Wydarzenia z dnia

09 czerwca 2022

2 wyników

I Kongres Humanizacji Medycyny 9-10 czerwca 2022 r.

I Kongres Humanizacji Medycyny jest kontynuacją idei zapoczątkowanej przez prof. Kazimierza Imielińskiego - twórcę Polskiej i Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera. Wprowadzanie do nauk medycznych humanizacji, zagwarantowania zaplecza etycznego, jak również zabezpieczenia praw pacjenta ma istotny wpływ na powodzenie procesu leczenia, a także zapewnienie odpowiedniego kontaktu między personelem medycznym a pacjentem.
 
 
Kongres związany będzie z upowszechnianiem idei humanizmu. W ramach wydarzenia eksperci podejmą próbę zidentyfikowania słabych i silnych stron wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowiauwzględniając również rolę kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego. Celem Kongresu Humanizacji Medycyny jest podjęcie tematyki odpowiedniej komunikacji w ochronie zdrowia. Temat ten jest szczególnie ważny w obecnej sytuacji, w której relacje pomiędzy personelem medycznym i pacjentami, jak również wewnątrz zespołów medycznych,  mogą być jeszcze bardziej utrudnione. Podczas wydarzenia eksperci poruszą kwestie relacji międzyludzkich, roli specjalistów i organizacji pacjenckich w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta. Zagadnienie to będzie prezentowane interdyscyplinarnie odnosząc się do kwestii organizacyjnych, etycznych i psychospołecznych.

Rejestracja: https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl/rejestracja 
2022-06-09 09:00:00

Konferencja „Paradygmat leczenia wielospecjalistycznego nowotworów przerzutowych kręgosłupa”

Bezpłatna konferencja „Paradygmat leczenia wielospecjalistycznego nowotworów przerzutowych kręgosłupa”  poświęconej tematyce nowoczesnych terapii, organizowanej przez prof. Tomasza Mandata oraz dr Mateusza Spałka.

Jest to pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań promujących stosowanie innowacyjnych metod leczenia i rozwiązań przez lekarzy w Polsce. Spotkanie ma na celu zachęcenie specjalistów do współpracy w ramach różnych ośrodków medycznych, na rzecz walki o zdrowie, komfort i szybką ścieżkę leczenia Pacjentów.
Konferencja odbędzie się 9 czerwca w Auli im. Tadeusza Koszarowskiego przy ul. Roentgena 5 w Warszawie w godzinach 9:00-13:30.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji:
https://pib-nio.pl/conferences/pl/nowotwory-przerzutowe-kregoslupa/o-konferencji
Dostęp do udziału zdalnego po rejestracji przez link na stronie: 
https://pib-nio.pl/conferences/nowotwory-przerzutowe-kregoslupa/formy-uczestnictwa

2022-06-09 09:00:00