Artykuły powiązane z hasłem

#onkologia

109 wyników

MZ: powstał zespół ds. opracowania planu odbudowy profilaktyki onkologicznej

Do zadań zespołu będzie należeć opracowanie szczegółowych założeń dla działań w obszarach profilaktycznych zidentyfikowanych jako wymagające dodatkowego wsparcia w związku z pandemią SARS-CoV-2, narzędzi zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne, nowych programów profilaktycznych oraz metod i narzędzi ich realizacji, rozwiązań wspierających wczesną diagnostykę onkologiczną w czasie i po pandemii SARS-CoV-2.

Czy polska radioterapia wymaga zmian systemowych i organizacyjnych - oceniają pacjenci

Czy dostęp do radioterapii w Polsce jest optymalny? Czy i jakich zmian systemowych i organizacyjnych potrzeba, aby zapewnić pacjentom kompleksowe leczenie onkologiczne zgodne ze standardami klinicznymi? - odpowiada Barbara Ulatowska, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.

Onkologia 2020 i priorytety na 2021 - perspektywa pacjenta

Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie mówi o tym jak pandemia wpłynęła na realizację ważnych rozwiązań systemowych w onkologii oraz jakie powinny być priorytety na kolejny rok. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Sytuacja pacjentów onkologicznych leczonych radioterapią w czasie pandemii - wywiad z Barbarą Ulatowską

Zapraszamy do objerzenia wywiadu z Barbarą Ulatowską, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, w którym omawia problemamy z jakimi borykają się pacjenci onkologiczni w czasie trwania pandemii i jakie są najpilniejsze potrzeby chorych.

Innowacyjna radioterapia onkologiczna - bariery i perspektywy rozwoju w Polsce oczami pacjentów

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Szymonem Chrostowskim, Prezesem Fundacji Wygrajmy Zdrowie, w którym rozmawiamy o sytuacji w zakresie radioterapii onkologicznej w Polsce, barierach w dostępie do innowacyjnej radioterapii i radio-chirurgii oraz oczekiwaniach środowiska pacjentów.

Radio-chirurgia w leczeniu raka prostaty

Badania potwierdzają, że nieinwazyjna radio-chirurgia z zastosowaniem CyberKnife zapewnia doskonałą kontrolę choroby przy niskich wskaźnikach toksyczności u mężczyzn z miejscowym, nawrotowym rakiem prostaty po wcześniejszym leczeniu radioterapią. 

MZ: powstanie program odbudowy zdrowia Polaków

Przygotowaliśmy program odbudowy zdrowia Polaków. Ten program będzie prawdopodobnie inicjowany od początku stycznia 2021 r., ale mamy gotowe jego fundamentalne założenia. - zapowiedział Adam Niedzielski podczas konferencji 18 listopada. Podkreślił, że hasło zostań w domu nie dotyczy kontynuacji leczeniaa, lekarza trzeba odwiedzać.

Jak wspierać chorujących bliskich i nie zapomnieć o sobie - powstał poradnik dla opiekunów osób chorych

Choroba przewlekła wpływa nie tylko na życie pacjenta, ale także na jego najbliższe otoczenie. Kiedy wszyscy dookoła starają się zadbać o dobrostan fizyczny i psychiczny osoby chorej, w tym samym czasie potrzeby tych, którzy są najmocniej zaangażowani w opiekę, schodzą na dalszy plan. Dlatego w ramach kampanii „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” powstał specjalny poradnik dedykowany opiekunom osób chorych. Aby być dobry opiekunem, trzeba bowiem także zaopiekować się samym sobą.

Rak płuca - wyścig z czasem, który można wygrać

Aktualna sytuacja epidemiologiczna nie może powstrzymywać konkretnych działań i wpływać na dalsze opóźnienia w diagnostyce i leczeniu chorych na raka płuca – stwierdzili uczestnicy debaty „Nowotwór płuc – wyścig z czasem, który mamy szansę wygrać. Jak zdecydowanie wcisnąć hamulec aby zwiększyć przeżycia pacjentów?”, która odbyła się 12 listopada 2020 r.

Praca personelu medycznego w czasie pandemii koronawirusa - webinarium 17-18 listopada 2020 r.

W tak trudnych czasach, w których przyszło pracować pielęgniarkom oraz pozostałemu personelowi medycznemu organizatorzy i realizatorzy - pierwszego, ogólnopolskiego Programu Edukacji Onkologicznej - postanowili wspomóc środowisko medyczne tym, do czego mają lepszy i przede wszystkim bieżący dostęp - wiedzą.

Czy AOTMiT i MZ stosuje prawidłowe kryteria oceny nowych terapii onkologicznych?

Pacjenci onkologiczni nie mają tyle czasu, by czekać na ocenę pod kątem OS – apelują lekarze i eksperci związani z ochroną zdrowia. Na potrzebę zmian procedur i stosowanie przyjętych powszechnie na świecie kryteriów oceny nowych terapii na przykładzie wczesnego HER2-dodatniego raka piersi wskazuje były wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.

ONKOPORADNIK – premiera cyklu filmów poruszających psychologiczne aspekty choroby nowotworowej dziecka

ONKOPORADNIK ma charakter edukacyjny, skierowany jest do rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi, do dorosłych pacjentów onkologicznych oraz członków ich rodzin i bliskich. Zawarte treści stanowią odpowiedź na najczęściej występujące problemy i potrzeby rodziców dzieci z chorobami nowotworowymi (m.in.: jak komunikować diagnozę dziecku, jak oswajać szpital, jak rozmawiać o chorobie, procedurach leczenia, emocjach, jak reagować na zmiany w zachowaniu dziecka, jak budować i utrzymać motywację do leczenia onkologicznego i wiele innych).