Wydarzenia z dnia

14 kwietnia 2023

1 wyników

XI Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wydarzenie to będzie kolejnym spotkaniem polskich i zagranicznych ekspertów reprezentujących różne dziedziny kardiologii oraz anestezjologii.

W dniach 14-15 kwietnia 2023 roku w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach odbędzie się XI Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak reprezentujący Klinikę i Katedrę Kardiologii SUM oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Program naukowy został stworzony przez wybitnych specjalistów kardiologii. Tradycyjnie znajduje się w nim omówienie wytycznych ESC ogłoszonych w 2022 roku. Nowością w tym roku jest sesja poświęcona najważniejszym stanowiskom polskich ekspertów opublikowanych w Kardiologii Polskiej. Tematyka pozostałych sesji jest bardzo zróżnicowana i nawiązuje do wytycznych w praktycznie wszystkich podspecjalnościach kardiologii, o co doskonale zadbał Komitet Naukowy.

Konferencja będzie przestrzenią wymiany myśli i doświadczeń dla blisko 300 specjalistów z zakresu kardiologii, kardiochirurgii oraz anestezjologii.

Więcej informacji na stronie: https://kardio-intensywna.pl/
2023-04-14 09:00:00