Radio-chirurgia w leczeniu raka prostaty

Opublikowane 20 listopada 2020
Radio-chirurgia w leczeniu raka prostaty
Badania potwierdzają, że nieinwazyjna radio-chirurgia z zastosowaniem CyberKnife zapewnia doskonałą kontrolę choroby przy niskich wskaźnikach toksyczności u mężczyzn z miejscowym, nawrotowym rakiem prostaty po wcześniejszym leczeniu radioterapią. 
Wyniki prospektywnych badań ogłoszone wykazały, że po pięciu latach stereotaktyczna radioterapia ciała (SBRT) podawana z systemem CyberKnife zapewnia doskonałą kontrolę choroby przy niskich wskaźnikach toksyczności u mężczyzn z miejscowym, nawrotowym rakiem prostaty po wcześniejszym leczeniu radioterapią.

Co ważne, 69 procent mężczyzn nie wymagało leczenia anty-androgenowego (ADT) w ciągu pierwszych pięciu lat po zastosowaniu SBRT w leczeniu raka prostaty. ADT, znana również jako „terapia hormonalna”, jest najczęściej stosowaną metodą leczenia nawrotowego raka prostaty. Jednak jego stosowanie wiąże się z niefortunnymi skutkami ubocznymi, takimi jak utrata libido, uderzenia gorąca, złamania kości, utrata masy mięśniowej i siły fizycznej oraz przyrost masy ciała. 

Radioterapia hipofrakcjonowana polega na podawaniu większych dawek promieniowania w czasie mniejszej liczby sesji terapeutycznych w porównaniu z radioterapią konwencjonalną, która wymaga znacznie dłuższego czasu leczenia. SBRT wykorzystuje zaawansowane techniki do przeprowadzania ultra-hipofrakcjonowanej radioterapii - bardzo wysokie dawki promieniowania podawane są przez kilka dni. Ten proces leczenia wymaga niezwykle wysokiego stopnia dokładności i precyzji. System CyberKnife, zaprojektowany do dostarczania SBRT, to jedyne urządzenie do radioterapii, które może zachować dokładność poniżej milimetra dzięki ciągłemu obrazowaniu i automatycznej korekcji dostarczania wiązki, w tym rotacji, przez cały czas trwania leczenia, ułatwiając lekarzom skuteczne leczenie pacjentów przy minimalizacji dawki, która dociera do zdrowych tkanek.
„Mężczyźni, u których zdiagnozowano nawrotowego raka prostaty po wcześniejszej radioterapii, mają niewiele możliwości leczenia. Większość leczonych otrzymuje tylko leki hormonalne, które mogą powodować długotrwałe skutki uboczne dla całego organizmu, rzadko również dochodzi do całkowitej eliminuje guza” - powiedział Donald B. Fuller, MD, w Genesis Healthcare Partners w San Diego w Kalifornii i główny badacz.

„Badanie to pokazuje, że SBRT prostaty dostarczane przy użyciu systemu CyberKnife oferuje realną, nieinwazyjną opcję dla niedostatecznie zabezpieczonej populacji pacjentów i najczęściej opóźnia potrzebę stosowania ADT o ponad pięć lat, co zapewniłoby znaczne korzyści w zakresie jakości życia. Z punktu widzenia technologii nieodłączna sub-milimetrowa dokładność systemu CyberKnife wynikająca z jego wysoce unikalnej metody śledzenia miała kluczowe znaczenie dla powodzenia i bezpieczeństwa tego protokołu, umożliwiając dostarczenie dawki do prostaty bez dodatkowego zwiększania docelowej objętości" - dodał Fuller.