Wydarzenia z dnia

06 marca 2021

1 wyników

XV Ogólnopolska Konferencja Po-ASH

9.45-11.15
Sesja III – Zaburzenia hemostazy
9.45-10.05
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – prof. Anetta Undas
10.05-10.25
Nabyte skazy krwotoczne – prof. Krzysztof Chojnowski
10.25-10.45
Wrodzone skazy krwotoczne – prof. Jacek Treliński
10.45-11.05
Wrodzone małopłytkowości a ryzyko wystąpienia ostrych białaczek – prof. Wojciech Młynarski
11.05-11.25
Rawulizumab – czy potrzebujemy nowej opcji leczenia PNH? – dr n. med. Patrycja Mensah
11.25-11.35
Dyskusja
11.35-11.50
Przerwa
11.50-13.20
Sesja IV – Nowotwory układu krwiotwórczego
11.50-12.10
Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne i zespoły mielodysplastyczne – prof. Joanna Góra-Tybor
12.10-12.30
Przewlekła białaczka szpikowa – prof. Tomasz Sacha
12.30-12.50
Ostra białaczka szpikowa – prof. Agnieszka Wierzbowska
12.50-13.10
Ostra białaczka limfoblastyczna – prof. Anna Czyż
13.20-13.30
Dyskusja
2021-03-06 09:45:00