Artykuły powiązane z hasłem

#radioterapiaonkologiczna

11 wyników

Współczesna radioterapia jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów

Współczesna radioterapia jest jedną z najważniejszych metod leczenia nowotworów, charakteryzuje się precyzją w wyznaczaniu obszarów do napromieniania (targetów) co zapewnia wysoką skuteczność leczenia, ochronę zdrowych tkanek (narządów krytycznych), stosowanie wyższych dawek frakcyjnych i skrócenie czasu terapii. - podkreśla lek. med. Jacek Kulik, Kierownik Zakładu Radioterapii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

W Rzeszowie brachyterapia z wykorzystaniem innowacyjnego systemu

Pacjenci Klinicznego Zakładu Brachyterapii w Podkarpackim Centrum Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (USK w Rzeszowie) mogą już korzystać z aparatu Flexitron HDR (ang. High Dose Rate, tj. z użyciem źródła o wysokiej mocy dawki). Jest to najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w leczeniu nowotworów. Koszt urządzenia wraz z zestawem, to ponad 3 miliony zł. Zakup został sfinansowany ze środków z Ministerstwa Zdrowia.

Raport na temat radioterapii: w 2023 roku promieniami leczona była rekordowa liczba pacjentów!

W 2023 roku w ośrodkach radioterapii w Polsce leczono promieniami 105 890 pacjentów – o 6874 pacjentów więcej niż w 2022 roku. – Jest to największa liczba chorych leczonych do tej pory promieniowaniem jonizującym w naszym kraju – podkreśla prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, który we współpracy z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie radioterapii, dyrektorami ośrodków onkologicznych i kierownikami zakładów radioterapii opracował „Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2023 r.”.

Nierówny dostęp do pełnoprofilowych ośrodków radioterapii ogranicza szanse pacjentów

W 2022 r. w Polsce ponad 99 tys. pacjentów było leczonych radioterapią. To o 6,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej i o ponad 7,7 tysiąca więcej niż w 2020 roku! Zwiększyła się również liczba lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej, fizyków medycznych i techników elektro-radiologii. Czy to oznacza równy dostęp dla każdego pacjenta kwalifikującego się do leczenia promieniami?

Rak prostaty - rola i znaczenie radioterapii w kompleksowym leczeniu onkologicznym - zaproszenie na konferencję 28.11.22

Zapraszamy do udziału w konferencji online z okazji Miesiąca Świadomości Męskich Nowotworów #Movember poświęconej leczeniu nowotworu prostaty i postępowi w zakresie radioterapii onkologicznej, która odbędzie się 28 listopada b.r. W konferencji wezmą udział eksperci z polski i zagranicy oraz przedstawiciele organizacji pacjentów.

Dr Tomasz Rutkowski: Miejsce zamieszkania nie powinno być czynnikiem selekcyjnym w dostępie do nowoczesnych metod leczenia

Jak podkreśla dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, Kierownik Zakładu Radioterapii w Narodowym Centrum Radioterapii - Oddziale w Gliwicach - Praktycznie wszystkie rodzaje nowotworów złośliwych są obecnie leczone z zastosowaniem nowoczesnych technik radioterapii z tym, że ta nowoczesność jest już dostępna od blisko 20 lat i pewne rzeczy, które jeszcze 5 lat temu czy 10 lat temu były innowacyjne, obecnie stały się standardem na całym świecie, ale również w Polsce większość zakładów radioterapii ma dostęp to tego rodzaju technologii. Ale pozostaje część ciągle jeszcze bardzo nowoczesnych rozwiązań, którymi dysponuje Zakład Radioterapii w Gliwicach i jeszcze tylko kilka ośrodków w Polsce, które nie są jeszcze powszechnie dostępne. Do takich unikalnych narzędzi radioterapeutycznych można zaliczyć Cyber-knife, tomoterapię, radioterapię śródoperacyjną.

Innowacyjna radioterapia onkologiczna powinna być integralną częścią leczenia nowotworów

Radioterapia pozostaje jedną z 3 głównych metod leczenia nowotworów zarówno w Polsce jak i na świecie i cały czas się rozwija, dając możliwość coraz bardziej skutecznego i precyzyjnego leczenia z oszczędzeniem zdrowych tkanek i narządów. Eksperci podkreślają, że innowacyjne technologie powinny coraz częściej być wykorzystywane w terapii onkologicznej, zwracając uwagę na korzyści dla samego pacjenta, ale też systemu opieki zdrowotnej. Obecnie wyzwaniem pozostaje ograniczony dostęp do tych metod leczenia, wybiórcze finansowanie i brak aktualizacji wycen świadczeń z ich zastosowaniem.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii 22.07.21 godz. 12:00 - transmisja

W czwartek 22 lipca o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii, którego tematem będzie "Radioterapia w Polsce w kontekście zmian systemowych - aktualne wyzwania". Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Czy polska radioterapia stanie się bardziej innowacyjna?

Prawda jest taka, że pod kątem dostępu do standardowej radioterapii zbliżamy się do średniej europejskiej, ale nadal wyzwaniem są białe plamy w innowacyjnej radioterapii. Pamiętajmy że technologie medyczne, oceniamy jako całość, to zarówno sprzęt, ale i infrastruktura, zasoby ludzkie, doświadczenie. Zależy nam na tym, aby system widział pacjenta, a nie same procedury, a te drugie, by premiowały koordynację, jakość, kompleksowość, wyniki leczenia oraz zmniejszenie powikłań. - podkreśla Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Czy polska radioterapia wymaga zmian systemowych i organizacyjnych - oceniają pacjenci

Czy dostęp do radioterapii w Polsce jest optymalny? Czy i jakich zmian systemowych i organizacyjnych potrzeba, aby zapewnić pacjentom kompleksowe leczenie onkologiczne zgodne ze standardami klinicznymi? - odpowiada Barbara Ulatowska, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.

Sytuacja pacjentów onkologicznych leczonych radioterapią w czasie pandemii - wywiad z Barbarą Ulatowską

Zapraszamy do objerzenia wywiadu z Barbarą Ulatowską, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, w którym omawia problemamy z jakimi borykają się pacjenci onkologiczni w czasie trwania pandemii i jakie są najpilniejsze potrzeby chorych.