Ruszyły konkursy z Narodowej Strategii Onkologicznej na doposażenie zakładów radioterapii i medycyny nuklearnej

Opublikowane 28 lutego 2023
Ruszyły konkursy z Narodowej Strategii Onkologicznej na doposażenie zakładów radioterapii i medycyny nuklearnej

24 lutego 2023 r. Minister Zdrowia ogłosił dwa pierwsze w tym roku  konkursy na wybór realizatorów zadań Narodowej Strategii Onkologicznej: „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów” i „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej – wymiana aparatów PET”.

Akrualne ogłoszenia konkursowe są dostepne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna-ogloszenia

W najbliższym czasie zostaną opublikowane kolejne konkursy w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej:
  • „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” – wymiana mammografów w 2023 r.,
  • „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR do brachyterapii” na lata 2023 - 2024,
  • „Doposażenie zakładów radioterapii” – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów na lata 2023 - 2024,
  • „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla pneumonologii”
    na lata 2023 - 2024,
  • „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii”
     na lata 2023 - 2024”.

Celem realizacji zadań jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz większej dostępności i poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych.

źródło:. MZ