Artykuły powiązane z hasłem

#innowacje

185 wyników

Centrum Cyfryzacji Zdrowia na Akademii Leona Koźmińskiego

Za zgodą Senatu udało się dr hab. Katarzynie Kolasie, profesor Katedry Ekonomii na Akademii Leona Koźmińskiego – powołać nową inicjatywę uczelni – Centrum Cyfryzacji Zdrowia. Jak mówi inicjatorka projektu, misją nowopowstałego Centrum Cyfryzacji Zdrowia jest przede wszystkim budowanie świadomości na rzecz potrzeby cyfryzacji zdrowia.

Nowa szansa dla polskich innowatorów w dziedzinie zdrowia na realizację projektów z wiodącymi w Europie firmami farmaceutycznymi

EIT Health, część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, we współpracy z dwoma wiodącymi, europejskimi firmami farmaceutycznymi - Chiesi Group i SYNLAB Italia - uruchomił nowy program InnoStars Connect. Inicjatywa realizowana w modelu otwartej innowacji ma łączyć start-upy, naukowców, MŚP, uniwersytety i szpitale w Polsce, krajach określanych mianem wschodzących i umiarkowanych innowatorów oraz w najbardziej oddalonych regionach. Celem tej współpracy jest rozwój i wprowadzanie innowacji zmieniających życie.

Europejski pakiet farmaceutyczny szansą na większą i równomierną dostępność leków

Europejski pakiet farmaceutyczny może poprawić sytuację dostępności do innowacyjnych terapii lekowych na terenie UE - wskazywali uczestnicy debaty podczas IV edycji międzynarodowej konferencji "Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy” zorganizowanej przez Wydawnictwo Termedia. Dyskutowano też o wyzwaniach branży farmaceutycznej w dobie globalnej konkurencji, potrzebie głębszych zmian legislacyjnych i kolejnych zachęt dla inwestorów.

Ponad 35 wykładowców i panelistów na 17. edycji MEDmeetsTECH

Ponad 35 wykładowców i panelistów na 17. edycji MEDmeetsTECH! – inspirujące prezentacje, wyśmienici prelegenci – konferencja łącząca medycynę i nowe technologie z biznesem już 16 maja 2024 roku w Warszawie! Nie może Was zabraknąć!

Innowacje medyczne w opiece zdrowotnej dzieci – najnowszy raport Instytutu Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka, inicjator projektu Mother and Child Startup Challenge, opublikował kolejny raport na temat startupów MedTech w Polsce. Najnowsza edycja pt. „Innowacje w opiece pediatrycznej” koncentruje się na rozwiązaniach skierowanych do dzieci i młodzieży. Raport prezentuje nie tylko kondycję polskiego sektora MedTech czy przykłady innowacji ale także rekomendacje, pokazujące kierunki rozwoju sektora.

UJ: sieci neuronowe i AI przyśpieszą diagnozowanie wielu chorób

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali pierwszą na świecie metodę szybkiego rozpoznawania bakterii oraz grzybów na zdjęciach pochodzących z mikroskopów świetlnych. Nowa technologia wykorzystuje głębokie sieci neuronowe i sztuczną inteligencję. Docelowo ma ona wspomagać pracę diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, ale będzie mogła być też stosowana w przemyśle, monitorowaniu bezpieczeństwa żywności czy pracach badawczych. Krakowska uczelnia chce możliwie szybko wprowadzić nowe rozwiązanie do użytku klinicznego.

Bayer Pharmaceuticals przedstawia plany wprowadzenia szeregu nowych, przełomowych rozwiązań medycznych

W sposób szczególny firma stawia na innowacje, koncentrując się na czterech głównych obszarach terapeutycznych: chorobach układu krążenia, onkologii, immunologii oraz neurologii i chorobach rzadkich. Firma zwiększa możliwości dzięki współpracy i przejęciom innych podmiotów oraz koncentracji na najlepszych projektach będących w fazie rozwoju dzięki i przy znaczącej redukcji portfela produktów.

Potrzebna strategia rozwoju radioterapii w Polsce - wykorzystajmy potencjał leczenia skojarzonego apeluje Fundacja Wygrajmy Zdrowie

Leczenie skojarzone staje się podstawą skutecznej interwencji w onkologii, podnosząc efektywność terapii, dzięki personalizacji leczenia i wykorzystaniu potencjału łączenia różnych metod, takich jak chirurgia, radioterapia i leczenia systemowe. Znajduje ono miejsce w aktualnych wytycznych i standardach postępowania, światowych, europejskich i polskich towarzystw naukowych (NCCN, ASCO, ESMO, PTOK, PTO), jest często warunkiem realizacji programów lekowych. Dlatego zapewnienie optymalnej współpracy między specjalistami i ośrodkami oraz dobrego, równego dostępu do wszystkich metod leczenia, w tym radioterapii, jest kluczowe.

Trzy intensywne dni dla sektora zdrowia w Poznaniu

Od 19 marca, przez trzy dni Poznań stanie się centrum świata medycznych innowacji. W stolicy Wielkopolski, gdzie organizowane są targi SALMED, na pracowników ochrony zdrowia czekać będzie oferta blisko 300 firm oraz bogaty program debat, konferencji i warsztatów. Udział w panelach dyskusyjnych potwierdzili już m.in. Izabela Leszczyna, Minister Zdrowia, Filip Nowak, prezes NFZ oraz konsultanci krajowi i szefowie kluczowych organizacji sektora zdrowotnego.

AOTMiT publikuje nowy wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w oparciu ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 826 z późn. zm.) opublikowała Wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności z dnia 15 marca 2024 r., w którym zostały także określone dane gromadzone w rejestrze medycznym, w tym między innymi wskaźniki oceny efektywności terapii, oczekiwane korzyści zdrowotne, populacja docelowa oraz szczegółowe warunki stosowania technologii lekowych umieszczonych w wykazie.

AI & MEDTECH CEE 2024: Innowacyjne Forum dla Liderów Medycyny i Technologii

Ruszyła rejestracja na czwartą edycję konferencji "AI & MEDTECH CEE" - wydarzenia, które łączy świat innowacyjnej medycyny z najnowszymi technologiami, kreując przestrzeń do nawiązywania kontaktów biznesowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Nie zwlekaj, dołącz do naszej społeczności pasjonatów zdrowia i technologii, aby wspólnie kształtować przyszłość opieki zdrowotnej. Zarejestruj się już dziś i bądź częścią rewolucji AI & MEDTECH CEE!

Złota szóstka targów SALMED! Nagrodzono innowacyjny sprzęt medyczny

Konkurs Złoty Medal Grupy MTP wpisuje się w trend jakim od lat podążają targi Salmed, aby prezentować i promować innowacyjny sprzęt medyczny i wyposażenie dla szpitali, klinik, gabinetów lekarskich oraz placówek ochrony zdrowia. W tym roku jury konkursowe doceniło sześć wyjątkowych produktów.