Artykuły powiązane z hasłem

#NSO

21 wyników

Współczesna radioterapia jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów

Współczesna radioterapia jest jedną z najważniejszych metod leczenia nowotworów, charakteryzuje się precyzją w wyznaczaniu obszarów do napromieniania (targetów) co zapewnia wysoką skuteczność leczenia, ochronę zdrowych tkanek (narządów krytycznych), stosowanie wyższych dawek frakcyjnych i skrócenie czasu terapii. - podkreśla lek. med. Jacek Kulik, Kierownik Zakładu Radioterapii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Alivia: Narodowa Strategia Onkologiczna nie jest realizowana zgodnie z planem

Brak realizacji zadań, przesunięcie w czasie terminu zakończenia prac dla wielu z nich, nieprecyzyjna sprawozdawczość oraz brak wydatkowania środków – to najważniejsze zarzuty wobec Narodowej Strategii Onkologicznej. Z raportu przygotowanego na zlecenie Onkofundacji Alivia wynika, że jedynie 35% zadań określonych w Narodowej Strategii Onkologicznej zostało zrealizowanych na czas. W przypadku 65% z nich przesunięto bądź wydłużono termin realizacji.

Bariery w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce - jak wykorzystać przełom w leczeniu raka płuca

- Tylko ok. 20% pacjentów korzysta z programu lekowego raka płuca, a powinno minimum 40-50%, to jest przerażające. Nadal jest wiele do zrobienia w usprawnieniu ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej pacjenta. Mamy w raku płuca największy przełom w leczeniu od lat, a nie korzystamy z niego.  – alarmował prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego podczas debaty „Aktualne wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce” z cyklu „Onkologia – Wspólna Sprawa”.

Ruszyły konkursy z Narodowej Strategii Onkologicznej na doposażenie zakładów radioterapii i medycyny nuklearnej

24 lutego 2023 r. Minister Zdrowia ogłosił dwa pierwsze w tym roku  konkursy na wybór realizatorów zadań Narodowej Strategii Onkologicznej: „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów” i „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej – wymiana aparatów PET”.

ALL.CAN: nowy raport diagnozuje zmiany w opiece onkologicznej w Polsce w 2022 roku  i wskazuje kolejne wyzwania

W najnowszym raporcie „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w roku 2022” eksperci inicjatywy All.Can Polska dokonali oceny postępu we wdrażaniu zalecanych przez nich działań, jaki miał miejsce w czasie pandemii. Jak podkreślają, ogromną rolę odgrywają tu rozwiązania systemowe, takie jak wprowadzenie Narodowej Strategii Onkologicznej 2020-2030, wdrażanie koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), a także zapewnienie środków finansowych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na wdrożenie nowej struktury i nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce.

Już 2000 dni czekają pacjenci onkologiczni na wprowadzenie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii

1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące ministra zdrowia do publikacji wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii. Do dzisiaj nie zrealizowano obowiązku, który Parlament nałożył na resort zdrowia na jego własny wniosek. Prawdopodobnie jeszcze przez wiele miesięcy pacjenci onkologiczni nie będą mogli liczyć na standaryzację leczenia.

Polska i Europa potrzebują „Planu Marshalla” w walce z nowotworami

Każdego roku u ponad 170 tys. osób wykrywany jest nowotwór, a prognozy na kolejne lata nie dają powodów do optymizmu — rak jest i na długo pozostanie drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Jak zapewnić równy dostęp do diagnostyki i leczenia, uzupełnić braki kadrowe oraz przeprowadzić konieczne reformy organizacyjne – o tych kwestiach dyskutowali najwybitniejsi polscy onkolodzy i hematolodzy podczas konferencji „Healthcare Policy Summit – Onkologia”, zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych (IRSS).

Nakłady finansowe na onkologię cały czas rosną. Od stycznia ma zacząć obowiązać Krajowa Sieć Onkologiczna

4 sierpnia w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona finansowania onkologii oraz rozwojowi Krajowej Sieci Onkologicznej. Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski - Poziom wydatków na onkologię w roku 2015 wynosił raptem trochę ponad 7 mld zł, a w 2022 r. to 12 mld zł. Praktycznie podwoiliśmy nakłady finansowe na onkologię, co widać we wszystkich obszarach: w infrastrukturze, w dostępności do innowacyjnych leków - mówię tutaj o programach lekowych związanych z leczeniem onkologicznym. 

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV - ostatnia szansa na realizację?”- debata 8.03.22

Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach, jako platforma ekspertów medycznych, osób związanych ze światem nauki oraz przedstawicieli organizacji pacjentów kształtuje merytoryczną dyskusję nt. szczepień ochronnych w przestrzeni publicznej oraz buduje zaufanie wokół szczepień. Jednym z obszarów zainteresowań inicjatywy jest realizacja celów NSO w ramach szczepień przeciwko HPV. W związku z powyższym dniu 8 marca br.odbędzie się debata pt.: „Bezpłatne szczepienia przeciw HPV – ostatnia szansa na realizację?”

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - jak poprawić wczesną wykrywalność zmian nowotworowych

Rak szyjki macicy – tę trudną diagnozę każdego roku słyszy około 60 tysięcy kobiet w Europie, a blisko 30 tysięcy pacjentek z tym rozpoznaniem umiera. Wielu ze zgonów można by uniknąć, gdyby choroba została wykryta na wcześniejszym etapie zaawansowania. Niestety poziom zgłaszalności na badania profilaktyczne jest wciąż zbyt niski. Aby zwrócić uwagę kobiet jak poważny jest to problem zdrowotny, jak również zachęcić je do okresowych badań po raz kolejny w całej Europie organizowany jest Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Innowacyjna radioterapia onkologiczna powinna być integralną częścią leczenia nowotworów

Radioterapia pozostaje jedną z 3 głównych metod leczenia nowotworów zarówno w Polsce jak i na świecie i cały czas się rozwija, dając możliwość coraz bardziej skutecznego i precyzyjnego leczenia z oszczędzeniem zdrowych tkanek i narządów. Eksperci podkreślają, że innowacyjne technologie powinny coraz częściej być wykorzystywane w terapii onkologicznej, zwracając uwagę na korzyści dla samego pacjenta, ale też systemu opieki zdrowotnej. Obecnie wyzwaniem pozostaje ograniczony dostęp do tych metod leczenia, wybiórcze finansowanie i brak aktualizacji wycen świadczeń z ich zastosowaniem.

Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

W czwartek 14 października o godz. 12:00 odbywa się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, podczas którego rozpatrzina zostanie informacja Ministra Zdrowia na temat Europejskiego Planu Walki z Rakiem w kontekście nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu.