Artykuły powiązane z hasłem

#terapia

72 wyników

Nowa terapia dla pacjentek z mięśniakami macicy już dostępna

Od 1 kwietnia 2024 r. na nowej liście refundacyjnej pojawiła się pierwsza terapia farmakologiczna stosowana w leczeniu objawów mięśniaków macicy. To wieloskładnikowy lek nowej generacji, będący skojarzeniem relugoliksu, estradiolu i octanu noretysteronu. Wprowadzone zmiany są efektem starań organizacji pacjenckich i ekspertów klinicznych, którzy od miesięcy zabiegali o zapewnienie skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii.

Kwietniowa lista refundacyjna z bardzo dobrą wiadomością dla pacjentów z miastenią

Od 1 kwietnia zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Wśród znajdujących się na niej 33 nowych terapii jest cząsteczka efgartigimod alfa, czyli innowacyjna terapia dla pacjentów z miastenią. To nowoczesna, bardzo skuteczna terapia, bo wycelowana w przyczynę powstawania tej najczęstszej z rzadkich chorób nerwowo-mięśniowych. Efgartigimod będzie refundowany w ramach pierwszego programu lekowego dedykowanemu chorym na miastenię. Program ten pozwoli na kompleksowe leczenie miastenii, ponieważ w jego ramach refundowany będzie także rytuksymab, a w ramach postępowania standardowego – mykofenolan mofetylu. Ta decyzja to wynik bardzo dobrego dialogu pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a środowiskiem neurologów i wieloma organizacjami pacjentów.

Od 1 kwietnia 2024 roku pacjenci onkologiczni będą mieli dostęp do 7 nowych, refundowanych terapii

To ważna informacja, między innymi dla chorych na czerniaka, raka szyjki macicy i jajnika oraz nowotwory układu pokarmowego i hematologiczne. Zdaniem specjalistów z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, najnowsze zmiany w refundacji leków u pacjentów onkologicznych dotykają kilku ważnych aspektów, jednak przede wszystkim są sygnałem, że zmniejsza się rozbieżność pomiędzy dostępnością nowoczesnych terapii w Polsce, względem innych krajów europejskich. Warto dodać, że Narodowy Instytut Onkologii uczestniczył w badaniach klinicznych, które doprowadziły do rejestracji jednej z refundowanych terapii czerniaka.

Polacy pracują nad innowacyjną terapią zapobiegającą nawrotowi glejaka. Jej działanie opiera się na technologii mRNA

Technologia mRNA w coraz większym stopniu zaczyna być kojarzona nie tylko ze szczepieniami przeciw koronawirusowi. Naukowcy z różnych ośrodków na całym świecie prowadzą badania nad jej wykorzystaniem w leczeniu nowotworów.

Emocje i bliskość kontra rak - Wielka Księga Baśni Terapeutycznych: Niezwykłe zwierzęta Ewy

„Niezwykłe zwierzęta Ewy - ONCOdekalog emocji”, to wyjątkowa księga baśni terapeutycznych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Powstała, aby pomóc nastoletnim pacjentom oswajać trudne emocje, które towarzyszą ciężkiej chorobie, a czasem zbliżającej się śmierci. Oparta jest na wiedzy i doświadczeniach specjalistów psychoonkologii i psychologii, pacjentów oraz ich rodzin i opiekunów. Książka ta została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez środowisko polskich psychoonkologów podczas Jubileuszowej 15. Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej, a jej premiera jest częścią obchodów 30-lecia psychoonkoologii w Polsce.

Jak diagnozować i leczyć NMOSD: powstały polskie rekomendacje eksperckie

Zespół ekspertów Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego opracował zasady postępowania w chorobach ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD, neuromyelitis optica spectrum disorders). Rekomendacje te powstały na podstawie wyników najnowszych badań klinicznych, zaleceń zagranicznych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz własnego doświadczenia klinicznego autorów.

