Artykuły powiązane z hasłem

#terapia

30 wyników

Szpital Allenort w Warszawie: Rusza Oddział Psychoterapii Uzależnień

W pierwszym w Polsce prywatnym pełnoprofilowym szpitalu psychiatrycznym Allenort od października osoby uzależnione m.in. od używek (alkohol, leki) lub zachowań/czynności (hazard, Internet, gry, zakupy, telefon komórkowy) będą mogły rozpocząć kompleksową terapię pod opieką specjalistów psychoterapii uzależnień w trakcie 30-dniowego pobytu na Oddziale Psychoterapii Uzależnień.

Czy jesteśmy świadkami przełomu w leczeniu stwardnienia rozsianego?

Jeszcze do niedawna terapia nowo zdiagnozowanych pacjentów z SM rozpoczynała się od leków o mniejszej skuteczności. Obecnie na świecie obserwuje się nowy kierunek w leczeniu stwardnienia rozsianego. Coraz częściej w praktyce klinicznej od samego początku terapii stosuje się wysoko efektywne terapie (tzw. HET – highly effective treatment).

Otwarcie Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki i Terapii FAS we Wrocławiu

Przy „marszałkowskiej” jednostce – Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, rozpoczyna działalność Centrum Diagnostyki i Terapii FAS, w którym dzieci i młodzież obciążone Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych otrzymają bezpłatną opiekę medyczną. Co roku w Polsce rodzi się około 1000 dzieci z FAS. Jedno dziecko na 100 cierpi na zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez ich matki w czasie ciąży, a jedno dziecko na 500 ma FAS. Na świat przychodzi 10 razy więcej dzieci z pełnoobjawowym FAS niż z zespołem Downa.

Innowacyjne terapie pozwalają na ograniczenie hospitalizacji chorych i zmniejszenia ryzyka zakażenia Covid-19

Zapewnienie bezpiecznego leczenia pacjentom niesamodzielnym i przewlekle chorym powinno stać się priorytetem podczas nadchodzącej, kolejnej fali COVID-19. Unikanie zbędnych hospitalizacji chorego oraz długotrwałej ekspozycji na wirusa może zapobiec wzrostowi liczby zakażeń. Dlatego należy zwrócić uwagę na rozwiązania innowacyjne, jakim jest np. podskórna forma podania niektórych leków.

Migrena i depresja chodzą w parze, czyli współistnienie pełne bólu

Według Światowej Organizacji Zdrowia migrena, jest jedną z 20 chorób o największym, negatywnym wpływie  na życie człowieka[1] i drugą w kolejności, po udarach mózgu, która wiąże się z największym obciążeniem zdrowotnym. To nie tylko ból głowy, ale szereg objawów towarzyszących, takich jak nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, połowicze drętwienia, zaburzenia mowy, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, światło, dotyk, dźwięki czy zapachy.

Terapia CAR-T refundowana od 1 września w ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek B

Terapia CAR-T (tisagenlecleucel) we wskazaniu nawrotowa lub oporna na leczenie ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B (r/r B-ALL) u dzieci i dorosłych do 25. r.ż. została umieszczona w projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia w sprawie wykazu leków refundowanych. Wykaz ma obowiązywać od 1 września 2021 r. CAR-T to przygotowywana indywidualnie, jednorazowa terapia genowo-komórkowa, która do walki z nowotworem wykorzystuje układ odpornościowy dzięki poddaniu modyfikacji genetycznej limfocytów T pacjenta. W wyniku tej ingerencji limfocyty zyskują dodatkowy receptor, tzw. chimerowy receptor antygenowy, wychwytujący i niszczący komórki nowotworu.

Przełom w leczeniu padaczki? Nowe technologie wspierają epileptologów

Zespół polskich inżynierów i lekarzy opracował unikatowy system wspierający diagnozowanie i leczenie padaczki. Oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym narzędzie może być szansą na postępy terapeutyczne nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Rak prostaty - wykorzystać dostępne możliwości leczenia

Z ok. 16 tysiącami nowych przypadków rocznie rak prostaty już teraz jest jednym z dominujących nowotworów wśród mężczyzn w Polsce. Jednocześnie szacunki wskazują,  że w kolejnych latach liczba przypadków będzie sukcesywnie rosnąć. Innowacyjne opcje terapeutyczne, kompleksowa opieka, czy też nowoczesne rozwiązania chirurgiczne dają jednak nadzieję na powstrzymanie tej epidemii. Tę szansę i możliwości trzeba jednak właściwie – i możliwie szybko - wykorzystać.

Pacjenci z rakiem prostaty o niepewnej przyszłości leczenia

Według ekspertów w zeszłym roku w Polsce wykryto 20 procent mniej nowotworów, w tym nowotworów gruczołu krokowego. To nie dlatego, że nagle poprawiła się epidemiologia i co piąty pacjent nie zachorował. Po prostu ich nie zdiagnozowano. Pojawią się w tym roku, w dużo gorszym stanie. Czy będzie miał ich kto i za co leczyć? - pytają zaniepokojeni członkowie Sekcji Prostaty Stowarzyszenia „UroConti”.

Leczenie schizofrenii w Polsce - relacja z posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego

Schizofrenia to jedna z najcięższych chorób przewlekłych w obszarze zdrowia psychicznego. Według danych NFZ, liczba pacjentów z rozpoznaną schizofrenią korzystających w ciągu ostatnich lat ze świadczeń medycznych w Polsce wyniosła ok. 150-160 tys. osób, szacuje się jednak, że liczba chorych może sięgać nawet 200 tys. Aby zapewnić pacjentom dostęp do optymalnego leczenia, konieczne jest umożliwienie im dostępu do nowoczesnej, bezpłatnej farmakoterapii, wspartej psychoterapią. Ważny jest także szybki dostęp do stałej opieki, co zapewniają Centra Zdrowia Psychicznego - wskazywali eksperci podczas posiedzenia Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w dniu 1 czerwca.

Terapia CAR-T: komu może pomóc i na czym polega

Terapia CAR-T to nadzieja dla ciężko chorych na zaawansowaną, oporną na leczenie białaczkę limfoblastyczną. Jest niezwykle droga, ale w niektórych sytuacjach jest jedyną opcją dla pacjentów. Dotychczas w Polsce skorzystało z niej sześcioro dzieci.

System lewokomorowego wspomagania krążenia – terapia oparta na pracy zespołowej

Czy i kiedy wszczepić pacjentowi system lewokomorowego wspomagania krążenia – tę decyzję podejmuje nie jeden lekarz, ale cały zespół specjalistów z zakresu: kardiologii, kardiochirurgii, anestezjologii, psychologii i fizjoterapii. O wyjątkowych kryteriach kwalifikacji do terapii LVAD, która ratuje zdrowie i życie pacjentów z niewydolnością krążenia mówią specjaliści ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.