Artykuły powiązane z hasłem

#badania

74 wyników

HCV – tego wirusa może mieć każdy! - ruszyły bezpłatne badania anty-HCV w całej Polsce

HCV to śmiertelny wirus, który „zabija po cichu”. Prowadzi do wirusowego zapalenia wątroby, a w konsekwencji do jej uszkodzenia i rozwoju raka [1]. Według danych PZH w 2020 roku w Polsce wykryto tylko 942 przypadki osób z WZW C, natomiast rok wcześniej było ich 3327 [2]. Jedynym sposobem zapobiegania skutkom zakażenia jest jego wczesne wykrycie. W całym kraju rusza program darmowych badań w kierunku HCV, z którego może skorzystać każdy z nas!

Społeczny obraz autyzmu. Raport CBOS dla Fundacji JiM

96 proc. badanych deklaruje znajomość pojęcia autyzmu. W ciągu czterech lat wzrosła ona o 13 punktów procentowych. Najczęściej Polacy mają ogólną wiedzę na temat tego, czym jest autyzm oraz jakie cechy i zachowania wyróżniają osoby w spektrum. Osoby autystyczne są coraz bardziej „widoczne”. W porównaniu z wynikami badania z roku 2017, wzrósł odsetek deklaracji kontaktu z osobą z autyzmem lub jej historią - wskazania wynoszą w sumie 59 proc. „Relatywnie wielu badanych deklaruje kontakt z osobą z autyzmem na polu zawodowym [1]”.

AstraZeneca: Nasza szczepionka przeszła rygorystyczne badania skuteczności bezpieczeństwa

Szczepionka AstraZeneca przeszła właściwe, rygorystyczne badania skuteczności bezpieczeństwa i została zaaprobowana przez organy nadzoru - podkreślił w rozmowie z PAP Piotr Najbuk Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych AstraZeneca. Wskazał, że "wśród uczestników badania klinicznego nie stwierdzono podwyższonego ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych".

Rodzice wcześniaków odseparowani od swoich maleńkich dzieci w trakcie pandemii COVID-19 – wyniki międzynarodowych badań

Właśnie opublikowano wyniki międzynarodowego badania, które pokazują negatywny wpływ pandemii na psychikę matek i rozwój najmniejszych z najmłodszych. Fundacja Koalicja dla wcześniaka 9 marca br. wysłała petycję do Ministra Zdrowia zawierającą 4 postulaty. Najważniejszy z nich to umożliwienie rodzicom wcześniaków przebywania na oddziałach intensywnej terapii już 7 dni po podaniu im pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Kolejny dotyczy skrócenia czasu między dawkami szczepionki, aby rodzice mogli się spotkać ze swoim dzieckiem jak najszybciej. Największym problemem w Polsce jest nierówny dostęp rodziców do swoich przedwcześnie narodzonych dzieci, który zależy wyłącznie od dobrej woli dyrekcji szpitali oraz opóźnienia w szczepieniach rodziców, co wynika z braku osobnej puli szczepionek dla rodziców wcześniaków.

2020 rok przyczynił się do wzmożonej liczby zgonów osób niezakażonych COVID-19

Jak wynika z badania ,,Stan publicznego systemu ochrony zdrowia oczami Polaków w dobie pandemii COVID-19’’, blisko 86 proc. respondentów uważa, że liczba zgonów wśród osób niezakażonych koronawirusem, była spowodowana ograniczonym dostępem do planowanych świadczeń zdrowotnych, diagnostyki chorób i ich profilaktyki.[1]

Nieleczenie chorób przewlekłych to ogromne zagrożenie w pandemii

Wskutek fałszywych informacji – rozsiewanych w okresie pandemii koronawirusa – pacjenci przerywają terapię chorób przewlekłych lub sięgają po nieskuteczne sposoby leczenia, wskutek czego rośnie w ich przypadku ryzyko cięższego przebiegu COVID-19 – przestrzegali szefowie polskich towarzystw lekarskich podczas debaty zorganizowanej 13 marca przez PAP, w ramach trwającego przez cały weekend konkursu #FakeHunter Challenge/Szczepienia.

Astma nie zwiększa ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19

Pandemia wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 wzbudziła wyjątkowo duży niepokój m.in. wśród astmatyków. Na szczęście ich obawy - dotyczące większej podatności na zakażenie nowym koronawirusem, a także zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz zgonu z tego powodu - nie znalazły potwierdzenia w badaniach naukowych.

Schizofrenia - poważne konsekwencje choroby odczuwają także opiekunowie

Schizofrenia stanowi poważne obciążenie psychiczne, fizyczne i społeczne  nie tylko dla pacjentów, ale także dla ich rodzinBadania Gedeon Richter dotyczące schizofrenii wykazało, że co najmniej połowa opiekunów chorych na schizofrenię z trudem radzi sobie z obciążeniem finansowym –  60% ma poważne problemy z utrzyma­niem pracy, a 50% brakuje kontaktu z innymi opiekunami.

Nerki do przeglądu - sprawdzajmy nasze superfiltry

Działanie nerkoochronne poprzez zdrowy styl życia, regularne badania moczu i krwi oraz jak najwcześniejsze zdiagnozowanie schorzeń cywilizacyjnych szkodzących nerkom to sprawa na wagę zdrowia i życia. Dlaczego w 2021 roku lekarze w diagnostyce kładą nacisk na przewlekłą chorobę nerek, mówi Prof. Michał Nowicki, kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Aktywny telemonitoring pacjentów z POChP zmniejsza liczbę hospitalizacji ograniczając koszty opieki

Rozsądne zarządzanie kosztami w ochronie zdrowia jest jednym z podstawowych sposobów usprawniania funkcjonowania opieki zdrowotnej jako całości. Na barkach menadżerów i administratorów spoczywa trudne wyzwanie poprawy efektów leczenia pacjentów bez zwiększania wydatków na opiekę nad chorymi. Jednym ze sposobów jest zmniejszenie ryzyka powtórnej hospitalizacji pacjenta chorego przewlekle. Wiele z tych hospitalizacji można uniknąć, oferując opiekę ambulatoryjną i domową na odpowiednim poziomie, także technologicznym.

Komisja Europejska zarejestrowała fedratynib Bristol Myers Squibb do leczenia dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną i z wtórną mielofibrozą

Fedratynib – doustny lek stosowany raz na dobę – jest pierwszą nową opcją leczenia mielofibrozy zarejestrowaną w Europie od niemal dekady Zastosowanie fedratynibu spowodowało klinicznie znaczące zmniejszenie objętości śledziony i objawów choroby u pacjentów z mielofibrozą, u których leczenie ruksolitynibem zakończyło się niepowodzeniem, którzy nie tolerują ruksolitynibu lub nie byli dotychczas leczeni inhibitorami JAK.

V edycja ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry – Polscy Okuliści Kontra Jaskra

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od 7 do 13 marca, w wybranych gabinetach okulistycznych w całym kraju, bez wymaganego skierowania, będzie można całkowicie bezpłatnie zbadać wzrok w kierunku jaskry. Z badań skorzystać mogą wszyscy ci, którzy nie odwiedzili okulisty przez ostatni rok i nie mają tej choroby zdiagnozowanej. W akcję zaangażowały się 74 placówki z 15 województw. Przez cztery poprzednie edycje, w ramach inicjatywy przebadano ponad 10 500 osób z czego aż 40% zbadanych zostało skierowanych do dalszej diagnostyki! Lista placówek biorących udział w akcji dostępna jest na stronie: www.tydzienjaskry.pl.