Artykuły powiązane z hasłem

#leczenie

431 wyników

Access Gap – premiera interaktywnej platformy prezentującej dane dot. dostępu do innowacyjnych technologii lekowych stosowanych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Access Gap to pierwsza interaktywna platforma internetowa prezentująca dostęp do innowacyjnych leków i rozwiązań diagnostycznych w dziesięciu jednostkach chorobowych. Udostępnione na stronie internetowej https://gapv4.eu/pl/ dane w przystępny sposób obrazują zróżnicowane aspekty diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, rzadkich i przewlekłych, dając szeroką i rzetelną informację interesariuszom systemu ochrony zdrowia o obszarach wymagających intensyfikacji działań na rzecz pełniejszego dostępu do innowacji medycznych dla pacjentów, a tym samym wyrównywania szans na dłuższe i lepszej jakości życie chorych.

Szpital Allenort w Warszawie: Terapia krótkoterminowa dla pacjentów psychiatrycznych z podwójną diagnozą

U coraz większej liczby pacjentów psychiatrycznych chorobie psychicznej, jak choroba afektywna dwubiegunowa, depresja czy schizofrenia, towarzyszy uzależnienie. Mówi się wówczas o tzw. podwójnej diagnozie. Często trudno do końca stwierdzić, co było pierwsze – czy w wyniku uzależnienia uaktywniła się choroba psychiczna, czy też pacjent używkami lub zachowaniami zagłusza objawy choroby psychicznej, co przeradza się w uzależnienie.

Profilaktyka i wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na wyleczenie pacjenta

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na szybsze i skuteczniejsze leczenie, a przede wszystkim na wyleczenie pacjenta. Z punktu widzenia ekonomicznego jest odciążeniem dla budżetu państwa, ponieważ dzięki niej zmniejszają się koszty terapii. Z wykonywania diagnostyki już na wczesnym etapie rozwoju choroby wynikają same korzyści, a mimo to nawyk chodzenia Polaków na badania profilaktyczne wciąż nie jest na zadowalającym poziomie.

Zmiany w leczeniu raka nerki na majowej liście refundacyjnej

Majowe obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych poszerza się o 120 produktów bądź nowych wskazań. Pozytywne decyzje refundacyjne zwiększyły dostęp polskich pacjentów do wielu terapii m.in. w raku nerki.

Astma u dzieci - dobrze wiedzieć jak ją leczyć

Astma zazwyczaj zaczyna się w dzieciństwie i bezwzględnie trzeba ją leczyć. Podstawą terapii są – podobnie jak u dorosłych – wziewne leki sterydowe, a często obawiają się ich rodzice. Niesłusznie. - To są leki bezpieczne – zapewnia prof. Marek Kulus, pediatra i alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Afazja: przyczyny, rokowania, leczenie

Afazja upośledza komunikację w bardzo różnorodny sposób - niektórzy nie potrafią budować zdań, a nawet ich rozumieć, inni mówią płynnie, ale ich wypowiedzi nie mają sensu. Często jest efektem udaru, ale ma też inne przyczyny. Na szczęście wielu chorym, przynajmniej do pewnego stopnia, można pomagać.

Miliardy złotych niewykorzystane, a pacjenci czekają na dostęp do nowoczesnych leków na raka…

Oncoindex, wskaźnik mierzący poziom dostępności do terapii onkologicznych, wzrósł w Polsce o 2 punkty w porównaniu ze styczniem 2022. Bardzo ważne zmiany nastąpiły m.in. w refundacji leków w raku wątroby czy nerki. Jednak Polacy wciąż nie mają dostępu do 62 ze 132 rekomendowanych leków, a miliardy złotych, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel, leżą zamrożone na kontach NFZ i Funduszu Medycznego.

Novo Nordisk sfinansuje rozwiązania start-upów, które ułatwią dostęp do świadczenia opieki zdrowotnej osobom chorującym na otyłość w Polsce

Novo Nordisk ogłasza inicjatywę Akcelerator opieki nad pacjentem z otyłością, która ma zrewolucjonizować sposób, w jaki diagnozowana i leczona jest otyłość w Polsce. W ramach Akceleratora start-upy i scale-upy z branży zdrowia cyfrowego, z Polski i nie tylko, do 31 lipca 2022 r. za pośrednictwem strony www.novonordisk.pl mogą zgłaszać projekty, które zapewnią łatwe i dostępne świadczenia opieki zdrowotnej osobom chorującym na otyłość w Polsce. Wybrane projekty otrzymają finansowanie od Novo Nordisk.

Prof. Tadeusz Orłowski: Obecnie leczenie raka płuca jest nastawione na znaczne przedłużenie życia chorego, a nawet wyleczenie

Współczesna medycyna oferuje pacjentom wiele możliwości leczenia w razie zachorowania na raka płuca, choć wciąż wczesne wykrycie nowotworu to najsilniejszy czynnik poprawiający rokowanie. O tym, jak obecnie pomaga się pacjentom z rakiem płuca i barierach, jakie napotykają, opowiada prof. Tadeusz Orłowski z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Leczenie SMA – nowe wyzwania i nowe możliwości

Niewiele jest chorób rzadkich, w których jest dostępna więcej niż jedna terapia. W rdzeniowym zaniku mięśni (SMA) zarejestrowane są obecnie aż trzy leki – o różnych mechanizmach działania i różnych drogach podawania. Marzeniem klinicystów jest sytuacja, w której wszystkie trzy terapie byłyby refundowane, bo dzięki temu istniałaby możliwość zaproponowania pacjentowi takiego leczenia, które najbardziej odpowiada jego indywidualnym potrzebom i preferencjom. Aktualnie w Polsce refundowany jest jeden z tych leków. Jakie czynniki wpływają na decyzję płatnika o refundacji leku – wyjaśnia prof. dr hab. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Majowa lista refundacyjna nie dla pacjentów z AZS

Nastoletni pacjenci cierpiący na ciężką postać atopowego zapalenia skóry wciąż czekają na dostęp do skutecznego leczenia. Na projekcie majowej listy leków refundowanych nadal nie ma dupilumabu, który mógłby ulżyć ich cierpieniu. - To kolejne miesiące życia z bólem i niewyobrażalnym świądem, którego można uniknąć – apeluje Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.

Wirtualna Klinika szansą na szybszą diagnozę ultrarzadkich chorób, takich jak choroba Fabry’ego

„Jesteśmy różni, łączy nas Fabry” - mówią pacjenci w spocie kampanii edukacyjnej poświęconej chorobie Fabry’ego. Wśród nich są kobiety i mężczyźni, których historie pokazują, że objawy tej choroby są bardzo niejednorodne, mają niejednakową intensywność, nie wszystkie występują w pełnym spektrum oraz rozłożone są w różnych okresach życia. Symptomy choroby Fabry’ego zwykle leczone są u lekarzy wielu specjalizacji, którzy nie mają ze sobą kontaktu, a wdrażane leczenie podyktowane jest często poprzez ich dyscyplinę medyczną. To wszystko powoduje, że diagnoza zajmuje wiele lat, a nieleczona choroba prowadzi do trwałych uszkodzeń organizmu, ogromnego bólu oraz zbyt wczesnej śmierci pacjentów. W ramach kampanii promowane jest nowoczesne, interdyscyplinarne narzędzie diagnostyczne w chorobach rzadkich – Wirtualna Klinika.