Wydarzenia z dnia

05 marca 2021

1 wyników

XV Ogólnopolska Konferencja Po-ASH

15.00-18.10
Sesja I – Nowotwory układu chłonnego
15.00-15.20
Chłoniaki indolentne – dr n. med. Marek Dudziński
15.20-15.40
Szpiczak plazmocytowy – prof. Krzysztof Jamroziak
15.40-16.00
Daratumumab we wczesnych liniach leczenia szpiczaka plazmocytowego – prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
16.00-16.20
Przewlekła białaczka limfocytowa – prof. Dariusz Wołowiec
16.20-16.40
Chłoniak Hodgkina – prof. Tomasz Wróbel
16.40-17.00
Chłoniaki agresywne – dr n. med. Wojciech Homenda
Wykład pod patronatem 
17.00-17.20
Wykład sponsorowany
17.20-17.40
Nowe możliwości leczenia ibrutynibem w programie lekowym B.92 – prof. Krzysztof Jamroziak
17.40-18.00
Dyskusja
18.00-18.10
Przerwa
18.19-19.10
Sesja II – Transplantologia i COVID-19
18.10-18.35
Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych/CART-T – prof. Sebastian Giebel
18.35-18.55
Rok SARS-Cov-2 – prof. Robert Flisiak
18.55-19.10
Dyskusja
2021-03-05 15:00:00