„Ludzie boją się podać rękę, odwracają wzrok na ich widok…” 17 maja - Światowy Dzień Neurofibromatoz

Zaczyna się niewinnie od plamek w kolorze kawy z mlekiem. Budzi się lęk, niepokój... Lekarz na rutynowej wizycie zaczyna je liczyć i kiedy jest ich więcej niż 6, sugeruje kontakt z genetykiem lub onkologiem. Z czasem mogą pojawić się małe, podskórne guzki. Jeden, drugi, trzeci. Jeżeli plamki u dziecka nie wzbudziły niepokoju, to pojawiające się guzki już tak. Są to podstawowe objawy neurofibromatozy. 17 maja, po raz pierwszy na taką skalę w Polsce, obchodzimy Światowy Dzień Neurofibromatoz. W tym dniu szczególną uwagę zwracamy na problemy, z jakimi na co dzień zmagają się osoby z neurofibramatozami i ich rodziny. – Chorzy narażeni są na niebywały ostracyzm społeczny. To niewyobrażalny ogrom ludzkich dramatów – mówi Dorota Korycińska, prezes Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska, która jest jednocześnie matką dorosłego już pacjenta z neurofibromatozą.

XI WEEKEND ZE SMA-KIEM — spotkanie dla chorych na SMA i ich rodzin

W czerwcu już po raz jedenasty odbędzie się „Weekend ze SMA-kiem” - międzynarodowe wydarzenie o charakterze edukacyjno-integracyjnym, którego celem jest poprawa dobrostanu osób z rdzeniowym zanikiem mięśni oraz ich rodzin. Wydarzenie, co roku gromadzi kilkuset uczestników z różnych krajów, którzy dzięki prowadzonym przez specjalistów wykładom i warsztatom, zdobywają wiedzę na temat leczenia, rehabilitacji, kształcenia i możliwości rozwoju zawodowego. Jest to również czas wymiany doświadczeń w radzeniu sobie z chorobą oraz czas budowania więzi i wzajemnych relacji. Tegoroczna edycja „Weekendu ze SMA-kiem” odbędzie się 2-3 czerwca w Hotelu BOSS przy ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie. 

Badania kliniczne na oddziale onkologii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Duże nadzieje w immunoterapii i leczeniu ukierunkowanym molekularnie

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu bierze udział w licznych międzynarodowych badań klinicznych. Terapie badane oparte są przede wszystkim na zastosowaniu immunoterapii lub leków ukierunkowanych molekularnie. Dziś nowoczesne i jeszcze w fazie badań – za kilka lat mogą być standardem w leczeniu chorych na nowotwory.

II Forum: "Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce" za nami

Dnia 15 kwietnia 2023 roku w Katowicach odbyło się II Forum: "Telemedycyna i nowe możliwości terapeutyczne w praktyce". Podczas niezwykle interesujących sesji lekarze wielu specjalizacji dzielili się wiedzą i dyskutowali jak wdrażać nowoczesne rozwiązania telemedyczne w praktyce.

Miastenia to choroba, nie lenistwo!

Jestem mocno zdeterminowana, żeby walczyć o poprawę sytuacji osób chorujących na miastenię: o przyspieszenie diagnostyki, zwiększenie dostępu do leczenia, a przede wszystkim o podniesienie świadomości społecznej na temat tej ciężkiej choroby – mówi Anna Wolska, chorująca na uogólnioną miastenię, założycielka Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi „Kameleon”.

Nowoczesne rozwiązania terapeutyczne – Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego otwiera drzwi do świata wirtualnej rzeczywistości

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oferuje unikalne doświadczenia z wirtualną rzeczywistością dla pacjentów. Podczas spotkania z przedstawicielem firmy ZENonVR, która zbudowała pracownię dla Centrum, mieliśmy niepowtarzalną okazję przenieść się do cyfrowego świata i odkryć, jak technologia VR może wspomagać procesy terapeutyczne. Wystrój sal do odbywania podróży w wirtualnej rzeczywistości przygotowała firma Trend TJ Sp. z o.o z Opola.