Wydarzenia z dnia

22 kwietnia 2021

2 wyników

Webinar Leczenie okołooperacyjne chorych na czerniaka

serdecznie zapraszamy 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 18.30 do udziału w webinarium organizowanym przez Fundację Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pod merytorycznym patronatem PTChO i jego sekcji Akademia Czerniaka „Leczenie okołooperacyjne chorych na czerniaka”.

To unikalne, interaktywne spotkanie dla kilku specjalności medycznych, zajmujących się diagnostyką i leczeniem czerniaka z udziałem wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów – krótka forma, ale bogata w treść.

AGENDA WEBINARU

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski oraz prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa

18:30 – 18:50 | LECZENIE ADJUWANTOWE I NEOADJUWANTOWE – OGÓLNE ZASADY
Prof. dr hab.n. med. Piotr Rutkowski

18:50 – 19:10 | JAK DOBRAĆ TERAPIĘ ADJUWANTOWĄ U CHORYCH NA CZERNIAKI – ROLA CHIRURGA ONKOLOGA
dr n. med. Katarzyna Kozak

19:10 – 19:30 |JAK OBECNIE POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH U CHORYCH NA CZERNIAKI
– DODATNIA BIOPSJA WĘZŁA WARTOWNICZEGO BEZ LIMFADENEKTOMII, PRZERZUTY IN TRANSIT,
SATELITOZA/WZNOWA MIEJSCOWA, RESEKCYJNE PRZERZUTY ODLEGŁE?

dr n. med. Marcin Zdzienicki

19:30 – 19:50 | DYSKUSJA

2021-04-22 18:30:00

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej już 22 kwietnia 2021!

Link do rejestracji: https://hopin.com/events/vi-miedzynarodowe-forum-medycny-personalizowanej

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy zarówno z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych. Forum to spotkanie czołowych ekspertów zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. W tym roku planujemy skupić się na praktycznych aspektach systemowej poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie. Poruszane będą m.in. takie tematy jak: jakość i dostępność diagnostyki, raportowanie, sprawozdawczość, rejestry medyczne, a optymalizacja procesu interwencji medycznej, czy diagnostyka molekularna i patomorfologiczna w chorobach rzadkich. W załączeniu przesyłamy wstępny program konferencji.

Podczas Forum przedstawimy także najciekawsze projekty zgłoszone do prestiżowego konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement” oraz wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą  prof. Fred van Eenennaam, Value Based Healthcare Center Europe oraz Nicola Normanno z Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu, Prezydent IQN Path.

VI Forum PKMP organizowane jest  przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej i Instytut INNOWO i będzie przeprowadzone w formule online.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii.

Partnerami wydarzenia są Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Medtronic.

 

2021-04-22 09:00:00