Artykuły powiązane z hasłem

#leczenie

543 wyników

Chorzy z umiarkowaną postacią AZS bez dostępu do skutecznego leczenia – apelują do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to nawracająca choroba zapalna, którą charakteryzują bolesne zmiany na skórze. Dla osób najbardziej nią dotkniętych w Polsce jest refundowany tylko jeden lek. Jednak nawet on nie może być podany każdemu pacjentowi wymagającemu leczenia, bowiem jest dostępny wyłącznie dla dorosłych z ciężką postacią choroby. Tymczasem jest grupa chorych, która zmaga się niemal z takimi samymi problemami jak przy postaci ciężkiej i wciąż nie ma dostępu do skutecznego leczenia. Pacjenci zwrócili się do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian w programie lekowym.

Padaczka u dziecka– diagnostyka i nowoczesne leczenie

Padaczka – znana również jako epilepsja – jest jednym z najczęstszych schorzeń neurologicznych występujących u dzieci. Szacuje się, że w Polsce zmaga się z nią ok. 200 tysięcy kilkulatków, czyli prawie 0,5% społeczeństwa. W przypadku małych pacjentów szczególnie ważna jest dobra diagnostyka, która może potwierdzić lub też wykluczyć niepadaczkowe zaburzenia napadowe. Istotne są również nowoczesne metody leczenia.

W chorobie Devica liczy się czas

Choroba Devica (NMOSD) bywa mylona ze stwardnieniem rozsianym (SM). Jest to jednak zupełnie inny zespół chorobowy, o innych przyczynach, objawach i rokowaniach. Cechą odróżniającą chorobę Devica od stwardnienia rozsianego jest także wiek zachorowania – na SM zapadają przede wszystkim ludzie młodzi, około dwudziestoletni, podczas gdy zespół Devica ujawnia się zazwyczaj później, bliżej 40. roku życia. Zdarzają się także przypadki NMOSD o tzw. późnym początku, w których objawy pojawiają się dopiero po 60. czy nawet 70. roku życia. Taka sytuacja miała miejsce u pani Wiesławy.

Zmiana perspektywy życia chorych na rdzeniowy zanik mięśni w Polsce

„Uczestniczymy w czymś, co odmieniło perspektywę myślenia o chorobie SMA - wcześniej nieuchronnie śmiertelnej - dzisiaj  chorobie przewlekłej” - prof. dr hab. n med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni, Klinika Neurologii i Epileptologii w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

Europejski Tydzień Urologii 2022: Rak pęcherza moczowego: 6 kroków, które trzeba podjąć

Diagnozowanie i leczenie choroby nowotworowej to obecnie skomplikowany, wieloetapowy proces. Łatwo się w nim pogubić. Zwłaszcza, że podejrzeniu lub rozpoznaniu raka towarzyszą silne emocje, takie jak lęk, poczucie bezsilności czy gniew, które utrudniają racjonalne działanie. Tymczasem, pewne kroki na tej drodze powinny być realizowane w określonej kolejności – to rzutuje na rokowania i szanse na wyzdrowienie. Dlatego, aby ułatwić chorym na raka pęcherza i ich opiekunom przejście przez proces diagnostyczo-terapeutyczny, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych opracowała „Ścieżkę diagnostyki i leczenia pacjenta z rakiem pęcherza”. To przystępny informator, który wyjaśnia drogę od zauważenia niepokojących objawów przez diagnozę, aż po terapię i postępowanie po zakończonym leczeniu.

Optymalne leczenie stwardnienia rozsianego hamuje zanik mózgu i pozwala na aktywność zawodową

W czasie dorosłego życia każdego człowieka dochodzi do stopniowego, powolnego zmniejszania się objętości mózgu. Proces ten, nazywany atrofią mózgu, zachodzi znacznie szybciej u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM). Na szczęście, wczesne rozpoznanie choroby i włączenie wysoko skutecznego leczenia może hamować proces zanikania mózgu, co potwierdzają obserwacje z praktyki klinicznej lekarzy neurologów. Dzięki temu pacjenci pozostają sprawni, zarówno ruchowo, jak i mentalnie, mogą normalnie funkcjonować i wykonywać pracę zawodową.

