Artykuły powiązane z hasłem

#radioterapia

59 wyników

Współczesna radioterapia jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów

Współczesna radioterapia jest jedną z najważniejszych metod leczenia nowotworów, charakteryzuje się precyzją w wyznaczaniu obszarów do napromieniania (targetów) co zapewnia wysoką skuteczność leczenia, ochronę zdrowych tkanek (narządów krytycznych), stosowanie wyższych dawek frakcyjnych i skrócenie czasu terapii. - podkreśla lek. med. Jacek Kulik, Kierownik Zakładu Radioterapii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

W Rzeszowie brachyterapia z wykorzystaniem innowacyjnego systemu

Pacjenci Klinicznego Zakładu Brachyterapii w Podkarpackim Centrum Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (USK w Rzeszowie) mogą już korzystać z aparatu Flexitron HDR (ang. High Dose Rate, tj. z użyciem źródła o wysokiej mocy dawki). Jest to najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w leczeniu nowotworów. Koszt urządzenia wraz z zestawem, to ponad 3 miliony zł. Zakup został sfinansowany ze środków z Ministerstwa Zdrowia.

Pacjenci z dostępem do nowoczesnej radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Zakład Radioterapii COZL jako pierwsza w Polsce posiada nowoczesny akcelerator do tomoterapii na tym poziomie wyposażenia. Inwestycja została zrealizowana ze środków Ministerstwa Zdrowia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 16 milionów złotych – powiedział podczas konferencji Pan Piotr Matej, p.o. Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Inwestycje w onkologię, w tym w radioterapię zapewnią możliwość leczenia większej ilości pacjentów na najwyższym poziomie. Dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań pacjenci będą leczeni precyzyjnie, ponieważ wiązka promieniowania podąża za guzem, adaptując się do jego położenia w czasie rzeczywistym; bezpieczniej, bo z maksymalnym zabezpieczeniem tkanek zdrowych oraz w krótszym czasie.

Bezpieczniejsza radioterapia w walce z nowotworami - badania polskiej naukowiec dr Magdaleny Zdrowowicz-Żamojć

Radioterapia to metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego, która ściśle łączy się z onkologią kliniczną. Obok chemioterapii i chirurgii onkologicznej, jest obecnie jedną z najskuteczniejszych technik walki z nowotworami. Jej wadą jest jednak fakt, że promieniowanie jonizujące niszczy nie tylko komórki nowotworowe, lecz także zdrową tkankę[1]. Badania polskiej naukowczyni dr Magdaleny Zdrowowicz-Żamojć, stypendystki programu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki, mogą znacząco wpłynąć na proces leczenia za pomocą radioterapii, aby był on skuteczniejszy i bezpieczniejszy dla człowieka.

Raport na temat radioterapii: w 2023 roku promieniami leczona była rekordowa liczba pacjentów!

W 2023 roku w ośrodkach radioterapii w Polsce leczono promieniami 105 890 pacjentów – o 6874 pacjentów więcej niż w 2022 roku. – Jest to największa liczba chorych leczonych do tej pory promieniowaniem jonizującym w naszym kraju – podkreśla prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, który we współpracy z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie radioterapii, dyrektorami ośrodków onkologicznych i kierownikami zakładów radioterapii opracował „Raport na temat stanu radioterapii w Polsce na dzień 31.12.2023 r.”.

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach jako pierwszy w Polsce zastosował u pacjentów radioterapię adaptacyjną

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach jest pierwszym i jak do tej pory jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym chorzy na nowotwory są leczeni przy użyciu nowej, bardzo precyzyjnej metody naświetlania – radioterapii adaptacyjnej. Umożliwia to akcelerator terapeutyczny Ethos wyposażony w technologię HyperSight, który został zakupiony w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Potrzebna strategia rozwoju radioterapii w Polsce - wykorzystajmy potencjał leczenia skojarzonego apeluje Fundacja Wygrajmy Zdrowie

Leczenie skojarzone staje się podstawą skutecznej interwencji w onkologii, podnosząc efektywność terapii, dzięki personalizacji leczenia i wykorzystaniu potencjału łączenia różnych metod, takich jak chirurgia, radioterapia i leczenia systemowe. Znajduje ono miejsce w aktualnych wytycznych i standardach postępowania, światowych, europejskich i polskich towarzystw naukowych (NCCN, ASCO, ESMO, PTOK, PTO), jest często warunkiem realizacji programów lekowych. Dlatego zapewnienie optymalnej współpracy między specjalistami i ośrodkami oraz dobrego, równego dostępu do wszystkich metod leczenia, w tym radioterapii, jest kluczowe.

