Wydarzenia z

marca 2021

6 wyników

II Międzynarodowa Konferencja Nowe Trendy w Okulistyce Praktycznej

Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w II międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ „Nowe trendy w okulistyce praktycznej”, która stanowić będzie forum do dyskusji z wybitnymi ekspertami, którzy przedstawią innowacyjne metody diagnostyki i terapii schorzeń oka.
Tematami głównymi tej edycji konferencji będą:

- nowe trendy w diagnostyce i leczeniu chorób rogówki

- nowe trendy w diagnostyce obrazowej w okulistyce

- nowe trendy w leczeniu schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego

W ramach konferencji przewiduje się organizację zróżnicowanych tematycznie warsztatów i kursów.

Zapraszamy do gościnnego Szczecina!
prof. dr hab. Anna Machalińska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

2021-03-30 09:00:00

II Międzynarodowa Konferencja Nowe Trendy w Okulistyce Praktycznej

Link do wydarzenia
https://okulistykatrendy2020.icongress.pl
2021-03-19 00:00:00

XV Ogólnopolska Konferencja Po-ASH

9.45-11.15
Sesja III – Zaburzenia hemostazy
9.45-10.05
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – prof. Anetta Undas
10.05-10.25
Nabyte skazy krwotoczne – prof. Krzysztof Chojnowski
10.25-10.45
Wrodzone skazy krwotoczne – prof. Jacek Treliński
10.45-11.05
Wrodzone małopłytkowości a ryzyko wystąpienia ostrych białaczek – prof. Wojciech Młynarski
11.05-11.25
Rawulizumab – czy potrzebujemy nowej opcji leczenia PNH? – dr n. med. Patrycja Mensah
11.25-11.35
Dyskusja
11.35-11.50
Przerwa
11.50-13.20
Sesja IV – Nowotwory układu krwiotwórczego
11.50-12.10
Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne i zespoły mielodysplastyczne – prof. Joanna Góra-Tybor
12.10-12.30
Przewlekła białaczka szpikowa – prof. Tomasz Sacha
12.30-12.50
Ostra białaczka szpikowa – prof. Agnieszka Wierzbowska
12.50-13.10
Ostra białaczka limfoblastyczna – prof. Anna Czyż
13.20-13.30
Dyskusja
2021-03-06 09:45:00

XV Ogólnopolska Konferencja Po-ASH

15.00-18.10
Sesja I – Nowotwory układu chłonnego
15.00-15.20
Chłoniaki indolentne – dr n. med. Marek Dudziński
15.20-15.40
Szpiczak plazmocytowy – prof. Krzysztof Jamroziak
15.40-16.00
Daratumumab we wczesnych liniach leczenia szpiczaka plazmocytowego – prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
16.00-16.20
Przewlekła białaczka limfocytowa – prof. Dariusz Wołowiec
16.20-16.40
Chłoniak Hodgkina – prof. Tomasz Wróbel
16.40-17.00
Chłoniaki agresywne – dr n. med. Wojciech Homenda
Wykład pod patronatem 
17.00-17.20
Wykład sponsorowany
17.20-17.40
Nowe możliwości leczenia ibrutynibem w programie lekowym B.92 – prof. Krzysztof Jamroziak
17.40-18.00
Dyskusja
18.00-18.10
Przerwa
18.19-19.10
Sesja II – Transplantologia i COVID-19
18.10-18.35
Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych/CART-T – prof. Sebastian Giebel
18.35-18.55
Rok SARS-Cov-2 – prof. Robert Flisiak
18.55-19.10
Dyskusja
2021-03-05 15:00:00

VII Warszawska Konferencja Onkologiczna

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału online w VII Warszawskiej Konferencji Onkologicznej, która rozpocznie się w środę 3 marca o godz. 11.00.

To już siódme spotkanie, na które wspólnie zapraszają Narodowy Instytut Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Bezprecedensowa sytuacja wywołana pandemią spiętrzyła wyzwania stojące przed onkologią, uwypukliła słabości systemu i negatywnie odbiła się na tempie wdrażania nowych rozwiązań. Podczas Sesji Inauguracyjnej tegorocznej konferencji podsumowana zostanie działalność Instytutu Onkologii w pierwszym roku pandemii. Wśród najważniejszych tematów znajdą się oczywiście nie tylko próby oszacowania strat, lecz także najnowsze metody leczenia pacjentów onkologicznych, osiągnięcia i nadzieje, w tym powołanie pierwszego w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej, prace nad polską terapią CAR-T, postępy w zakresie badań naukowych, rozwój niekomercyjnych badań klinicznych oraz perspektywy immunologii.
 
Do wygłoszenia honorowego wykładu im. dr Bronisławy Dłuskiej zaproszony został w tym roku prof. Sergiusz Markowicz, którego wystąpienie będzie poświęcone związkom wirusów z chorobami nowotworowymi.
 
Sesję II otworzy uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2020 roku w oddziałach w Warszawie i w Krakowie oraz dyplomów dla laureatów konkursu na najlepszy doktorat. Uroczystość odbędzie się wyjątkowo w formie zamkniętego spotkania, serdecznie zapraszamy jednak wszystkich do oglądania transmisji na żywo.
W dalszej części sesji II zostanie zaprezentowany dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz laureatki I nagrody w konkursie na najlepszy doktorat.
Ostatnia Sesja tradycyjnie poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów.
Szczegółowy program spotkania oraz bezpłatna rejestracja znajdują się na stronie www.wko.viamedica.pl

Bezpośrednia transmisja z konferencji będzie dostępna również na stronie
Hasło: 762781eeeb
 
Serdecznie zapraszamy
Komitet Naukowy VII Warszawskiej Konferencji Onkologicznej
2021-03-03 11:00:00

Konferencja prasowa "Polscy okuliści kontra jaskra"

W imieniu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zapraszamy na konferencję prasową z okazji Światowego Tygodnia Jaskry inaugurującą piątą edycję ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry p.t.: „Polscy okuliści kontra jaskra”.

Konferencja prasowa odbędzie się w poniedziałek, 1 marca 2021 r. o godz. 11:00

W formie ONLINE na stronach: https://pap-mediaroom.pl/ i https://www.tydzienjaskry.pl/

W załączeniu przesyłam Państwu zaproszenie. W razie pytań – pozostaję do dyspozycji.

„Polscy okuliści kontra jaskra” to projekt zainicjowany i realizowany przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) oraz Sekcję Jaskry PTO, przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych. Celem akcji jest udostępnienie Polakom możliwości bezpłatnego zbadania wzroku w kierunku jaskry. W Polsce problem jaskry może dotyczyć ok. 800 tys. osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich została zdiagnozowana. Powodem jest niska świadomość społeczna oraz bezobjawowy przebieg choroby.

 

Na spotkaniu obecni będą m.in.:

 

  • Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistyczny, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
  • Dr hab. n. med. Anna Kamińska, Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Przewodnicząca Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
  • Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, Kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
  • prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Dr hab. n. med. Anna Zaleska–Żmijewska, Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Centrum Badań Medycznych „Brand med”, Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika
2021-03-01 11:00:00