Preparat będący połączeniem długo działających przeciwciał został zatwierdzony na terenie UE w leczeniu COVID-19

Produkt leczniczy firmy AstraZeneca (tiksagewimab z cilgawimabem, wcześniej AZD7442) będący połączeniem długodziałających przeciwciał monoklonalnych, został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (UE) w leczeniu COVID-19 w populacji osób dorosłych i młodzieży od 12. roku życia o wadze co najmniej 40 kg, którzy nie wymagają podawania tlenu i którzy są w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Badanie III fazy TACKLE wykazało, że połączenie przeciwciał monoklonalnych znacząco redukuje ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 lub zgonu.

Niewiele potrzeba, aby standard leczenia  pacjentów hematoonkologicznych był bardzo dobry

Sytuacja pacjentów hematoonkologicznych znacznie się poprawiła przez ostatnie lata. Zakończyło się wiele badań klinicznych i zarejestrowano nowe leki. Wiele z nich już jest dostępnych dla polskich pacjentów. Tylko w 2022 roku sfinansowano 14 nowych wskazań w hematoonkologii. Eksperci medyczni i przedstawiciele organizacji pacjentów dziękowali za te zmiany Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu podczas posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Onkologii, które odbyło się 15 września br. Wszyscy zgodnie podkreślili, że bez wzorcowej współpracy całego środowiska medycznego i organizacji pacjentów z Ministerstwem Zdrowia nie byłyby możliwe te zmiany.

W tej chorobie liczy się dosłownie każda godzina. W Polsce jej rozpoznanie wciąż jest problemem

Pojawia się nagle i bardzo szybko postępuje, a bez właściwej diagnozy 90 proc. chorych umrze w ciągu maksymalnie dwóch tygodni. Dlatego w tej chorobie liczy się dosłownie każda godzina. Mowa o aTTP, czyli zakrzepowej plamicy małopłytkowej, która daje mało charakterystyczne objawy, przez co tak problematyczne jest jej rozpoznanie. 

ProstaTaHistoria. Co należy zmienić w systemie opieki nad chorymi z nowotworem gruczołu krokowego w Polsce?

Z okazji Europejskiego Dnia Prostaty Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej zorganizowała warsztaty, poświęcone sytuacji pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w Polsce. Celem spotkania będącego jednym z elementów kampanii „ProstaTaHistoria”, było wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą najnowszych europejskich trendów w leczeniu tego nowotworu oraz oczekiwanych przez pacjentów i ekspertów kierunków zmian w systemie leczenia raka prostaty w Polsce.

Europejski Dzień Prostaty - wczesne wykrycie raka daje szansę na wyleczenie

Ze wszystkich chorób nowotworowych dotykających polskich mężczyzn, rak gruczołu krokowego ma największą dynamikę wzrostu zachorowalności przy jednoczesnym wzroście śmiertelności. Statystycznie jest diagnozowany u jednego na siedmiu mężczyzn w Polsce. Według ekspertów COVID-19 znacząco zatrzymał wykrywalność, więc teraz lekarze mierzą się z tzw. długiem zdrowotnym, czyli nagłym wzrostem liczby pacjentów z rakiem prostaty i to w bardziej zaawansowanych stadiach.

Czy leki 70 plus uratują budżety seniorów?

W obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej polscy seniorzy potrzebują wsparcia. Z badań zleconych przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” profesjonalnej agencji badawczej wynika, że wydatki na leki obciążają budżety domowe prawie 95 proc. osób starszych, a ponad 80 proc. zdarzyło się w ostatnich kilku miesiącach nie wykupić recept z uwagi na ceny leków. Nadzieją dla seniorów może być rozszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o populację 70+. Wyniki badań i coraz bardziej uzasadnione obawy seniorów o swoją przyszłość, są najlepszym dowodem, że to jest najwyższy czas na takie działania.