Aktualne wyzwania w radioterapii onkologicznej w Polsce

Radioterapia, czyli leczenie promieniowaniem jonizującym, jest – obok chirurgii i farmakoterapii – jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów w Polsce. W 2022 roku w 52 ośrodkach radioterapii na terenie Polski, promieniowaniem jonizującym w leczonych było 99 016 pacjentów. To o 6,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej i o ponad 7,7 tysiąca więcej niż w 2020 roku. Mimo, że zwiększa się liczba pacjentów leczonych radioterapią – w ciągu ostatnich 5 lat notuje się 10-procentowy przyrost – w Polsce wskaźnik ten nie przekracza 50-55%, co oznacza, że 10-15% chorych nie korzysta z tej metody leczenia. Wielkość i wyposażenie polskich ośrodków radioterapii są niejednorodne, podobnie jak dostęp do innowacyjnych metod leczenia.

Znaczenie nowoczesnej radioterapii w leczeniu raka piersi

Radioterapia jest jednym z podstawowych sposobów leczenia raka piersi. Stosowana jest zarówno po operacji, jak i w przypadku zaawansowanych nowotworów, które nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego. W przypadku zaawansowanych nowotworów, radioterapia może być stosowana w celu zmniejszenia objawów choroby, takich jak ból oraz poprawy komfortu życia pacjentki. - W obszarze technik radioterapii nastąpił duży postęp, mamy dostępne  takie metody jak np. tomoterapia, nóż cybernetyczny (Cyber Knife), napromienianie protonami, czy najczęściej występujące w zakładach radioterapii przyśpieszacze liniowe nowego typu. – podkreśliła dr Gabryś, przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prezes Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwo Badań Radiacyjnych, na co dzień pracująca w Zakładzie Radioterapii w Narodowy Instytucie Onkologii w Gliwicach.  

Movember 2023 – o roli radioterapii w leczeniu raka prostaty

Trwa Movember czyli Miesiąc Świadomości Męskich Nowotworów, w tym raka prostaty, który pozostaje najczęstszym nowotworem wśród mężczyzn w Polsce, nieprzetrwanie od 2016 roku. Cały czas obserwujemy wzrost zachorowań, a zgodnie z prognozami Map Potrzeb Zdrowotnych zachorowalność w 2031 roku ma wynieść już 30 000. W tym szczególnym czasie przypominamy, że profilaktyka i wczesna diagnostyka ratują zdrowie i życie. Dobre wiadomości są także takie, że raka prostaty potrafimy współcześnie leczyć skutecznie, zarówno dzięki innowacyjnym lekom jak i technologiom medycznym m.in. radioterapii stereotaktycznej.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju WCO przeciwni negatywnej opinii Ministra Zdrowia o celowości inwestycji w sprawie projektu rozwoju placówki

Ministerstwo Zdrowia wydało negatywną opinię w sprawie inwestycji WCO pt. „Rozbudowa Zakładu radioterapii oraz diagnostyki genetycznej, świadczeń rehabilitacji, psychologii i koordynacji pacjentów”. Projekt został zgłoszony do postępowania konkursowego na wybór propozycji strategicznych w zakresie dofinansowania z Funduszu Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja resortu była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego w WCO, które odbyło się 12 września 2023 r.

Europejski Dzień Prostaty - jak innowacyjna radioterapia poprawia skuteczność leczenia raka gruczołu krokowego

15 września obchodzimy Europejski Dzień Prostaty, to okazja m.in. do edukacji na temat najczęstszego nowotworu wśród mężczyzn w Polsce, jakim jest rak prostaty. Zachorowalność na ten nowotwór cały czas rośnie, a zgodnie z prognozami Map Potrzeb Zdrowotnych zachorowalność do 2031 roku ma wzrosnąć do 30 000. Na szczęście dostępne są coraz bardziej skuteczne i mniej inwazyjne metody leczenia. Jedną z nich jest radioterapia stereotaktyczna. Dowiedz się jakie są wskazania i rola tej formy terapii we współczesnej opiece onkologicznej.