Artykuły powiązane z hasłem

#leczenie

166 wyników

Innowacyjne leczenie farmakologiczne niewydolności serca - zalecenia i korzyści kliniczne

O wskazaniach i korzyściach klinicznych z leczenia farmakologicznego niewydolności serca w kontekście zapowiedzi resortu zdrowia o możliwej refundacji terapii rozmawiamy z prof. IK dr hab. n. med. Przemysławem Leszkiem, Kierownikiem Kliniki Niewydolności Serca i Transplantacji Narodowego Instytutu Kardiologii, przewodniczącym Sekcji Niewydolności Serca PTK oraz dr hab. n. med. Agnieszką Pawlak, Kierownik Pododdziału Niewydolności Serca Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA.

Astma pod kontrolą?

Astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych układu oddechowego. W Polsce choruje na nią ponad 4 mln. osób, a tylko 2 mln. jest aktywnie leczonych i posiada rozpoznanie. Kilka tysięcy chorych ma objawy astmy ciężkiej i także w tym przypadku wielokrotnie mniejsza ilość osób (ok. 1100) jest poddana terapii, odpowiedniej do stopnia klinicznego choroby. Odpowiednio leczona astma jest do opanowania, a wtedy pozwala na normalne, aktywne życie. Niestety tylko 30% pacjentów w Polsce ma pełną kontrolę astmy. U pozostałych 70% kontrola jest suboptymalna lub nie ma jej wcale1.

Komisja Europejska zarejestrowała fedratynib Bristol Myers Squibb do leczenia dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną i z wtórną mielofibrozą

Fedratynib – doustny lek stosowany raz na dobę – jest pierwszą nową opcją leczenia mielofibrozy zarejestrowaną w Europie od niemal dekady Zastosowanie fedratynibu spowodowało klinicznie znaczące zmniejszenie objętości śledziony i objawów choroby u pacjentów z mielofibrozą, u których leczenie ruksolitynibem zakończyło się niepowodzeniem, którzy nie tolerują ruksolitynibu lub nie byli dotychczas leczeni inhibitorami JAK.

RDTL dla chorych na mukowiscydozę - szansa na leczenie

Czy Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych po raz pierwszy zostanie uruchomiony w przypadku chorego na mukowiscydozę, by uratować jego życie? Innowacyjna i bardzo droga terapia lekami Kalydeco i Kaftrio jest jedyną szansą dla chorych na mukowiscydozę w Polsce, którzy czekają na ich refundację. Trwa właśnie XX tydzień mukowiscydozy. Czy będzie on wyjątkowy dla pacjentów?  Czy chory z gdańskiego Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego otrzyma leki ostatniej szansy?

Eksperci zrzeszeni w ramach Koalicji na rzecz Leczenia Astmy: stan leczenia astmy w Polsce wymaga pilnych zmian systemowych

Astma ze względu na wysoki wskaźnik zachorowalności staje się chorobą społeczną, a wzrost zapadalności na nią wpisuje się w trend epidemii chorób alergicznych. Jako choroba przewlekła, towarzyszy choremu przez całe życie,
stanowiąc istotne obciążenie dla niego, jego rodziny, jak i dla systemów opieki zdrowotnej. 
Astma jest jednostką chorobową, której do tej pory w Polsce nie poświęcano należytej uwagi, a pandemia COVID-19 jeszcze mocniej uwydatniła konsekwencje nieprawidłowości w leczeniu, braków systemowych oraz niskiej świadomości społecznej.

ABM przeznaczy 100 mln na diagnostykę i leczenie chorób rzadkich

Choroby rzadkie to ciężkie, często zagrażające życiu schorzenia, na które zapada 6 do 8% populacji. Oznacza to, że w Polsce żyje około 3 milionów osób z chorobą rzadką. Leczenie ich wymaga interdyscyplinarnego, wielopłaszczyznowego i skoordynowanego podejścia, wyrównującego szansę pacjentów cierpiących na choroby rzadkie. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Agencja Badań Medycznych uruchomiła 100 mln zł grantu dedykowanemu badaniom nad najrzadszymi schorzeniami.

Innowacje technologiczne i terapeutyczne w radioterapii zapewniają lepszą i spersonalizowaną terapię pacjentów

O trendach w rozwoju światowej radioterapii, innowacyjnych technologiach i korzyściach klinicznych z ich zastosowania w leczeniu nowotoworów rozmawiamy z Matthias'em Franz'em, prezesem i dyrektorem generalnym Accuray na Europę, Indie, Bliski Wschód i Afrykę. Zapraszamy do przeczytana wywiadu.

Rak z komórek Merkla (MCC) – rzadki nowotwór o wyjątkowej złośliwości

Zbliża się Światowy Dzień Walki z Rakiem, który na całym świecie obchodzony jest 4 lutego. Ten szczególny dzień ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat profilaktyki oraz sposobów walki z chorobami nowotworowymi, do których m.in. zalicza się rzadki i bardzo agresywny nowotwór – rak z komórek Merkla.

Eksperci apelują o złagodzenie kryteriów leczenia SM w Polsce

W opinii ekspertów złagodzenie kryteriów włączenia do II linii powinno być jednym z priorytetów w opiece nad pacjentem z SM w 2021. - Dostęp do drugiej linii powinien być podyktowany zaleceniami międzynarodowymi, zapisami Charakterystyki Produktu Leczniczego czyli zapisami medycznymi, a nie administracyjnymi – przekonywała z kolei prof. Monika Adamczyk-Sowa, prezes-elekt Sekcji Stwardnienia Rozsianego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Pacjenci z ciężkim AZS potrzebują pomocy tu i teraz

Stany depresyjne z powodu atopowego zapalenia skóry (AZS) towarzyszą 27% polskich pacjentów, natomiast aż 14% ma myśli samobójcze. Większość z nich to pacjenci z ciężką postacią AZS, dla których jedynym ratunkiem może być terapia biologiczna refundowana w większości krajów europejskich, niestety nie w Polsce.

Oskar Kowalski: ablacje coraz bardziej skuteczne i… delikatne

Nowoczesne elektrody używane w trakcie zabiegów ablacji arytmii mogą w ciągu jednego cyklu zebrać w sercu nie jedno, lecz nawet kilkanaście pobudzeń elektrycznych. Systemy mapowania trójwymiarowego w krótkim czasie analizują nie 100 czy 200, ale aż kilkadziesiąt tysięcy punktów. Dzięki temu elektrofizjolodzy są w stanie skutecznie leczyć najbardziej złożone arytmie. Jeszcze zaledwie kilka lat temu leczenie arytmii było dużo trudniejsze, a czasem po prostu niemożliwe – mówi prof. Oskar Kowalski, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Symulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Vir Biotechnology i GSK ogłosiły wspierane przez NHS badanie AGILE oceniające stosowanie preparatu VIR-7832 we wczesnym leczeniu COVID-19

Firmy Vir Biotechnology i GSK ogłosiły wspierane przez NHS badanie AGILE oceniające stosowanie preparatu VIR-7832 we wczesnym leczeniu COVID-19. Drugie przeciwciało monoklonalne opracowane dzięki współpracy firm Vir i GSK zostanie poddane badaniom jako potencjalne leczenie COVID-19. Planowane badanie ma się rozpocząć w I kwartale 2021 r. w licznych ośrodkach w Wielkiej Brytanii.