Wydarzenia z

kwietnia 2021

6 wyników

Webinar Leczenie okołooperacyjne chorych na czerniaka

serdecznie zapraszamy 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 18.30 do udziału w webinarium organizowanym przez Fundację Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pod merytorycznym patronatem PTChO i jego sekcji Akademia Czerniaka „Leczenie okołooperacyjne chorych na czerniaka”.

To unikalne, interaktywne spotkanie dla kilku specjalności medycznych, zajmujących się diagnostyką i leczeniem czerniaka z udziałem wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów – krótka forma, ale bogata w treść.

AGENDA WEBINARU

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski oraz prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa

18:30 – 18:50 | LECZENIE ADJUWANTOWE I NEOADJUWANTOWE – OGÓLNE ZASADY
Prof. dr hab.n. med. Piotr Rutkowski

18:50 – 19:10 | JAK DOBRAĆ TERAPIĘ ADJUWANTOWĄ U CHORYCH NA CZERNIAKI – ROLA CHIRURGA ONKOLOGA
dr n. med. Katarzyna Kozak

19:10 – 19:30 |JAK OBECNIE POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH U CHORYCH NA CZERNIAKI
– DODATNIA BIOPSJA WĘZŁA WARTOWNICZEGO BEZ LIMFADENEKTOMII, PRZERZUTY IN TRANSIT,
SATELITOZA/WZNOWA MIEJSCOWA, RESEKCYJNE PRZERZUTY ODLEGŁE?

dr n. med. Marcin Zdzienicki

19:30 – 19:50 | DYSKUSJA

2021-04-22 18:30:00

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej już 22 kwietnia 2021!

Link do rejestracji: https://hopin.com/events/vi-miedzynarodowe-forum-medycny-personalizowanej

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy zarówno z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych. Forum to spotkanie czołowych ekspertów zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. W tym roku planujemy skupić się na praktycznych aspektach systemowej poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie. Poruszane będą m.in. takie tematy jak: jakość i dostępność diagnostyki, raportowanie, sprawozdawczość, rejestry medyczne, a optymalizacja procesu interwencji medycznej, czy diagnostyka molekularna i patomorfologiczna w chorobach rzadkich. W załączeniu przesyłamy wstępny program konferencji.

Podczas Forum przedstawimy także najciekawsze projekty zgłoszone do prestiżowego konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement” oraz wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą  prof. Fred van Eenennaam, Value Based Healthcare Center Europe oraz Nicola Normanno z Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu, Prezydent IQN Path.

VI Forum PKMP organizowane jest  przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej i Instytut INNOWO i będzie przeprowadzone w formule online.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii.

Partnerami wydarzenia są Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Medtronic.

 

2021-04-22 09:00:00

Webinar DIETA W TERAPII ZABURZEŃ LIPIDOWYCH

Serdecznie zapraszamy w imieniu Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego do udziału w webinarze DIETA W TERAPII ZABURZEŃ LIPIDOWYCH w dniu 14 kwietnia w godz.: 18:00-20:00.

➡ Tematem przewodnim spotkania będzie dieta w terapii zaburzeń lipidowych.
➡ Jakimi zasadami należy kierować się podczas dobierania zaleceń żywieniowych?
➡ Czy pacjent może – a jeśli tak, to jak – sam dobrać sobie dietę?


Prelekcje poprowadzą:
prof. Maciej Banacha (Prezesa Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego),
Dr Daniela Śliż (Prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia) oraz
Dr Katarzyna Okręglicka (Prezeskę Fundacji Życie w Zdrowiu)

Webinar jest bezpłatny.
2021-04-14 18:00:00

KONFERENCJA-DEBATA „Choroby Rzadkie – Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich a Fundusz Medyczny”

13 kwietnia 2021 r. godz. 10.00 – 14.30
Transmisja On-line
Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc transmisyjnych on-line jest ograniczona.
Przed nadchodzącą konferencją stawiamy kilka bardzo istotnych celów do osiągnięcia. Są nimi:
  • przedstawienie raportu z badań nad potrzebami pacjentów chorych na choroby rzadkie dotyczącym dostępności.
  • wypracowanie konsensusu w sprawie włączenia rzadkich chorób i leków sierocych do polskiego porządku prawnego ochrony zdrowia,
  • uzgodnienie modelu finansowania opieki nad chorymi na RD oraz refundacji leków sierocych poprzez wykorzystanie funduszy celowych  w ramach budżetu państwa
  • wypracowanie koncepcji optymalnej struktury zarządzania obszarem zdrowotnym chorób rzadkich.
W konferencji wezmą udział  eksperci ochrony zdrowia, klinicyści, prawnicy, przedstawiciele organizacji pacjenckich i Krajowego Forum Orphan reprezentującego głos 44 zrzeszonych organizacji.
Do debaty zaprosiliśmy m. innymi: Ministra i Wiceministrów Zdrowia, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjenta, Rzecznika Praw Pacjenta, Przewodniczącego Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP, Prezesa AOTMiT, Prezes NFZ, Prezesa ABM, przedstawicieli organizacji pacjentów, administracji rządowej oraz przemysłu farmaceutycznego.
Poprzez merytoryczną dyskusję pragniemy dać nadzieję osobom chorym i ich rodzinom oraz budować tak ważną dla nich społeczną i administracyjną akceptację oraz zrozumienie potrzeb zdrowotnych, co bezpośrednio przyczynia się do integracji osób niepełnosprawnych, przeciwdziała ich dyskryminacji oraz stopniowo poprawia jakość i dostęp do leczenia chorób rzadkich.

Konferencję prowadzą:
Redaktor Iwona Schymalla – Medexpress
Redaktor Joanna Kurowska – Cowzdroiwu.pl
Dr n. med. Jakub Gierczyński- ekspert systemowy
Redaktor Krzysztof Jakubiak – mZdrowie.pl

 

2021-04-13 10:00:00

Debata "Powrót do normalności? Aktualna sytuacja i pespektywy rozwoju pandemii"

AHK Polska zaprasza na wirtualną debatę ekspertów:
"Powrót do normalności? Aktualna sytuacja i pespektywy rozwoju pandemii".

Celem spotkania jest rozmowa o perspektywach prowadzenia biznesu w czasach pandemii COVID-19 i realizacji Narodowego Programu Szczepień. Porozmawiamy o prognozowanym czasie szczytu zakażeń i dalszym rozwoju akcji szczepień. Zapytamy naszych ekspertów o odporność zbiorową społeczeństwa oraz porozmawiamy o obecnych prognozach ekonomicznych w kontekście pandemii.

 Wspólnie z przedsiębiorcami będziemy szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania:

  • Jakie są perspektywy dla biznesu?
  • Jakie mogą być scenariusze radzenia sobie z nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji w dobie COVID-19?
  • Jak podejmować decyzje strategiczne dla rozwoju biznesu w dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości?
2021-04-08 11:00:00