019 roku szacowana liczba osób dorosłych w Polsce, chorych na schizofrenię, wynosiła ok. 250 tys., ze świadczeń medycznych skorzystało 182 tys. osób[1].

Dziś Światowy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

10 września obchodzimy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Schizofrenia to jedna z najbardziej stygmatyzujących i najcięższych chorób przewlekłych z obszaru zdrowia psychicznego. W 2019 roku szacowana liczba osób dorosłych w Polsce, chorych na schizofrenię, wynosiła ok. 250 tys., ze świadczeń medycznych skorzystało 182 tys. osób[1]