Artykuły powiązane z hasłem

#leczenie

659 wyników

Udostępnienie podskórnych form podania leków może zrewolucjonizować leczenie i jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta. To o tyle istotne, że SM jest chorobą młodych ludzi, aktywnych zawodowo i społecznie, często kobiet, które mają plany macierzyńskie. W tym kontekście istotne jest nie tylko szybkie włączenie leczenia, w tym dobór odpowiedniej terapii w zależności od przebiegu choroby i jej intensywności, ale też zwiększanie dostępności nowych, wygodniejszych form podawania leków.

Profilaktyka, diagnostyka i nowoczesne leczenie – polskie pacjentki nie muszą umierać na raka trzonu macicy

Zwrócenie większej uwagi na profilaktykę, wdrożenie wytycznych polskich ekspertów w zakresie diagnostyki i leczenia oraz dostęp do nowoczesnych terapii – to zdaniem uczestniczek debaty „Rak trzonu macicy - epidemiologia i organizacja leczenia” zorganizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera w ramach konferencji „Zdrowie Kobiety ‘2023” sposoby na poprawę sytuacji polskich pacjentek z rakiem trzonu macicy. Statystyki raka endometrium w Polsce są alarmujące, co wskazuję na potrzebę podjęcia pilnych działań w tym obszarze.

Przetoki okołoodbytnicze – najbardziej dotkliwe powikłanie choroby Leśniowskiego-Crohna

Silny, nie dający się uśmierzyć ból, sącząca się wydzielina, brudząca ubranie i podrażniająca skórę na pośladkach oraz zaburzenia funkcji zwieraczy. To bardzo uciążliwe i jednocześnie krępujące objawy, towarzyszące przetokom okołoodbytniczym, które są jednym z powikłań choroby Leśniowskiego-Crohna, a niekiedy pierwszą jej manifestacją. O przetokach mówi się niewiele, bo jest to temat wstydliwy, stąd społeczna świadomość istnienia takiego schorzenia jest niewielka. Tymczasem przetoki dotyczą zazwyczaj osób młodych – często, dopiero wkraczających w dorosłość, dwudziestokilkulatków.

Najnowsze dane długoterminowe potwierdzają skuteczność satralizumabu w leczeniu NMOSD

– Opublikowane w styczniu 2023 najnowsze wyniki badań klinicznych SAkuraSky i SAkuraStar potwierdziły wysoką skuteczność tej terapii oraz korzystny profil bezpieczeństwa u pacjentów otrzymujących satralizumab przez prawie 4 lata – mówi prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Zachęcamy do przeczytania wywiadu.

Powstanie standard postępowania w diagnostyce i leczeniu endometriozy

Endometrioza dotyka jedną na 10 kobiet, a niestety diagnoza trwa średnio około 9 lat. Nowo powstały przy ministrze zdrowia zespół doradczy zamierza ustandaryzować protokół postępowania podczas diagnostyki i leczenia endometriozy, tak aby każda pacjentka miała możliwość przejścia przez optymalną ścieżkę leczenia.

Prawidłowe rozpoznanie postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego pozwala na skuteczne leczenie

Ważne jest, żeby jak najszybciej prawidłowo rozpoznać postać pierwotnie postępującą stwardnienia rozsianego, bo wówczas możemy zaproponować pacjentowi skuteczne w tej postaci leczenie, które może zahamować postęp niepełnosprawności. A lek jest najbardziej skuteczny – co zostało udowodnione w badaniach klinicznych – w początkowym stadium choroby – mówi prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Najpilniejsze potrzeby polskich pacjentek w obszarze onkologii

W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej podsumowała ostatnie wydarzenia oraz wskazała na najpilniejsze potrzeby w obszarze nowotworów, które najczęściej dotykają kobiety. Jak podkreśla Anna Kupiecka – Prezes Fundacji, potrzeby te w równym stopniu dotyczą kwestii leczenia i dostępu do nowoczesnych terapii, jak również działań w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Prof. Mariusz Wyleżoł: Przestańmy tłumaczyć rozwój choroby otyłościowej tzw. „zajadaniem stresu”

Przestańmy zatem tłumaczyć rozwój choroby otyłościowej tzw. „zajadaniem stresu”. To tak jakbyśmy tłumaczyli czynnikami zewnętrznymi każdą chorobę nowotworową. Przecież nikt nie mówi: zachorował na raka, bo miał stresującą pracę, zachorowała na nadczynność tarczycy, bo mąż ją zdradzał. Zacznijmy od tego, że żyjemy i jesteśmy zdrowi dzięki zdolności organizmu do utrzymania homeostazy, w tym wypadku homeostazy energetycznej. Jeżeli coś się zacięło, przestało prawidłowo działać w naszym organizmie, to przestajemy utrzymywać homeostazę energetyczną i zaczynamy chorować na otyłość. - podkreśla prof. rof. Mariusz Wyleżoł, chirurg bariatra, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Kolejne dobre zmiany w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca

Kolejna lista refundacyjna przyniosła bardzo dobre informacje dla chorych na raka płuca. Tym razem od 1 marca rozszerzeniu uległ program leczenia drobnokomórkowego raka płuca, który w nowej odsłonie dopuszcza zastosowanie leczenia aż dwoma lekami z grupy immunoterapeutyków – atezolizumabem lub durwalumabem. Oba immunoterapeutyki są stosowne w skojarzeniu z chemioterapią. To jednak nie wszystko. Zwiększa się również zakres stosowania immunoterapii o chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego.

TOP 10 ONKO 2023 - lista leków, które powinny jak najszybciej uzyskać refundację

Polscy onkolodzy kliniczni wybrali w drodze głosowania dziesięć leków, które powinny jak najszybciej uzyskać refundację. Pierwsze miejsce na liście TOP 10 ONKO 2023 – podobnie jak rok temu – zajęła terapia przeznaczona dla chorych na raka piersi.

Chłoniak grudkowy oraz DLBCL – priorytety refundacyjne w hematologii w 2023 roku

Eksperci kliniczni z całej Polski wzięli udział w spotkaniu poświęconym tematyce priorytetów refundacyjnych w hematologii pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Ewy Lech-Marańdy. Uczestnicy dyskusji wskazali na najpilniejsze potrzeby i oczekiwania wobec dostępu do nowych metod leczenia. Wśród omawianych chorób znalazły się m.in. chłoniak grudkowy oraz chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL).

Ratunek dla pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu zmienia życie pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną i z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego

Działanie inhibitora PCSK9 polega na tym, że blokuje gen PCSK9, powoduje to, iż cholesterol LDL (zły) jest rozkładany w wątrobie i nie trafia do krwiobiegu. W przypadku inklisiranu, poprzez działanie na siRNA zapobiegamy tworzeniu białka PCSK9. Zmniejsza się przez to ryzyko chorób oraz incydentów sercowo-naczyniowych. Są to bezpieczne i bardzo skuteczne leki – mówi profesor dr n. med. Krzysztof Milewski, kardiolog, ordynator Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, American Heart of Poland.